Template:StrategyButton2016/editintro/Communities/vi

This page is a translated version of the page Template:StrategyButton2016/editintro/Communities and the translation is 57% complete.

Câu hỏi chính

Theo bạn đâu là cách tốt nhất để Quỹ Wikimedia cải thiện sức khoẻ, sự phát triển và tính đa dạng của các cộng đồng người dùng để giúp họ cảm thấy được chào đón và cởi mở nhiều hơn, từ đó giúp cho phong trào của chúng ta thêm bền vững?

Các hướng tiếp cận chiến lược có tiềm năng
Xin hãy đọc kỹ những điều dưới đây và phản hổi lại cho chúng tôi theo số ý kiến bạn ủng hộ (tối đa là ba trên sáu). Bạn cũng có thể chia sẻ ý tưởng của riêng bạn!

  • Hướng tiếp cận thứ nhất: Giảm thiểu tình trạng quấy nhiễu và khoảng cách về giới tính để xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và khuyến khích cho các tình nguyện viên tham gia đóng góp và các biên tập viên.
  • Hướng tiếp cận thứ hai: Create and support programs to increase volunteer participation such as recognition, facilitated mentorship, and personalized re-engagement.
  • Hướng tiếp cận thứ ba: Tăng cường giao lưu và liên kết thông suốt với và giữa các cộng đồng của chúng tôi và các chi nhánh của Wikimedia.
  • Hướng tiếp cận thứ tư�: Align efforts between our affiliate organizations and the Wikimedia Foundation to increase local language and community coverage on key initiatives.
  • Approach five: Improve automation tools to reduce manual work for managing content and projects.
  • Approach six: Simplify policies and processes for building communities and wikis.
  • Approach seven: your idea.

Please note: You do not need to fill in the Subject/Header box, the template will take care of that.