Strategia/ruch Wikimedia/2017/Proces/Przemyślenia

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process/Considerations and the translation is 100% complete.
Ta strona przedstawia przemyślenia na temat rozwoju procesu strategii.

Naszym celem jest zaprojektowanie rozmowy, która włącza wiele głosów w całym naszym ruchu i daje ludziom wiele możliwości uczestnictwa. W ramach przygotowań, od początku 2017 r. do teraz uczymy się i słuchamy, przeglądamy wcześniejsze procesy ustalania strategii i opracowujemy plan poprowadzenia naszej dyskusji i jej wyników.

Nauka i słuchanie

W ramach przygotowań do dyskusji w ramach całego ruchu, dyrektor wykonawcza Fundacji Katherine Maher zebrała informacje zwrotne od ruchu i różnych środowisk na temat naszego przyszłego kierunku działania. Oto niektóre z rzeczy, które zostały zbadane:

 • Mocne strony ruchu
 • Nadzieje i życzenia na przyszłość
 • Obawy i wyzwania
 • Niezaspokojone potrzeby i możliwości
 • Najlepsze praktyki
 • Potencjał Wikimediów jako centrum wolnej wiedzy.

Katherine zebrała informacje zwrotne podczas wydarzeń społecznych, jak również rozmów z członkami społeczności, a także z personelem i Radą Powierniczą Fundacji. Aby upewnić się, że dyskusja o naszej wspólnej przyszłości jest otwarta i reprezentatywna, bardziej uporządkowana dyskusja o ruch całej dyskusji rozpoczyna się na początku 2017 roku.

Przegląd wcześniejszych procesów

Chcemy uczyć się z przeszłości. Analizujemy najważniejsze wnioski, mocne i słabe strony wcześniejszych procesów ustalania strategii (konsultacje Strategii ruchu na lata 2010-2015 i Strategii Fundacji na lata 2014-2016). Chcemy także uczyć się od naszych partnerów. Zbadamy inne procesy strategiczne prowadzone przez podobne globalne organizacje działające na bazie swoich misji i oparte o duże społeczności wolontariuszy. W tej pracy:

Propozycja procesu włączającego wszystkich

Katherine i zespół pracowników Fundacji przedstawi plan, jak prowadzić dysputę w ramach całego ruchu, w celu opracowania wspólnego kierunku dla naszego ruchu. Będzie on oparty na wynikach z ostatniego przeglądu i rozmów z członkami społeczności. Plan ten będzie obejmował:

 • Zamierzony rezultat
 • Proponowane obszary tematyczne
 • Krytycznych interesariuszy
 • Proponowane fora do dyskusji (spotkania, strony wiki, itd.)
 • Harmonogram
 • Budżet

Jeśli jesteś zainteresowany zaproponowaniem pomysłów na plan, lub przyglądaniem się jak on powstaje, prosimy dać nam znać na stronie dyskusyjnej lub zgłosić się bezpośrednio.

Główne zadanie Rady Powierniczej

Katherine pracuje z Radą Powierniczą nad dopracowaniem zaproponowanej struktury pracy całego ruchu. Dyskusje o strategii zaczną się najwcześniej wtedy, kiedy Rada zaakceptuje zaproponowany plan.