Tiếp viên/Bầu cử 2016/Giới thiệu

This page is a translated version of the page Stewards/Elections 2016/Introduction and the translation is 100% complete.

  • Những tiếp viên mới được bầu khoảng mỗi năm một lần. Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng và Quy Định Tiếp Viên: thay đổi quyền của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu sai phạm và nhiều hơn nữa (xem chi tiết).
  • Phần đệ trình ứng viên được mở từ 15 tháng 1 2016, 00:00 (UTC) đến 28 tháng 1 2016, 23:59 (UTC). Những câu hỏi cho ứng viên được ghi nhận đến ngày bầu cử kết thúc.
  • Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 08 tháng 2 2016, 14:00 (UTC) và kết thúc vào 28 tháng 2 2016, 13:59 (UTC). Người đắc cử phải thỏa mãn tiêu chí và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ với tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Bạn có thể theo dõi kết quả với số liệu thống kê được tổng hợp.
  • Song song với đó, tiến trình xác nhận của những tiếp viên đương chức sẽ được tổ chức trong trang này.