Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Chu kỳ 2/Một Phong trào Toàn cầu thực sự

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/A Truly Global Movement and the translation is 98% complete.
Other languages:
English • ‎Esperanto • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎euskara • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎български • ‎русский • ‎עברית • ‎العربية • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語
The following discussion is closed.

Cycle 2 of the discussion is now closed. Please discuss the draft strategic direction (link coming soon).

Đến năm 2030, chúng ta sẽ là một phong trào toàn cầu thực sự. Đặc biệt, chúng ta sẽ hướng sự chú ý của chúng tôi đến các khu vực chúng tôi vẫn chưa phục vụ tốt: Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh. Chúng ta sẽ làm việc với cộng đồng độc giả, cộng tác viên, và các đối tác ở những nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ tạo không gian cho các hình thức đóng góp mới phản ánh những khu vực này (tài liệu tham khảo, trích dẫn, v.v ...). Chúng ta sẽ xây dựng nhận thức về sức mạnh của kiến thức tự do và vượt qua các rào cản để tiếp cận. Chúng ta sẽ xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của những thành viên mới này trong phong trào của chúng ta.

Chủ đề con

Chủ đề này được hình thành từ nội dung do các cá nhân đóng góp và các nhóm có tổ chức tạo ra trong các cuộc thảo luận theo chu kỳ 1. Dưới đây là các chủ đề phụ hỗ trợ chủ đề này. Xem Báo cáo Chu kỳ 1, phần spreadsheet bổ sung và phương pháp tổng hợp của hơn 1800 nhận định theo chủ đề.

 • Các cộng đồng đang nổi
 • Khả năng tiếp cận trong các cộng đồng đang nổi
 • Tính khả dụng trên các ngôn ngữ
 • Tiếp cận và nhận thức
 • Tính bền vững và tăng trưởng

Thông tin chi tiết từ cuộc hội thoại về chiến lược phong trào và nghiên cứu

Tầm nhìn từ cộng đồng Wikimedia (từ cuộc thảo luận này)

 • Tóm tắt tuần 1
 • Tóm tắt tuần 2
 • Tóm tắt tuần 3
 • Tóm tắt tuần 4

Thông tin chi tiết từ các đối tác và chuyên gia

Tầm nhìn từ nghiên cứu người dùng (người đọc và người đóng góp)

Nghiên cứu khác

Việc chấp nhận công nghệ chủ đạo trên toàn cầu

 1. Euro Monitor: 53% dân số thế giới sẽ lên mạng vào năm 2030: http://blog.euromonitor.com/2015/04/half-the-worlds-population-will-be-online-by-2030.html
 2. Cisco: Tăng tiêu thụ nội dung video và băng thông: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.pdf
 3. Kleiner Perkins Caufield Beyer: Trên 3 tỷ hình ảnh được chia sẻ mỗi ngày: http://www.kpcb.com/internet-trends

Các thay đổi về dân số

 1. Liên hợp quốc: Trong khoảng từ năm 2015 đến năm 2030, phần lớn dân số thế giới tăng trưởng ở Châu Phi vùng hạ Sahara (38%) và Tiểu lục địa Nam Á (26%): https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population

Đóng góp kiến thức trên toàn thế giới

 1. Biên niên sử của Hiệp hội các nhà địa lý Hoa Kỳ: Phần lớn kiến thức số của thế giới chỉ do 1 phần của thế giới đóng góp. Khi có nhiều người hơn trực tuyến, việc phân bổ đại diện sẽ càng khẩn cấp hơn: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382617
 2. Freedom House: 48 quốc gia không có Internet miễn phí, mở: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2016

Xây dựng xã hội tri thức tổng thể

 1. "Bước ngoặt chính của Hiệp hội Tri thức Hòa bình Foster: Tiếp cận thông tin và kiến thức, tự do ngôn luận, bảo mật và đạo đức trên internet toàn cầu," UNESCO: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/internet_draft_study.pdf
 2. "Thừa nhận Tác động của Hiệp hội Tri thức Hòa nhập," CIPESA (Promoting Effective and Inclusive ICT Policy in Africa): http://cipesa.org/2015/03/recognising-the-enablers-of-inclusive-knowledge-societies/
 3. Mozilla Internet Health Report / Phần về kỹ thuật số bao gồm: https://d20x8vt12bnfa2.cloudfront.net/InternetHealthReport_v01.pdf

Câu hỏi

Xem thảo luận về những câu hỏi này trên trang thảo luận

Đây là những câu hỏi chính mà chúng tôi muốn bạn cân nhắc và thảo luận trong cuộc thảo luận này. Xin vui lòng hỗ trợ lập luận của bạn với nghiên cứu khi có thể. Chúng tôi biết bạn có thể không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi; Để giúp bạn chọn nơi cần tập trung, chúng tôi liệt kê ba loại câu hỏi dưới đây. Các câu hỏi chính là những câu trả lời quan trọng nhất trong chu kỳ thảo luận này

Các câu hỏi chính
 1. Chúng ta sẽ có những ảnh hưởng gì trên thế giới nếu chúng ta đi theo chủ đề này?
  • Lưu ý rằng nếu bạn đã gửi các ý tưởng chính trả lời câu hỏi này cho chủ đề này trong cuộc thảo luận trước đó, hãy xem xét việc chỉ cần thêm một liên kết tới trang nguồn đó và viết lại toàn bộ câu lệnh. (Xem bảng tính). Nếu bạn có một ý nào mới muốn thêm vào một bình luận bạn đã làm trước đây, thì bạn cứ làm.
 2. Chủ đề này quan trọng đến mức nào so với 4 chủ đề khác? Tại sao?
Câu hỏi phụ
 1. Tập trung đòi hỏi sự trao đổi. Nếu chúng ta tăng nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này trong 15 năm tới, liệu có điều gì chúng ta đang làm hôm nay mà chúng ta cần phải ngừng làm không?
Câu hỏi mở rộng
 1. Điều gì khác là quan trọng để thêm vào chủ đề này để làm cho nó mạnh mẽ hơn?
 1. Ai sẽ làm việc trong lĩnh vực này và làm thế nào chúng ta có thể hợp tác với họ?

Những bình luận khác:

Hãy nhớ rằng, nếu bạn có suy nghĩ về quá trình chiến lược hoặc các vấn đề lớn hơn, vui lòng chia sẻ ở đây, và sẽ được theo dõi hàng ngày!

Nếu bạn có ý tưởng cụ thể nào để cải thiện nền tảng phần mềm, xin hãy đề xuất tại Phabricator hoặc trang thảo luận riêng của từng sản phẩm.