Стратегия на Фондация Уикимедия 2016/ЧЗВ за процеса

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Process FAQ and the translation is 100% complete.


Това е стратегия на движението или стратегия на Фондацията?

Това представлява стратегията на Фондация Уикимедия. През 2010 г. общността и Фондацията си сътрудничиха за разработването на стратегически план за цялото уикимедианско движение, включващо както стратегии (цели), така и тактики (средства за постигане на тези цели). Смятаме, че целите в стратегията за 2010-15 г. все още са валидни и подходящи. За 2016 г. разработваме стратегия на Фондация Уикимедия, фокусирана върху нейната роля в по-широкото движение. Тактиките за стратегията на Фондация Уикимедия през 2016-2017 г. ще бъдат описани в Годишния план.

Откъде идват тези приоритетни области?

Трите приоритетни области (обхват, общност, знание) произлизат от изявлението за визията на Уикимедия: "Представете си свят, в който всяко човешко същество може свободно да сподели сбора от цялото познание".

  • Обхватът е за да уверим всяко човешко същество, че може да споделя знанията ни и да бъде част от нашето движение, ако поиска.
  • Нашите общности са основната ни сила и източник на съдържанието и проектите, които управляват нашата визия.
  • Знанието е това, което споделяме със света. Ние се стремим към високо качество, разнообразие в нашето покритие и достъпност за всички.

Тези три области са в съответствие със Стратегическите приоритети, описани в Стратегическия план за Уикимедия 2010-2015 за уикимедианското движение и, подобно на потенциалните подходи, представени за всяка област, допълнително са прецизирани през последните 15 месеца в консултации и итерации със служители, общността и привърженици на Уикимедия.

Защо точно този процес?

Ние искаме нашия стратегически процес да бъде по-сътрудничещ, в съответствие с нашите ценности и практики. Необходимо е също така бързо да завършим стратегията на Фондацията, за да можем да изпълним крайните си срокове за 2016 г. и да приведем стратегиите на екипите и отделите в съответствие с общата стратегия. Подходите, които представяме тук, представляват най-общи идеи. Тъй като можем да приложим само някои от тях в годишния си план, искаме да разберем кои от тях Ви допадат и да научим дали имате други идеи за това, как най-добре да се фокусираме върху тези области. Надяваме се, че този процес ще даде възможност на всеки да даде своя принос и да надгради първоначалните идеи, които сме събрали от тези по-ранни консултации.

Какво следва?

Първата фаза на консултациите по стратегическия процес бе отворена от 18 януари до 15 февруари. Отзивите, която получихме по време на консултацията, са обобщени и синтезирани от служителите на Фондация Уикимедия и нашия стратегически консултант, а най-добрите констатации бяха представени на общността на 26 февруари. На 4 март проектът за стратегически план бе публикуван с коментари до 18 март. Този проект оформи Годишния план на Фондацията за 2016 г., който бе представен на Комитета за разпределение на средства малко след 1 април.