นโยบายความเป็นส่วนตัว

This page is a translated version of the page Privacy policy and the translation is 53% complete.
Other languages:


นโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายความเป็นส่วนตัว
Shortcut:
PP

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิวิกิมีเดียขยายความว่าเรารวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันสารสนเทศส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ในการใช้เว็บไซต์วิกิมีเดียถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้

อยากช่วยแปลหรือ? แปลข้อความที่ขาดหายไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Wikimedia-logo.svg
นี่คือข้อความย่อของนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับฉบับเติม เลื่อนหน้าลง หรือ คลิกที่นี่.

Disclaimer: This summary is not a part of the Privacy Policy and is not a legal document. It is simply a handy reference for understanding the full Privacy Policy. Think of it as the user-friendly interface to our Privacy Policy.


Because we believe that you shouldn’t have to provide personal information to participate in the free knowledge movement, you may:

Because we want to understand how Wikimedia Sites are used so we can make them better for you, we collect some information when you:

We are committed to:

พึงตระหนักว่า

 • Any content you add or any change that you make to a Wikimedia Site will be publicly and permanently available.
 • If you add content or make a change to a Wikimedia Site without logging in, that content or change will be publicly and permanently attributed to the IP address used at the time rather than a username.
 • Our community of volunteer editors and contributors is a self-policing body. Certain administrators of the Wikimedia Sites, who are chosen by the community, use tools that grant them limited access to nonpublic information about recent contributions so they may protect the Wikimedia Sites and enforce policies.
 • This Privacy Policy does not apply to all sites and services run by the Wikimedia Foundation, such as sites or services that have their own privacy policy (like the Wikimedia Shop) or sites or services run by third parties (like third-party developer projects on Wikimedia Cloud Services).
 • As part of our commitment to education and research around the world, we occasionally release public information and aggregated or non-personal information to the general public through data dumps and data sets.
 • For the protection of the Wikimedia Foundation and other users, if you do not agree with this Privacy Policy, you may not use the Wikimedia Sites.
Contents

นี่คือการแปล สำหรับรุ่นผูกมัดอย่างเป็นทางการของเอกสารนี้ โปรดดู ต้นฉบับในภาษาอังกฤษ.

บทนำ

ยินดีต้อนรับ!

ขบวนการวิกิมีเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เรียบง่าย แต่ใช้หลักการที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ เมื่อเราทำงานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเราคนใดคนหนึ่งทำคนเดียว คงเป็นไปไม่ได้หากการทำงานร่วมกันนี้จะไม่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้เลย เรายังพยายามหาหนทางใหม่ ๆ ในการทำให้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าการได้รับและใช้งานควรเป็นการใช้แบบมือต่อมือและโปร่งใส นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะขยายความว่ามูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การเก็บดูแลเว็บไซต์ของวิกิมีเดีย รวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากคุณเมื่อใช้งานไซต์ของวิกิมีเดียอย่างไร คุณต้องเข้าใจว่าในการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมที่จะให้มีการรวบรวม ถ่ายโอน ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ดังนั้น การอ่านนโยบายนี้อย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เราเชื่อว่าคุณคงไม่ควรต้องให้ข้อมูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้มีส่วนร่วมซึ่งเป็นอาสาสมัคอื่นในขบวนการ คุณไม่ควรให้ชื่อจริง ที่อยู่ หรือวันเกิดเพื่อการสร้างบัญชีธรรมดาหรือการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของมีเดียวิกิ

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัว และเราไม่ขอผู้อื่นเพื่อซื้อข้อมูลใด ๆ ของคุณเช่นกัน เราใช้ข้อมูลเท่าที่เราได้เพื่อการปรับปรุงให้เข้าถึง มีส่วนร่วม เกี่ยวกับแนวคิด และทำให้การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสนุกยิ่งขึ้น หรือเอาง่าย ๆ คือเราใช้ข้อมูลเพื่อให้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียดีขึ้นสำหรับคุณ

ท้ายสุดแล้ว คนเช่นคุณ นักรบแห่งความรู้เสรี ผู้ซึ่งทำให้ไซต์วิกิมีเดียต่าง ๆ นอกจากจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ยังเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

คำจำกัดความ

เพราะคุณทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะทนายความ) ควรเข้าใจโดยง่าย ว่าเราเก็บและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและเพื่ออะไร เราจึงใช้ภาษาที่ใช้กันทั่วไป แทนที่จะใช้ภาษาซึ่งเป็นทางการในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงคำศัพท์เฉพาะทางบางคำ ข้างล่างนี้คือตารางคำแปล:


เมื่อพวกเราพูดถึง ...เราหมายถึง
"มูลนิธิวิกิมีเดีย"/"มูลนิธิ"/"เรา"/"พวกเรา"/"ของเรา" มูลนิธิวิกิมีเดีย บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้การดำเนินการเว็บไซต์ของวิกิมีเดียทั้งหมด
"เว็บไซต์ของวิกิมีเดีย"/"บริการของเรา" เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย รวมไปถึงโครงการหลักของเรา เช่นวิกิพีเดียและวิกิมีเดียคอมมอนส์ และยังหมายถึงแอพลิเคชั่นมือถือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) อีเมล และการแจ้งเตือน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีบางเว็บไซต์และบริการที่ไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดูข้อมูลและรายการได้ที่ส่วน "สิ่งใดบ้างที่นโยบายความเป็นส่วนตัวครอบคลุมและไม่ครอบคลุม" ด้านล่าง
"คุณ"/"ของคุณ"/"ฉัน" คือคุณ ไม่คำนึงถึงว่าคุณจะเป็นใครหรือตำแหน่งใด หรือจะเป็นกลุ่มคนหรือองค์กร ไม่คำนึงถึงว่าคุณใช้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียอย่างไร หรือใช้บริการของเราในนามของตัวคุณเองหรือในนามของผู้ใดก็ตาม
"นโยบายนี้"/"นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้" เอกสารฉบับนี้ เป็นคำเรียกแทนชื่อเต็ม "นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิวิกิมีเดีย"
"การส่วนร่วม" เนื้อหาใด ๆ ที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของวิกิมีเดีย
"สารสนเทศส่วนบุคคล"/"ข้อมูลส่วนบุคคล"/"ข้อมูลส่วนตัว" ข้อมูลหรือสารสนเทศที่คุณมอบให้แก่เรา หรือที่เรารวบรวมจากคุณอันเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของวิกิมีเดียที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจใช้ระบุตัวตนของคุณได้

เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ทั้งหมด เราพิจารณาใช้แค่บางข้อมูลเพื่อให้ระบุตัวตนของคุณได้:

(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขประจำตัวประชาชน เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลตัวแทนผู้ใช้ (User agent) และหมายเลขบัตรเครดิต และ
(ข) เมื่อเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามารถระบุตัวได้ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นวันเกิด เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์กำเนิดหรือเผ่าพันธุ์ สถานภาพสมรสหรือครอบครัว ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลทางการแพทย์หรือความพิการ ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และศาสนา
"บุคคลที่สาม" นิติบุคคล ตัวแทน เว็บไซต์ บริการ ผลิตภัณฑ์ และแอพพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนิธิวิกิมีเดีย รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้และองค์กรอิสระหรือกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่และแนะนำขบวนการวิกิมีเดีย เช่น คณะผู้ใช้ องค์กรเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ใช้ และยังหมายถึงอาสาสมัคร พนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และผู้ว่าจ้างขององค์กรหรือกลุ่มเหล่านั้น


สิ่งใดบ้างที่นโยบายความเป็นส่วนตัวครอบคลุมและไม่ครอบคลุม

ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของเราเกี่ยวกับคุณ ที่เราได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานใด ๆ ของคุณในเว็บไซต์วิกิพีเดีย นโยบายนี้ยังนำไปใช้กับข้อมูลที่เราได้รับจากหุ้นส่วนหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ของเรา เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสิ่งนี้ โปรดดูด้านล่างประกอบ

ตัวอย่างของสิ่งที่นโยบายนี้ครอบคลุม

เพื่อความชัดเจนโดยไม่คำนึงถึงภาษา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมไปถึง

 • เว็บไซต์ใหญ่ ๆ ของเราทั้งหมด (ดูที่รายการชื่อของโครงการหลัก) เช่นวิกิพีเดีย รวมไปถึงหน้าผู้ใช้ หน้าอภิปราย และกระดานแจ้งเรื่อง
 • บล็อกและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ของเรา (ยกเว้นกรณีที่เราได้ให้นโยบายที่แยกต่างหากสำหรับบริการเหล่านั้น)
 • แอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการของมูลนิธิวิกิมีเดียสำหรับมือถือ
 • อีเมล เอสเอ็มเอส และการแจ้งเตือนจากเรา หรือจากคุณส่งให้เรา

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ครอบคลุมถึงบางสถานการณ์ที่ซึ่งเราอาจรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่น บางการใช้งานอาจถูกแบ่งโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก (เหมือนลิงก์ของร้านค้าวิกิมีเดียนี้) หรือเว็บไซต์หรือบริการที่ทำงานโดยบุคคลที่สาม (เช่นผู้พัฒนาโครงการของบุคคลที่สาม บนบริการคลาวด์วิกิมีเดีย) เพื่อให้เข้าใจความไม่ครอบคลุมนี้เพิ่มขึ้น กรุณาดูต่อด้านล่าง

สิ่งที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึง

ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายอย่างละเอียดว่าสถานการณ์ใดที่นโยบายนี้ไม่ครอบคลุม

Wikimedia Sites and Tools with alternative policies
Some Wikimedia Foundation websites or tools have alternative privacy policies or provisions that differ from this Privacy Policy. These websites include:
If a Wikimedia Foundation website is governed by an alternative privacy policy, it will link to such policy. When a Wikimedia Foundation tool is governed by an alternative privacy policy, the page where the tool may be downloaded or enabled will include a link to that policy.
สมาชิกชุมชน
The Wikimedia Sites are collaborative labors of love that are constantly maintained and updated by a global community of volunteers. This global community of volunteers may sometimes have access to personal Information in order to ensure the functioning of the Wikimedia Sites.
 • Administrative volunteers, such as CheckUsers or Stewards. These are volunteers who enforce Wikimedia Site policies and ensure the safety of the Wikimedia Sites. When these administrators access Personal Information that is nonpublic, they are required to comply with our Access to Nonpublic Information Policy, as well as other, tool-specific policies.
 • Tool providers. We support platforms for third-party developers to experiment and develop new tools and sites, such as wmflabs.org. When you use one of the tools developed by these volunteers, you may transfer information to them. When these volunteers access nonpublic information or Personal Information, they are required to comply with the terms governing the particular platform the tool is available on.
 • Other users. We provide several tools that allow users to communicate with each other. The communications may be covered by this Policy while they pass through our systems, but the users who receive these communications, and what they do with the communications once they receive them, are not covered by this Policy. Examples include:
  • posting to Foundation-hosted email lists;
  • requesting support from volunteers through our online ticketing system (email sent to info[at]wikimedia.org goes to this system);
  • emailing other users through the Wikimedia Sites (for example, by using the "Email this user" feature); and
  • chatting on IRC (such as on the #wikipedia channel).
บุคคลที่สาม
This Privacy Policy only covers the way the Wikimedia Foundation collects, uses and discloses Personal Information and does not address the practices of third parties. For example, this Privacy Policy does not address the practices of:
 • Websites run by other organizations, like websites linked to from the "References" sections of Wikipedia, or run by Wikimedia chapters or other movement organizations. These organizations may receive information from you if you visit their websites after using one of the Wikimedia Sites. They are governed by their own privacy policies.
 • Mobile applications provided by other organizations or individuals. These organizations or individuals may receive information from you if you use those applications to access the Wikimedia Sites or Wikimedia Site content. They are governed by their own privacy policies.

Sometimes, volunteers may place a data-collecting tool, such as a script, gadget, tracking pixel, or share button, on a Wikimedia Site without our knowledge. This Policy does not cover how third parties handle the information they receive as a result of such a tool. If you come across such a third-party tool, and you believe it violates this Policy, you can remove the tool yourself, or report it to privacy[at]wikimedia.org so we can investigate.

ที่อื่นที่มีนโยบายชุมชนสำหรับควบคุมข้อมูล ณ ส่วนนั้นโดยเฉพาะ เช่นนโยบายผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มกฎและข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ชุมชนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสร้างข้อยกเว้นใหม่หรือลดความคุ้มครองจากที่นโยบายฉบับนี้มีให้

การรวบรวมและใช้ข้อมูล

ชนิดของข้อมูลที่เราได้รับจากคุณและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

การมีส่วนร่วมที่เป็นสาธารณะของคุณ

เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับโครงการใด ๆ ในวิกิมีเดีย รวมไปถึงเนมสเปซของผู้ใช้หรือการอภิปรายใด ๆ คุณกำลังสร้างเนื้อหาถาวร คือการบันทึกการเพิ่ม การลบ หรือกระทำโดยคุณ ประวัติของหน้าจะแสดงสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมหรือลบออดพร้อมกับเวลาและชื่อผู้ใช้ (ถ้าเข้าสู่ระบบอยู่) หรือเลขที่อยู่ไอพี (หากไม่ได้เข้าสู่ระบบ) เราอาจนำขอมูลที่ได้รับขณะคุณมีส่วนร่วม รวมกับข้อมูลของผู้อื่น เพื่อสร้างคุณลักษณะที่อ้างอิงตามข้อมูลการใช้วิกิของวิกิมีเดียที่ได้รับหรือศึกษาเพิ่มเติมว่าวิกิถูกใช้อย่างไร

สารสนเทศที่มองเห็นได้จากสาธารณะ

เว้นแต่นโยบายนี้จะระบุไว้เป็นอื่น พึงทราบว่าข้อมูลที่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของวิกิมีเดียรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งสามารถค้นหาได้ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปเหมือนสิ่งอื่นส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ต ทุกสิ่งที่คุณแบ่งปัน อาจถูกคัดลอกและปรับแก้โดยบุคคลอื่น กรุณาอย่าให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมแก่การเป็นสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วม เช่นชื่อจริงหรือที่อยู่

You should be aware that specific data made public by you or aggregated data that is made public by us can be used by anyone for analysis and to infer further information, such as which country a user is from, political affiliation and gender.

ข้อมูลบัญชี และการสร้างบัญชี

ต้องการสร้างบัญชี? ดีมาก! ไม่ต้องการสร้างบัญชี? ไม่มีปัญหา!

You are not required to create an account to read or contribute to a Wikimedia Site, except under rare circumstances. However, if you contribute without signing in, your contribution will be publicly attributed to the IP address associated with your device.

If you want to create a standard account, in most cases we require only a username and a password. However, if you choose not to provide an email address, we can't help you recover your password.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้

Your username will be publicly visible, so please be careful about revealing your real name or other Personal Information in your username. Your password is only used to verify that the account is yours. Your IP address is also automatically submitted to us, and we record it temporarily. This is to protect Wikimedia users and project content; in the event of abuse, IP addresses may be associated with usernames as part of an investigation. No other Personal Information is required: no name, no email address, no date of birth, and no credit card information.

Once created, user accounts cannot be removed entirely (although you can usually hide the information on your user page if you choose to). This is because your public contributions must be associated with their author (you!). In some circumstances, the Wikimedia communities can assist users with removing additional information related to their account from the projects.

To gain a better understanding of the demographics of our users, to localize our services and to learn how we can improve our services, we may ask you for more demographic information, such as gender or age, about yourself. We will tell you if such information is intended to be public or private, so that you can make an informed decision about whether you want to provide us with that information. Providing such information is always completely optional. If you don't want to, you don't have to—it's as simple as that.

ข้อมูลหลัก

GPS และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานที่อื่น

If you consent, we can use GPS (and other technologies commonly used to determine location) to show you more relevant content. We keep information obtained by these technologies confidential, except as provided in this Policy. You can learn more by checking out the list of examples of how we use these technologies in our FAQ.

ข้อมูลอภิพันธุ์

Sometimes, we automatically receive location data from your device. For example, if you want to upload a photo on the Wikimedia Commons mobile app, we may receive metadata, such as the place and time you took the photo, automatically from your device. Please be aware that, unlike location information collected using GPS signals described above, the default setting on your mobile device typically includes the metadata in your photo or video upload to the Wikimedia Sites. If you do not want metadata sent to us and made public at the time of your upload, please change your settings on your device.

เลขที่อยู่ไอพี

Finally, when you visit any Wikimedia Site, we automatically receive the IP address of the device (or your proxy server) you are using to access the Internet, which could be used to infer your geographical location.

Information Related to Your Use of the Wikimedia Sites

We want to make the Wikimedia Sites better for you by learning more about how you use them. Examples of this might include how often you visit the Wikimedia Sites, what you like, what you find helpful, how you get to the Wikimedia Sites, and whether you would use a helpful feature more if we explained it differently. We also want this Policy and our practices to reflect our community's values. For this reason, we keep information related to your use of the Wikimedia Sites confidential, except as provided in this Policy.

ข้อมูลที่เราได้รับโดยอัตโนมัติ

Because of how browsers work, we receive some information automatically when you visit the Wikimedia Sites. This includes when you use an online tool on a third-party site that loads information coming from the Wikimedia Sites. This information includes the type of device you are using (possibly including unique device identification numbers, for some beta versions of our mobile applications), the type and version of your browser, your browser's language preference, the type and version of your device's operating system, in some cases the name of your internet service provider or mobile carrier, the website that referred you to the Wikimedia Sites, which pages you request and visit, and the date and time of each request you make to the Wikimedia Sites.

Put simply, we use this information to enhance your experience with Wikimedia Sites. For example, we use this information to administer the sites, provide greater security, and fight vandalism; optimize mobile applications, customize content and set language preferences, test features to see what works, and improve performance; understand how users interact with the Wikimedia Sites, track and study use of various features, gain understanding about the demographics of the different Wikimedia Sites, and analyze trends.

ข้อมูลที่เรารวบรวม

We actively collect some types of information with a variety of commonly-used technologies. These generally include tracking pixels, JavaScript, and a variety of "locally stored data" technologies, such as cookies and local storage. These types of technologies may also be used in online tools on a third-party site that loads information from the Wikimedia Sites. We realize that some of these technologies do not have the best reputation in town and can be used for less-than-noble purposes. So we want to be as clear as we can about why we use these methods and the type of information we collect with them.

Depending on which technology we use, locally stored data may include text, Personal Information (like your IP address), and information about your use of the Wikimedia Sites (like your username or the time of your visit). See below for more information.

We use this information to make your experience with the Wikimedia Sites safer and better, to gain a greater understanding of user preferences and their interaction with the Wikimedia Sites, and to generally improve our services. We will never use third-party cookies, unless we get your permission to do so. If you ever come across a third-party data collection tool that has not been authorized by you (such as one that may have been mistakenly placed by another user or administrator), please report it to us at privacy@wikimedia.org.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บเฉพาะแห่ง

ข้อมูลที่เก็บเฉพาะแห่ง, จาวาสคริป และการติดตามพิกเซลช่วยเราทำได้บ้าง ดังนี้

 • Provide you with a customizable experience, such as using cookies to know your language preference, to remember the user preferences you set so we can provide you with the customized look and feel that you want, and to tell you about interesting Wikimedia issues and events in your area.
 • Deliver more relevant content to you faster. For example, we use local storage to store your most recently read articles directly on your device, so they can be retrieved quickly. Also, we use cookies to learn about the topics searched so that we can optimize the search results we deliver to you.
 • Understand how you use the Wikimedia Sites, so that we know what works and what is useful. For example, we might use cookies to learn about the list of articles you are following on your watchlist so that we can recommend similar articles that you may be interested in.
 • Understand how you use the Wikimedia Sites across different devices, so that we can make our varied Wikimedia Sites more efficient and effective for you.
 • Make the Wikimedia Sites more convenient to use, such as by using cookies to maintain your session when you log in or to remember your username in the login field.

Want to know even more? You can read more about some of the specific cookies we use, when they expire, and what we use them for in our FAQ.

We believe this data collection helps improve your user experience, but you may remove or disable some or all locally stored data through your browser settings, depending on your browser. You can learn more about some options you have in our FAQ. While locally stored data may not be necessary to use our sites, some features will not function properly if you disable locally stored data.

While the examples above concerning information about you collected through the use of data collection tools are kept confidential in accordance with this Policy, please note that some information about the actions taken by your username is made publicly available through public logs alongside actions taken by other users. For example, a public log may include the date your account was created on a Wikimedia Site along with the dates that other accounts were created on a Wikimedia Site.

เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณอย่างไร

ทั่วไป

We and our service providers use your information for the legitimate purpose of pursuing our charitable mission, including:

Operating the Wikimedia Sites, sharing your contributions and administering our Services.
 • To help you share your knowledge with the world and add new features to our Services.
 • To arrange access to your account and provide you with related service.
 • To send administrative information to you, such as changes to our policies.
 • To allow you to send messages to another person if you choose to do so. Direct communications between users (such as messages sent through the "Email this user" feature), to the extent such communications are nonpublic and stored in or in transit through Wikimedia Foundation systems, are kept confidential by us, except as provided in this Policy.

We engage in these activities to manage our relationship with you, because we have a legitimate interest and/or to comply with our legal obligations.

Providing customized Services.
 • To provide to you custom content, notices and settings and to enhance your experience with the Wikimedia Sites.

We will customize the Services, in some instances, with your consent; or in keeping with our legitimate interest.

Sending emails with news updates and communications about items we believe may be of interest to you.
 • To let you know about things that are happening with the Wikimedia Foundation, the Wikimedia Sites or the Wikimedia movement.
 • To alert you when there has been a change to an article that you have decided to follow.

We will send these types of emails to you only with your consent except as otherwise permitted by applicable law. We do not sell, rent, or use your email address to advertise third-party products or services to you. You can manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences and User profile. You can learn more about email and notifications and how to change your preferences in our FAQ.

Sending optional surveys and requesting feedback.

We will always tell you, at the time we give you an opportunity to share your thoughts, how we plan on using your answers and any Personal Information you provide.

Your responses to our surveys and feedback requests are always optional. We will email these types of requests to you only with your consent except as otherwise permitted by applicable law. You can manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences and User profile. You can learn more about email and notifications and how to change your preferences in our FAQ.

Improving the Wikimedia Sites and making your user experience safer and better.
 • To use your public contributions, either aggregated with the public contributions of others or individually, to create new features or data-related products for you or to learn more about how the Wikimedia Sites are used.
 • To fight spam, identity theft, malware and other kinds of abuse.
 • To optimize mobile and other applications.
 • To test features to see what works, understand how users interact with the Wikimedia Sites, track and study use of various features, gain understanding about the demographics of the different Wikimedia Sites and analyze trends.

We engage in these activities to further our legitimate interest and/or to comply with our legal obligations.

อื่น ๆ

ข้อมูลสถานที่

GPS และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานที่อื่น

As stated above, we can use commonly-used location technologies to show you more relevant content. For example, our mobile apps can identify articles from the Wikimedia sites about points of interest near your location. As a reminder, you can consent to and/or deactivate our access to these location technologies at any time for example through the native OS functionalities on your mobile device, and still use the Wikimedia Sites.

ข้อมูลอภิพันธุ์

As stated above, we may automatically receive location data from your device. For example, if you upload a photo using the Wikimedia Commons mobile app, please be aware that the default setting on your mobile device typically results in the metadata associated with your photo being included in the upload. As a reminder, if you do not want metadata sent to us and made public at the time of your upload, please change your settings on your device.

เลขที่อยู่ไอพี

When you visit any Wikimedia Site, we automatically receive the IP address of the device (or your proxy server) you are using to access the Internet, which could be used to infer your geographical location. We keep IP addresses confidential, except as provided in this Policy. If you are visiting Wikimedia Sites with your mobile device, we may use your IP address to provide anonymized or aggregated information to service providers regarding the volume of usage in certain areas.

We use this location information to make your experience with the Wikimedia Sites safer and better, to gain a greater understanding of user preferences and their interaction with the Wikimedia Sites, and to generally improve our services. For example, we use this information to provide greater security, optimize mobile applications, and learn how to expand and better support Wikimedia communities. We also use Personal Information in the manner described in the sections of this Policy titled "For Legal Reasons" and "To Protect You, Ourselves & Others."

การแบ่งปัน

เมื่อใดที่พวกเราแชร์ข้อมูลของคุณ

โดยมีการอนุญาตจากคุณ

We share your Personal Information for a particular purpose, if you agree. For example, if you receive a scholarship and we ask permission to share your Personal Information with a local chapter. You can find more information in the list of examples in our FAQ.

เหตุผลที่เหมาะสม

We will access, use, preserve, and/or disclose your Personal Information if we reasonably believe it necessary to satisfy a valid and legally enforceable warrant, subpoena, court order, law or regulation, or other judicial or administrative order. However, if we believe that a particular request for disclosure of a user's information is legally invalid or an abuse of the legal system and the affected user does not intend to oppose the disclosure themselves, we will try our best to fight it. We are committed to notifying you via email at least ten (10) calendar days, when possible, before we disclose your Personal Information in response to a legal demand. However, we may only provide notice if we are not legally restrained from contacting you, there is no credible threat to life or limb that is created or increased by disclosing the request, and you have provided us with an email address.

Nothing in this Privacy Policy is intended to limit any legal objections or defenses you may have to a third-party's request (whether it be civil, criminal, or governmental) to disclose your Personal Information. We recommend seeking the advice of legal counsel immediately if such a request is made involving you.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ คถามที่พบบ่อยอง Subpoena

If the Organization is Transferred (Really Unlikely!)

In the extremely unlikely event that ownership of all or substantially all of the Foundation changes, or we go through a reorganization (such as a merger, consolidation, or acquisition), consistent with our legitimate interest, we will continue to keep your Personal Information confidential, except as provided in this Policy, and provide notice to you via the Wikimedia Sites and a notification on WikimediaAnnounce-L or similar mailing list at least thirty (30) calendar days before any Personal Information is transferred or becomes subject to a different privacy policy.

เพื่อปกป้องคุณ, ตัวเรา​ และคนอื่น ๆ

We, or particular users with certain administrative rights as described below, need to use and share your Personal Information if it is reasonably believed to be necessary to enforce or investigate potential violations of our Terms of Use, this Privacy Policy, or any Wikimedia Foundation or user community-based policies. We may also need to access and share Personal Information to investigate and defend ourselves against legal threats or actions.

Wikimedia Sites are collaborative, with users writing most of the policies and selecting from amongst themselves people to hold certain administrative rights. These rights may include access to limited amounts of otherwise nonpublic information about recent contributions and activity by other users. They use this access to help protect against vandalism and abuse, fight harassment of other users, and generally try to minimize disruptive behavior on the Wikimedia Sites. These various user-selected administrative groups have their own privacy and confidentiality guidelines, but all such groups are supposed to agree to follow our Access to Nonpublic Information Policy. These user-selected administrative groups are accountable to other users through checks and balances: users are selected through a community-driven process and overseen by their peers through a logged history of their actions. However, the legal names of these users are not known to the Wikimedia Foundation.

We hope that this never comes up, but we may disclose your Personal Information if we believe that it's reasonably necessary to prevent imminent and serious bodily harm or death to a person, or to protect our organization, employees, contractors, users, or the public. We may also disclose your Personal Information if we reasonably believe it necessary to detect, prevent, or otherwise assess and address potential spam, malware, fraud, abuse, unlawful activity, and security or technical concerns. (Check out the list of examples in our FAQ for more information.)

ถึงผู้ให้บริการของเรา

We use third-party service providers or contractors to help run or improve the Wikimedia Sites for you and other users. We give access to your Personal Information to these providers or contractors as needed to perform their services for us or to use their tools and services. We put requirements, such as confidentiality agreements, in place to help ensure that these service providers treat your Personal Information consistently with, and no less protective of your privacy than, the principles of this Policy. For further information, please see our FAQ.

If you are visiting Wikimedia Sites with your mobile device, we use your IP address to provide anonymized or aggregated information to service providers regarding the volume of usage in certain areas.

Some of our service providers ask us to post links to their privacy policies; a list of these service providers and links to their policies can be found on this page.

เพื่อความเข้าใจ และการทดลอง

The open-source software that powers the Wikimedia Sites depends on the contributions of volunteer software developers, who spend time writing and testing code to help it improve and evolve with our users' needs. To facilitate their work, we give some developers limited access to systems that contain your Personal Information, but only as reasonably necessary for them to develop and contribute to the Wikimedia Sites.

Similarly, we share non-Personal Information or aggregated information with researchers, scholars, academics, and other interested third parties who wish to study the Wikimedia Sites. Sharing this Personal Information helps them understand usage, viewing, and demographics statistics and patterns. They then can share their findings with us and our users so that we can all better understand and improve the Wikimedia Sites.

When we give access to Personal Information to third-party developers or researchers, we put requirements, such as reasonable technical and contractual protections, in place to help ensure that these service providers treat your Personal Information consistently with the principles of this Policy and in accordance with our instructions. If these developers or researchers later publish their work or findings, we ask that they not disclose your Personal Information. Please note that, despite the obligations we impose on developers and researchers, we cannot guarantee that they will abide by our agreement, nor do we guarantee that we will regularly screen or audit their projects. (You can learn more about re-identification in our FAQ.)

เพราะคุณทำให้ข้อมูลเป็นสาธารณะ

Any information you post publicly on the Wikimedia Sites is just that – public. For example, if you put your mailing address on your talk page, that is public, and not specifically protected by this Policy. And if you edit without registering or logging into your account, your IP address will be seen publicly. Please think carefully about your desired level of privacy before you disclose Personal Information on your user page or elsewhere.

ความคุ้มครอง

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

We strive to protect your Personal Information from unauthorized access, use, or disclosure. We use a variety of physical and technical measures, policies, and procedures (such as access control procedures, network firewalls, and physical security) designed to protect our systems and your Personal Information. Unfortunately, there's no such thing as completely secure data transmission or storage, so we can't guarantee that our security will not be breached (by technical measures or through violation of our policies and procedures).

We will never ask for your password by email (but may send you a temporary password via email if you have requested a password reset). If you ever receive an email that requests your password, please let us know by sending it to privacy@wikimedia.org, so we can investigate the source of the email.

เราจะเก็บข้อมูลของคุณนานแค่ไหน?

Once we receive Personal Information from you, we keep it for the shortest possible time that is consistent with the maintenance, understanding, and improvement of the Wikimedia Sites, and our obligations under applicable law. In most instances, Personal Information is deleted, aggregated or de-identified after 90 days. Non-Personal Information may be retained indefinitely as appropriate. (Check out the list of examples in our FAQ.)

Please remember that when you make a contribution to any Wikimedia Site, the page history will show when your contribution was made, your username (if you are signed in), or your IP address (if you edit while not logged in). The transparency of the projects' contribution and revision histories is critical to their efficacy and trustworthiness. To learn more about our data retention practices, see our data retention guidelines.

สิทธิ์ผู้ใช้ของคุณ

For information about how you may request removal of your Personal Information, or other rights you may have with respect to your Personal Information, see our FAQ. If you would like to request to access, update or restrict/object to the processing of Personal Information, or receive a copy of your Personal Information for purposes of transmitting it to another organization, you may Contact Us. We will respond to your request consistent with applicable law.

Please note also that you may be able to exercise some of these rights without our intervention. For example, if you are a registered user, you can access and update some Personal Information in your Preferences, as well as download your user account data. You may also manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences.

ข้อมูลสำคัญ

For the protection of the Wikimedia Foundation and other users, if you do not agree with this Privacy Policy, you may not use the Wikimedia Sites.

Where is the Foundation & What Does That Mean for Me?

The Wikimedia Foundation is a non-profit organization based in San Francisco, California, with servers and data centers located in the U.S. If you decide to use Wikimedia Sites, whether from inside or outside of the U.S., you understand that your Personal Information will be collected, transferred, stored, processed, disclosed and otherwise used in the U.S. as described in this Privacy Policy. You also understand that your information may be transferred by us from the U.S. to other countries, which may have different or less stringent data protection laws than your country, in connection with providing services to you.

Our Response to Do Not Track (DNT) signals

We are strongly committed to protecting users' Personal Information. Under this Policy, we may share your information only under particular situations, which you can learn more about in the "When May We Share Your Information" section of this Privacy Policy. In particular, we do not share your Personal Information for marketing purposes.

เพราะพวกเราได้ปกป้องผู้ใข้ทั้งหมด พวกเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการตอบรับเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้สัญญาณ ไม่ติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ ไม่ติดตาม และการรับ กรุณาดูที่ คำถามที่พบบ่อย

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Because things naturally change over time and we want to ensure our Privacy Policy accurately reflects our practices and the law, it may be necessary to modify this Privacy Policy from time to time. We reserve the right to do so in the following manner:

 • In the event of substantial changes, we will provide the proposed changes to our users in at least three (3) languages (selected at our discretion) for an open comment period lasting at least thirty (30) calendar days. Prior to the start of any comment period, we will provide notice of such changes and the opportunity to comment via the Wikimedia Sites, and via a notification on WikimediaAnnounce-L or a similar mailing list.
 • For minor changes, such as grammatical fixes, administrative or legal changes, or corrections of inaccurate statements, we will post the changes and, when possible, provide at least three (3) calendar days' prior notice via WikimediaAnnounce-L or similar mailing list.

We ask that you please review the most up-to-date version of our Privacy Policy. Your continued use of the Wikimedia Sites after any effective date of a subsequent version of this Privacy Policy constitutes acceptance of this Privacy Policy on your part.

ติดต่อเรา

If you have questions or suggestions about this Privacy Policy, or the information collected under this Privacy Policy, please email us at privacy@wikimedia.org or contact us directly. If you are located in the European Economic Area and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

If you are an individual located in the United Kingdom, and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

Our European Economic Area and United Kingdom Representative can only be contacted for queries in relation to data protection.

Depending on your jurisdiction, you also may have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for your country or region.

ขอบคุณ!

ขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เว็บไซต์วิกิพีเดียและชื่นชมการมีส่วนร่วมของคุณในการสร้างการบำรุงรักษา และทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคลังเก็บความรู้เสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Please note that in the event of any differences in meaning or interpretation between the original English version of this Privacy Policy and a translation, the original English version takes precedence.

หน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว