Stewards/Elections 2012/Guidelines/vi

Trang này hướng dẫn cho các thành viên quan tâm đến việc bỏ phiếu hoặc muốn trở thành một ứng viên trong cuộc bầu cử chọn tiếp viên. Xin mời đọc các đề mục tương ứng ở dưới.

Cử tri

edit

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

 • có tài khoản trên Meta (wiki này);
 • tài khoản hợp nhất (hoặc một tài khoản trên Meta và trang thành viên có đặt liên kết đến wiki chính của bạn, và có liên kết tài khoản meta từ trang thành viên wiki chính của bạn);
 • tài khoản không được dùng chủ yếu cho tác vụ tự động (bot);
 • đã thực hiện tối thiểu 600 sửa đổi trước ngày 1 tháng 11 năm 2011 (tại một wiki, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất);
 • đã thực hiện tối thiểu 50 sửa đổi từ ngày 1 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 1 năm 2012 (trên cùng wiki như trên, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất).

Bạn có thể tự kiểm tra quyền bỏ phiếu một cách tự động.

Biên dịch viên

edit

Xin hãy giúp dịch các trang này sang ngôn ngữ của bạn:

Lời khuyên cho người tham gia

edit
 • Bạn có thể đặt câu hỏi cho các ứng viên tại Stewards/Elections 2012/Questions.
 • Bạn có thể để lại một giải thích ngắn (tối đa một hoặc hai dòng) để giải thích cho phiếu bầu của bạn. Những đoạn đối thoại dài (hồi đáp cho phiếu bầu của người khác) có thể sẽ bị di chuyển đến trang thảo luận, với lời ghi chú để những người tham gia trả lời biết nơi cần tìm.
 • Vì một số thành viên đã vô hiệu hóa Thông báo Hệ thống (CentralNotice), bạn có thể cần thông báo cho những thành viên quan tâm khác tham gia bỏ phiếu.

Ứng viên

edit

Điều kiện tiên quyết

edit
Xin vui lòng đọc cẩn thận TẤT CẢ các dòng này trước khi tự đề cử mình. Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây, bạn sẽ tự động bị loại.

Trước khi nộp đơn ứng cử quyền tiếp viên, hãy đảm bảo bạn đã:

(Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu trên một cách tự động.)

Ngoài ra, vì công việc mà các tiếp viên sẽ làm có thể dẫn đến các hệ quả và dính líu đến luật pháp (xem các quy định của kiểm định viêngiám sát viên), bạn phải:

 • ít nhất 18 tuổi, và ít nhất là đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn đang sống, trước ngày bỏ phiếu cuối cùng;
 • cung cấp họ tên đầy đủ và bằng chứng về danh tính của bạn cho Wikimedia Foundation.


Tiếp viên nên biết nhiều thứ tiếng, vì các tác vụ mà tiếp viên thực hiện thường xuyên liên quan đến các dự án trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Họ cần làm việc trên cơ sở thống nhất một cách hợp lý. Quy định tiếp viên có đặt ra những hạn chế; ví dụ, các tiếp viên có thể không được sử dụng quyền truy cập của mình trên các dự án mà họ hoạt động tích cực để tránh nảy sinh mâu thuẫn lợi ích, và được khuyến khích theo dõi và sẵn sàng trợ giúp tại trang yêu cầu tiếp viên. Họ cũng nên tham gia vào kênh IRC #wikimedia-stewardskết nối trên freenode để trả lời thắc mắc.

Các tiếp viên không hoạt động sẽ bị tước quyền.

Nộp đơn

edit

Nếu bạn muốn trở thành tiếp viên, xin hãy làm theo các bước sau.

Tạo trang phát biểu và bỏ phiếu của bạn

edit
 • Tạo một trang con (chỉ cần mở nó lên rồi nhấn nút Lưu trang)

 • Sửa trang với thông tin sau:
  • Tên thật của bạn (tùy chọn);
  • một liên kết đến tài khoản người dùng của bạn tại Meta, và một liên kết đến tài khoản đang hoạt động thứ hai nếu nó thỏa mãn điều kiện tiên quyết.
  • danh sách các thứ tiếng mà bạn có thể đọc và viết, dùng cách viết tắt theo từng ngôn ngữ của Wikimedia chẳng hạn như "en-3", "es-3" hoặc "es-2" (xem {{user language}}).
  • tóm lược ngắn về sự tham gia của bạn vào Wikimedia Foundation. Đặc biệt là khả năng truy cập quyền bảo quản viên hoặc hành chính viên, công việc tình nguyện như thành viên của nhóm phản hồi thư nhanh hoặc Ủy ban Trọng tài, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cảm thấy thích hợp. Bạn có thể đọc những phát biểu của các ứng viên khác để có thêm nhiều ý tưởng.
 • Tiếp theo là tạo trang bỏ phiếu (không cần chỉnh sửa thêm; chỉ việc tạo trang):

 • Khi đã sẵn sàng, hãy đưa tên bạn vào trang liệt kê các phát biểu (bằng {{/TÊN_ĐĂNG_NHẬP_CỦA_BẠN}}), thêm một mục vào trang Các câu hỏi và ghi tên trang con của bạn vào trang bỏ phiếu bằng cách thêm vào nội dung sau theo thứ tự ABC: "{{Se candidate indexer|2012|TÊN_ĐĂNG_NHẬP_CỦA_BẠN}}". Các tình nguyện viên sẽ thêm các bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau vào đó cho bạn.

Cung cấp bằng chứng danh tính

edit