Όροι χρήσης/Τροποποίηση σχετικά με τις συνεισφορές επί πληρωμή

This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 56% complete.
Outdated translations are marked like this.

Τροποποίηση των όρων χρήσης: Δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών

Εισαγωγή

Το Νομικό Τμήμα του Ιδρύματος Wikimedia σχεδιάζει να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Wikimedia τη διερεύνηση μιας προτεινόμενης τροποποίησης στους Όρους χρήσης των εγχειρημάτων Wikimedia, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περαιτέρω οι επί πληρωμή επεξεργασίες. Η συνεισφορά στα εγχειρήματα Wikimedia προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων ενός πελάτη ο οποίος καταβάλλει αμοιβή, με ταυτόχρονη απόκρυψη της επί πληρωμή εταιρικής σχέσης, έχει οδηγήσει σε καταστάσεις τις οποίες η κοινότητα θεωρεί προβληματικές. Πολλοί πιστεύουν ότι η συνεργατική συμμετοχή χρηστών για τους οποίους υπάρχει δυνητικά σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, κάτι το οποίο προϋποθέτει την ειλικρινή δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών. Η συνεισφορά στα Εγχειρήματα Wikimedia χωρίς δημοσιοποίηση της επί πληρωμή ή επαγγελματικής σχέσης μπορεί επίσης να επιφέρει νομικές συνέπειες. Ήδη, σύμφωνα με τους υπάρχοντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η εμπλοκή σε παραπλανητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραπλανητικής περιγραφής της εταιρικής σχέσης, της πλαστοπροσωπίας και της απάτης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτούς τους όρους, αυτή η τροποποίηση προβλέπει συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις δημοσιοποίησης για τις επί πληρωμή συνεισφορές στα εγχειρήματα Wikimedia.

Όπως απαιτείται από την Ενότητα 16 των Όρων χρήσης, θα δεχτούμε τα σχόλια της κοινότητας σχετικά με αυτήν την προτεινόμενη τροποποίηση για 30 ημέρες, πριν προωθήσουμε την τελική έκδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο για έλεγχο. Υπάρχουν μεταφράσεις στα Γερμανικά, τα Ινδονησιακά, τα Γαλλικά, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Ιαπωνικά και λίγες ακόμη γλώσσες. Παροτρύνουμε την κοινότητα να μεταφράσει και να συζητήσει την προτεινόμενη τροποποίηση και σε άλλες γλώσσες.

Προτεινόμενη τροποποίηση

Θα προστεθεί μια υποενότητα στο τέλος της Ενότητας 4 των Όρων χρήσης, δηλαδή της ενότητας “Αποχή από Συγκεκριμένες Δραστηριότητες.

Μη δημοσιοποιούμενες επί πληρωμή συνεισφορές

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους χρήσης, απαγορεύεται η εμπλοκή σε παραπλανητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραπλανητικής περιγραφής εταιρικής σχέσης, της πλαστοπροσωπίας και της απάτης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή σας με αυτές τις υποχρεώσεις, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τον εργοδότη σας, τον πελάτη σας και την εταιρική σας σχέση αναφορικά με οποιαδήποτε συνεισφορά σε οποιαδήποτε Εγχειρήματα Wikimedia για την οποία λαμβάνετε ή αναμένετε να λάβετε αμοιβή. Αυτή η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνει με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • μια δήλωση στη σελίδα χρήστη σας,
  • μια δήλωση στη σελίδα συζήτησης ώστε να συνοδεύει κάποιες πληρωμένες συνεισφορές, ή
  • μια δήλωση στη σύνοψη επεξεργασίας ώστε να συνοδεύει κάποιες πληρωμένες συνεισφορές.

Σύμφωνα με την Ισχύουσα νομοθεσία ή τις πολιτικές και τις οδηγίες της κοινότητας και του Ιδρύματος, όπως εκείνες που αφορούν στις συγκρούσεις κινήτρων, ενδέχεται να επιβάλλονται περαιτέρω περιορισμοί όσον αφορά τις συνεισφορές επί πληρωμή ή να απαιτείται λεπτομερέστερη δημοσιοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την επεξηγηματική σημείωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών.

Προαιρετικές αλλαγές

In response to community comment in the ongoing consultation, the WMF’s LCA team suggests three potential changes to the proposal. These changes would modify the second sentence of the first paragraph of the amendment, as described below. These options are not mutually exclusive – both of them, either, or neither could be adopted by the Board, depending on your input (and depending on whether they adopt the amendment as a whole).

These potential changes aim to address concerns that have been raised regarding reaction against editors who are allegedly in violation of these requirements, and concern about protecting good-faith contributors (e.g., professors, students, or Wikipedians in Residence) from unintentionally violating the disclosure requirement. We think that either or both of the three options could better focus the amendment on paid advocacy editing, which is a chief concern. However, we also realize they could raise other considerations. Your feedback on these options will help the Board as it considers what language to adopt.

This consultation has been informative, positive, and constructive. We appreciate this, and look forward to your comments on these options.

Description of the changes

Τρέχουσα πρόταση Επιλογή 1 Επιλογή 2 Επιλογή 3
To ensure compliance with these obligations, you must disclose your employer, client, and affiliation with respect to any contribution to any Wikimedia projects for which you receive compensation. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution about an organization, living person, or commercial product, you must disclose the employer and client who compensated you. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution, you must disclose that you were compensated.

[Add the following paragraph]

...

A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project. An alternative paid contribution policy will only supersede these requirements if it is approved by the relevant Project community and listed in the alternative disclosure policy page [index to be created]

Option No. 1: Adds “about an organization, living person, or commercial product” to describe the contributions.

This option narrows what kinds of contributions these requirements would apply to. This focuses on topics that are potential subjects of advertisement and promotion, and excludes other topics of general interest. The intent is to try to exclude potential application to professors, teachers, and Wikipedians in Residence, and other individuals editing on topics of less commercial interest.

Option No. 2: Narrows down the extent of the disclosure, changing it from “your employer, client, and affiliation” to just “that you were compensated.”

This option focuses on simply the fact that compensation was involved, rather than specific information about the editor’s identity. The intent is to allow editors to identify and review paid edits without requiring editors to disclose specific information about their identity. Individual projects may supplement this rule, and create guidelines for additional disclosures, depending on the circumstances.

Option No. 3: Allowing projects to write an alternative disclosure policy

This option focuses on providing local projects with an opportunity to create an alternative disclosure policy for paid contributions, to supersede the default disclosure policy provided in this section of the Terms of Use. The intent is to allow projects to prepare variations on how they expect disclosure, depending on the project and community’s needs, similar to how fair use is handled under the licensing policy. Projects may also supplement this rule and create guidelines for disclosure.

Common changes in both options

In addition to the options above, we plan to make three other small changes:

  • Change the words “To ensure compliance with” to “As part of these”, and reorder the sentence.
  • Remove the words “to any Wikimedia projects”
  • Add the word “financial” to describe compensation.

The first two changes aim to improve clarity. The last change (the addition of the word “financial” to describe compensation) narrows what this would apply to, which we think will reduce confusion about the definition of compensation. (People had asked, for example, if this applied to things like students receiving a grade in class, or first-time editors receiving a free lunch during an editathon, neither of which we originally intended to be included.)

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών

Γιατί είναι απαραίτητος ένας όρος σχετικά με τη δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών;

Η συνεισφορά στα εγχειρήματα Wikimedia προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων ενός πελάτη ο οποίος καταβάλλει πληρωμή με ταυτόχρονη απόκρυψη της επί πληρωμή εταιρικής σχέσης, έχει οδηγήσει σε καταστάσεις τις οποίες η κοινότητα θεωρεί προβληματικές. Πολλοί πιστεύουν ότι η συνεργατική συμμετοχή χρηστών για τους οποίους υπάρχει δυνητικά σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, κάτι το οποίο προϋποθέτει την ειλικρινή δημοσιοποίηση των επί πληρωμή συνεισφορών. Η συνεισφορά στα Εγχειρήματα Wikimedia χωρίς δημοσιοποίηση της επί πληρωμή ή επαγγελματικής σχέσης μπορεί επίσης να επιφέρει νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η εμπλοκή σε παραπλανητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παραπλανητικής περιγραφής εταιρικής σχέσης, της πλαστοπροσωπίας και της απάτης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτούς τους όρους, αυτή η τροποποίηση προβλέπει συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις δημοσιοποίησης για τις επί πληρωμή συνεισφορές στα εγχειρήματα Wikimedia.

Ποια είναι η "ισχύουσα νομοθεσία" για τις επί πληρωμή συνεισφορές στη Wikipedia; Οι μη δημοσιοποιούμενες επί πληρωμή συνεισφορές είναι δυνητικά παράνομες;

Ανάλογα με τις περιστάσεις, η μη δημοσιοποιούμενη επί πληρωμή συνεισφορά θα μπορούσε να δημιουργήσει για εσάς, την επιχείρησή σας ή τους πελάτες σας νομικές ευθύνες. Ενδέχεται να ισχύουν για εσάς, την επιχείρησή σας ή τους πελάτες σας οι διατάξεις συγκεκριμένων νόμων, όπως η νομοθεσία σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την κοινή απάτη. Κατά τη δημοσιοποίηση και την πραγματοποίηση των επί πληρωμή επεξεργασιών, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με εκείνους τους νόμους, επιπλέον των απαιτήσεων που περιγράφονται στους Όρους χρήσης.

Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας. Μπορεί ωστόσο να ειπωθεί, ως γενική παρατήρηση, ότι σε πολλές δικαιοδοσίες απαγορεύονται οι δόλιες επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της απόκρυψης επαγγελματικής σχέσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission, FTC) έχει πανεθνική δικαιοδοσία για τη ρύθμιση των αθέμιτων ή δόλιων εμπορικών πρακτικών.[1] Όπως κατέδειξε η FTC στο παρακάτω παράδειγμα, όσοι δεν δηλώνουν στο διαδίκτυο την επαγγελματική τους σχέση με μια ρυθμιζόμενη εταιρεία ενδέχεται να υπέχουν ευθύνη:

:Σε έναν διαδικτυακό πίνακα μηνυμάτων που προορίζεται για συζητήσεις σχετικά με νέες τεχνολογίες μεταφόρτωσης μουσικής, συχνάζουν λάτρεις των προγραμμάτων αναπαραγωγής αρχείων MP3. Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και εργαλεία, καθώς και σχετικά με τη λειτουργικότητα διάφορων συσκευών αναπαραγωγής. Χωρίς να το γνωρίζει η κοινότητα του πίνακα μηνυμάτων, μια υπάλληλος κορυφαίας εταιρείας κατασκευής συσκευών αναπαραγωγής έχει αναρτήσει στον πίνακα συζητήσεων μηνύματα τα οποία προωθούν τα προϊόντα του κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας του ατόμου που έκανε τις αναρτήσεις πιθανότατα θα επηρέαζε το βάρος ή την αξιοπιστία των θετικών σχολίων της σχετικά με τα προϊόντα. Επομένως, το άτομο που έκανε τις αναρτήσεις θα έπρεπε να δημοσιοποιήσει στα μέλη και τους αναγνώστες του πίνακα μηνυμάτων, με τρόπο σαφή και εμφανή, τη σχέση του με τον κατασκευαστή.[2]

Ο οδηγός του FTC Dot Com Disclosures ορίζει ότι "η δημοσιοποίηση θα πρέπει να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι πιθανό οι καταναλωτές να την αντιληφθούν και να την κατανοήσουν σε σχέση με τις περιγραφές που τροποποιεί η δημοσιοποίηση". Για τις νομικές επιπτώσεις λόγω πολιτειακών νόμων, δείτε, για παράδειγμα, την έρευνα του 2013 του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης σχετικά με τις εταιρείες που επιδίδονται στο λεγόμενο astroturfing.[3]

Η μη δημοσιοποίηση των επί αμοιβή συνεισφορών μπορεί, επίσης, να απαγορεύεται και από νόμους που ισχύουν εκτός των ΗΠΑ. Η Οδηγία της ΕΕ τις Aθέμιτες Eμπορικές Πρακτικές (και οι αντίστοιχες εθνικές εκδόσεις της) απαγορεύει την πρακτική "Χρήση[ς] ανακοινώσεων στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένων από τον εμπορευόμενο, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή" και "Ψευδής ισχυρισμ[ού]ς ή δημιουργία της εντύπωσης ότι ο εμπορευόμενος δεν ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη ή το επιτήδευμά του, ή υποδυόμενος ψευδώς τον καταναλωτή."”[4] Οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ ενδέχεται να επιβάλλουν περαιτέρω περιορισμούς όσον αφορά τις επί πληρωμή συνεισφορές, για παράδειγμα μέσω τοπικών νόμων περί ανταγωνισμού και, για παρόμοιους λόγους, τα [:en:Wikipedia:Wikipedia Signpost/2012-11-12/News and notes|τοπικά εθνικά δικαστήρια]] ενδέχεται να αναγνωρίσουν ως παράβαση τη μη δημοσιοποίηση με τον κατάλληλο τρόπο της εταιρικής σχέσης ενός ατόμου στη Wikipedia. Πράγματι, κυβερνητικές αρχές μπορεί να απαιτούν κοινοποίηση επ'αμοιβή συνεισφοράς που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στην Wikipedia - όπως κοινοποίηση από επιχειρήσεις στο ίδιο το λήμμα ώστε να είναι αντιληπτή από τον αναγνώστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επ' αμοιβή συνεισφορά δεν επιτρέπεται στους ιστότοπους Wikimedia.

Υπάρχουν άλλες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τις επί πληρωμή συνεισφορές;

Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι συνεισφορές για τις οποίες έχει καταβληθεί πληρωμή, αλλά εσκεμμένα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ως τέτοιες, δεν υπηρετούν το κοινό συμφέρον με δίκαιο και ωφέλιμο τρόπο. Όταν συγκρίνεται η αξία που έχουν για το κοινό οι συνεισφορές σε περιεχόμενο με την αξία της διάδοσης του περιεχομένου, υπάρχει τουλάχιστον υπόνοια σύγκρουσης κινήτρων, με βάση το γεγονός ότι η ισορροπία τείνει να ευνοεί την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού συμφέροντος του έμμισθου συνεισφέροντα. Αν δεχτούμε ότι αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε ότι το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι καθαρά θετικό για τη Wikipedia.

Όπως έχουν δείξει κατ' επανάληψη πραγματικά παραδείγματα, η μη δημοσιοποιούμενη επί πληρωμή επεξεργασία περιεχομένου ενδέχεται να έχει για επιχειρήσεις, πελάτες και άτομα το μη επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δημιουργίας αρνητικής δημοσιότητας. Ο τύπος παρακολουθεί στενά τέτοιες περιπτώσεις. Η μη δημοσιοποίηση επί πληρωμή συνεισφορών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού καθώς και της κοινότητας των εγχειρημάτων Wikimedia. Η διαφάνεια και η φιλική συνεργασία είναι η βέλτιστη πρακτική για εκείνους που λαμβάνουν αμοιβή για τις συνεισφορές τους στα εγχειρήματα Wikimedia,προκειμένου να διατηρηθεί η καλή προαίρεση και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.

Προκειμένου να μη βρεθείτε σε δύσκολη θέση, φροντίστε να ακολουθείτε τις τοπικές πολιτικές σχετικά με τις επί πληρωμή συνεισφορές, όπως για παράδειγμα την πολιτική περί Σύγκρουσης Κινήτρων στην Αγγλική Βικιπαίδεια.

How will community enforcement of these obligations work with existing rules about privacy and behavior?

Like the rules around sockpuppeting and sockpuppet investigations, this disclosure requirement is intended to work with existing policies and practices, so that there is a fair balance between identifying paid contributions and protecting good-faith editors. These policies include the cross-project value of civility, which is a pillar of Wikipedia; relevant project policies, like ENWP:OUTING or ESWP:ACOSO; and the Terms of Use, which prohibit stalking and abuse. (In cases of more extreme behaviors, local law may also apply.)

This requirement, like others, should be applied constructively to enable collaboration and improve our projects. Users who violate them should first be warned and informed about these rules, and then only blocked if necessary. In other words: assume good faith and don’t bite the newcomers.

If an editor wishes to avoid the disclosure requirement of this amendment, they should abstain from receiving compensation for their edits.

How will this provision affect teachers, professors, and employees of galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”)?

The intent of these requirements is not to discourage teachers, professors, or those working at galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”) institutions from making contributions in good faith. Disclosure is only required when contributors are compensated by their employer or client specifically for edits and uploads to a Wikimedia project. For example, if a professor at University X is paid directly by University X to write about that university on Wikipedia, the professor needs to disclose that the contribution is compensated. There is a direct quid pro quo exchange: money for edits. If that professor is simply paid a salary for teaching and conducting research, and is only encouraged by her university to contribute to projects about topics of general interest without more specific instruction, that professor does not need to disclose her affiliation with the university.

The same is true with GLAM employees. Disclosure is only necessary where compensation has been promised or received in exchange for a particular contribution. A museum employee who is contributing to projects about topics of his general interest without more specific instruction from the museum need not disclose his affiliation with the museum. At the same time, when required, a simple disclosure that one is a paid Wikipedian in Residence with a particular museum, for example, would be sufficient disclosure for purposes of the proposed amendment.

Τι σημαίνει ο όρος "αμοιβή";

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτήν τη διάταξη, ο όρος "αμοιβή" σημαίνει ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Τι σημαίνουν οι φράσεις "εργοδότης, πελάτης, εταιρική σχέση";

Οι όροι αυτοί αναφέρονται στο άτομο ή στον οργανισμό ο οποίος σας καταβάλλει την αμοιβή — χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες — για οποιαδήποτε συνεισφορά σας σε ένα εγχείρημα Wikimedia. Οι όροι θα μπορούσαν να αφορούν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση, μια φιλανθρωπική οργάνωση, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια κυβερνητική υπηρεσία ή κάποιο τρίτο άτομο. Η απαίτηση περί δημοσιοποίησης είναι απλή. Σύμφωνα με αυτή, πρέπει να δώσετε αυτές τις πληροφορίες με έναν από τους τρεις τρόπους που περιγράφηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα, αν επεξεργάζεστε ένα άρθρο στη Wikipedia εκ μέρους του εργοδότη σας, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία του εργοδότη σας. Αν σας έχει προσλάβει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να κάνετε επεξεργασίες στη Wikipedia, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τόσο την ταυτότητα της εταιρείας όσο και αυτή του πελάτη. Αν είστε αμειβόμενος εσωτερικός συνεργάτης (Wikimedian in residence), πρέπει να σημειώνονται τα στοιχεία του οργανισμού GLAM ο οποίος σας πληρώνει.

Η δημοσιοποίηση της επί πληρωμή επεξεργασίας απαιτείται μόνο όταν γίνεται επεξεργασία άρθρων στη Wikipedia;

Όχι, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία του εργοδότη, του πελάτη και την εταιρική σας σχέση, όταν πραγματοποιείτε οποιονδήποτε τύπο επί πληρωμή συνεισφορών σε οποιοδήποτε εγχείρημα Wikimedia. Αυτή η απαίτηση συμπεριλαμβάνει τις επεξεργασίες σε σελίδες συζήτησης και τις επεξεργασίες σε εγχειρήματα εκτός της Wikipedia. Ωστόσο, μια απλή δημοσιοποίηση στη σελίδα χρήστη σας ικανοποιεί αυτήν την ελάχιστη απαίτηση.

Αυτή η διάταξη σημαίνει ότι οι επί πληρωμή συνεισφορές επιτρέπονται, αρκεί να κάνω τη δημοσιοποίηση;

Όχι, η δημοσιοποίηση που απαιτούν οι Όροι χρήσης αντικατοπτρίζει μια ελάχιστη απαίτηση, που βοηθά κάθε εγχείρημα Wikimedia να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές και οδηγίες, όπως κρίνεται κατάλληλο. Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται και με αυτές τις πρόσθετες πολιτικές και οδηγίες, καθώς και την τυχόν ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, η πολιτική της Αγγλικής Wikipedia σχετικά με την ουδέτερη οπτική γωνία απαιτεί οι επεξεργασίες να γίνονται με τρόπο δίκαιο, ανάλογο με την πραγματική διάσταση των ζητημάτων και (όσο το δυνατόν περισσότερο) χωρίς μεροληψία. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται ακόμα και όταν το άτομο που συνεισφέρει έχει δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι κάνει επεξεργασίες επί πληρωμή.

Αυτό σημαίνει ότι τα εγχειρήματα Wikimedia πρέπει να αλλάξουν τις πολιτικές τους;

Όχι, εκτός αν οι πολιτικές τους δεν συνάδουν με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις. Τα εγχειρήματα Wikimedia μπορούν ελεύθερα να αλλάξουν τις πολιτικές τους προκειμένου να παραπέμπουν σε αυτήν την απαίτηση ή να επιβάλουν αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τις επί πληρωμή συνεισφορές. Παροτρύνουμε τους χρήστες να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των άλλων χρηστών και να μην τους παρενοχλούν, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η υποψία ότι πραγματοποιούνται συνεισφορές επί πληρωμή. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την πολιτική της Αγγλικής Wikipedia σχετικά με την παρενόχληση, οι χρήστες δεν πρέπει να κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία που αφορούν άλλους χρήστες.

Με ποιον τρόπο θα πρέπει να δημοσιοποιήσω τις επί πληρωμή συνεισφορές στη σελίδα χρήστη μου;

Στη σελίδα χρήστη σας μπορείτε να εξηγήσετε ότι εργάζεστε για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή εργοδότη. Αν εργάζεστε για την εταιρεία Α και στα πλαίσια ευθυνών που απορρέουν από την εργασιακή σας σχέση επεξεργάζεστε άρθρα της Wikipedia σχετικά με την εταιρεία Α, ικανοποιείτε την ελάχιστη απαίτηση των Όρων χρήσης αν αναφέρετε στη σελίδα χρήστη σας ότι πραγματοποιείτε επεξεργασίες εκ μέρους της εταιρείας Α. Ωστόσο, επιπλέον της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε και με τις πολιτικές της κοινότητας ή του Ιδρύματος.

Με ποιον τρόπο θα πρέπει να δημοσιοποιήσω τις επί πληρωμή συνεισφορές στη σύνοψη επεξεργασίας;

Μπορείτε να δηλώσετε τον εργοδότη, την εταιρική σας σχέση και τον πελάτη σας στο πλαίσιο σύνοψης επεξεργασίας προτού "αποθηκεύσετε" την επεξεργασία ή την συνεισφορά σας. Για παράδειγμα, προτού αποθηκεύσετε την επεξεργασία σας σε ένα άρθρο της Wikipedia σχετικά με τον πελάτη σας, Ιωάννη Παπαδόπουλο, καταχωρίστε την εξής σημείωση στο πλαίσιο σύνοψης επεξεργασίας: "Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος με έχει προσλάβει για να ενημερώσω το άρθρο στη Wikipedia σχετικά με αυτόν" ή "Εργάζομαι για τον Ιωάννη Παπαδόπουλο".

Με ποιον τρόπο θα πρέπει να δημοσιοποιήσω τις επί πληρωμή επεξεργασίες σε μια σελίδα συζήτησης;

Μπορείτε να δηλώσετε τον εργοδότη, την εταιρική σας σχέση και τον πελάτη σας στη σχετική σελίδα συζήτησης είτε προτού είτε αμέσως αφότου "αποθηκεύσετε" την επεξεργασία ή τη συνεισφορά σας.

Πρέπει να δημοσιοποιήσω λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή που λαμβάνω;

Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιήσετε το ποσό ή τον τύπο της αμοιβής που λαμβάνετε για τις επεξεργασίες σας. Η ελάχιστη απαίτηση είναι να δημοσιοποιήσετε τον εργοδότη, τον πελάτη και την εταιρική σας σχέση.

Does the Wikimedia Foundation encourage or accept paid advocacy editing?

WMF feels that paid advocacy editing is a significant problem that threatens the trust of Wikimedia’s readers, as our Executive Director said in her statement on paid advocacy editing. This proposal does not change that position.

However, it is hard to solve the problem of paid advocacy editing without accidentally discouraging good-faith editors, like the various GLAM (gallery, library, archive, and museum) projects. Because of this difficulty, this amendment takes a simple approach: requiring straightforward disclosure of information. This does not mean that paid-advocacy editing is acceptable! Instead, we think that the best way to attack the complex problem while still encouraging new good faith contributions is to combine this pro-transparency requirement with per-project policies that use this new information to make nuanced, difficult case-by-case judgments. We hope that this will lead to the best outcome by combining each Wikimedian’s ability to handle nuance and complexity with the resources of the Foundation (when that is absolutely necessary).

Also the proposed amendment makes clear that “community and Foundation policies, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.” This provision gives the community discretion to further limit paid editing, including paid advocacy editing, according to the needs of the specific project. That is, the proposed amendment is a minimal requirement, but the community may impose greater restrictions or bans.

Παραπομπές

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006).
  2. Federal Trade Commission Act; 16 C.F.R. § 255.5, example 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (οι ισχυρισμοί του ενάγοντος, μεταξύ άλλων περί της δημιουργίας και χρήσης από τον εναγόμενο ψευδών κριτικών σε ιστότοπο, ήταν επαρκείς ώστε να εγερθούν αξιώσεις ενώπιον της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνισμού και Παραπλανητικής Διαφήμισης της Καλιφόρνια)
  4. Directive 2005/29/EC of the European Parliament (Annex I, points 11 and 22).