Pravidla ochrany osobních údajů

This page is a translated version of the page Privacy policy and the translation is 84% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:


Pravidla a doporučení Pravidla ochrany osobních údajů
Zkratka:
PP
Tato pravidla popisují, jak nadace Wikimedia sbírá, používá a předává vaše osobní informace. Používáním projektů Wikimedia s těmito pravidly souhlasíte.

Chcete pomoci překládat? Přeložte chybějící zprávy.

Pravidla ochrany osobních údajů
Wikimedia-logo.svg
Toto je shrnutí Pravidel ochrany osobních údajů. Chcete-li si přečíst úplné znění, odrolujte dolů nebo klikněte sem.
Upozornění: Toto shrnutí není součástí Pravidel ochrany osobních údajů a není právně závazným dokumentem. Je to jednoduše užitečná pomůcka pro pochopení úplných Pravidel ochrany osobních údajů. Představte si je jako uživatelsky přívětivé rozhraní k našim pravidlům.

Protože jsme přesvědčeni, že byste neměli být nuceni poskytovat osobní údaje, abyste se mohli účastnit hnutí svobodných znalostí, můžete:

Protože chceme porozumět, jak se projekty Wikimedia používají, abychom je pro vás mohli vylepšovat, budeme shromažďovat určité informace, když:

Zavazujeme se:

Uvědomte si:

 • Jakýkoli obsah, který na projektu Wikimedia přidáte nebo pozměníte, bude veřejně a trvale přístupný.

 • Pokud na projektu Wikimedia přidáte obsah nebo něco pozměníte, aniž byste byli přihlášeni, budou tento obsah nebo změna ve veřejném zájmu veřejně a trvale zaarchivovány; obsah či změna budou místo uživatelského jména asociovány s IP adresou použitou v dané chvíli.
 • Naše komunita dobrovolných editorů a přispěvatelů je samoregulující se společenství. Někteří správci na projektech Wikimedia, kteří jsou vybráni komunitou, používají nástroje, které jim umožňují omezený přístup k neveřejným údajům o nedávných příspěvcích, aby mohli chránit projekty Wikimedia a prosazovat jejich pravidla.

 • Tato Pravidla ochrany osobních údajů se nevztahují na všechny projekty a služby provozované nadací Wikimedia, například na takové, které mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů (například Wikimedia Shop), ani na projekty a služby třetích stran (např. vývojářské projekty třetích stran na Wikimedia Labs).
 • Jako součást našeho závazku sloužit vzdělání a výzkumu po celém světě občas publikujeme veřejné údaje a agregovaná nebo neosobní data pro širokou veřejnost prostřednictvím datových exportů a sad.
 • Pokud nesouhlasíte s těmito Pravidly ochrany osobních údajů, pak kvůli ochraně nadace Wikimedia a ostatních uživatelů nesmíte používat projekty Wikimedia.
Contents

Toto je překlad. Oficiální závaznou verzí tohoto dokumentu je originál v angličtině.

Úvod

Vítejte!

Hnutí Wikimedia je založeno na prostém, ale zároveň mocném základě: společně dokážeme více, než kdokoli z nás může dokázat sám. Nemůžeme spolupracovat bez shromažďování, sdílení a analyzování údajů o našich uživatelích, neboť hledáme nové způsoby, jak docílit větší užitečnosti, bezpečnosti a přínosnosti stránek Wikimedia.

Domníváme se, že shromažďování a používání údajů by mělo jít ruku v ruce s transparentností. Tato pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nadace Wikimedia, nezisková organizace provozující projekty Wikimedia, jako je Wikipedie, shromažďuje, používá a předává údaje, které od vás prostřednictvím vašeho používání projektů Wikimedia získáváme. Je nezbytné vzít na vědomí, že použitím kteréhokoli projektu Wikimedia udělujete souhlas ke shromažďování, předávání, zpracování, uchovávání, sdělování a používání vašich údajů, jak popisují tato Pravidla ochrany osobních údajů. To znamená, že je důležité si tato pravidla důkladně přečíst.

Jsme přesvědčeni, že k účasti na hnutí svobodných znalostí není nutné poskytovat neveřejné osobní údaje. Pro registraci uživatelského účtu ani pro přispívání do projektů Wikimedia nám nemusíte poskytovat údaje jako vaše skutečné jméno, adresa nebo datum narození.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme, ani je neposkytujeme jiným osobám, aby vám mohly nabízet prodej jakýchkoli produktů. Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom zjistili, jak udělat projekty Wikimedia ještě poutavější a dostupnější, jaké nápady fungují, a jak zajistit, aby učení a přispívání bylo ještě zábavnější. Jednoduše řečeno: používáme vaše údaje ke zlepšování projektů Wikimedia.

Koneckonců jsou to lidé jako vy, zastánci bezplatných znalostí, kteří projektům Wikimedia umožňují nejen existovat, ale i růst a rozvíjet se.

Definice pojmů

Vzhledem k tomu, že by všichni (nejen právníci) měli snadno rozumět tomu, jak a proč se tyto údaje shromažďují a používají, v těchto pravidlech používáme namísto odbornějších termínů běžný jazyk. Pro přehlednost a zajištění pochopení některých klíčových pojmů níže uvádíme tabulku s vysvětleními:


Když říkáme… …myslíme tím:
„nadace Wikimedia“ / „Nadace“ / „my“ / „naše“ Wikimedia Foundation, Inc., nezisková organizace provozující projekty Wikimedia.
„projekty Wikimedia“ / „naše služby“ Webové stránky a služby Wikimedia (bez ohledu na jazyk), včetně našich hlavních projektů, jako je Wikipedie a Wikimedia Commons, jako i mobilní aplikace, rozhraní API, e-maily a oznámení; ovšem s výjimkou projektů a služeb uvedených v oddílu „Co tato pravidla nepokrývají“ níže.
„vy“ / „vaše“ Vy, ať už jste jednotlivec, skupina nebo organizace, a ať užíváte projekty Wikimedia nebo naše služby svým jménem nebo pro někoho jiného.
„tato pravidla“ / „tato Pravidla ochrany osobních údajů“ Tento dokument, nazvaný „Pravidla ochrany osobních údajů nadace Wikimedia“.
„příspěvky“ Obsah, který přidáte nebo pozměníte na jakémkoli projektu Wikimedia.
„osobní údaje“ Údaje, které nám poskytnete nebo které od vás získáváme v rámci vašeho užívání projektů Wikimedia a z nichž lze určit vaši totožnost. Aby to bylo zcela jasné: I když nemusíme shromažďovat všechny následující druhy údajů, pokládáme přinejmenším dále uvedené informace za „osobní údaje“, jestliže je lze použít k vaší identifikaci:
(a) jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, identifikační číslo průkazu totožnosti, IP adresy, informace o prohlížeči, číslo kreditní karty;
(b) pokud jsou spojeny s identifikovatelnou osobou, jakékoli citlivé údaje, jako je datum narození, pohlaví, sexuální orientace, rasový nebo etnický původ, manželský či rodinný stav, genetické a biometrické údaje, zdravotní stav nebo postižení, politická příslušnost a náboženské vyznání.
„třetí strana“ / „třetí strany“ Jednotlivci, subjekty, webové stránky, služby, produkty a aplikace, které nejsou ovládány, řízeny, nebo provozovány nadací Wikimedia. To zahrnuje ostatní uživatele projektů Wikimedia a nezávislé organizace nebo skupiny, kteří pomáhají propagovat hnutí Wikimedia, například pobočky Wikimedia, tematické organizace a uživatelské skupiny, jakož i dobrovolníky, zaměstnance, ředitele, vedoucí pracovníky, příjemce grantů a dodavatele těchto organizací nebo skupin.


Na co se tato Pravidla ochrany osobních údajů vztahují a nevztahují

S výjimkou případů uvedených níže se tato Pravidla ochrany osobních údajů vztahují na shromažďování údajů, které o vás získáme v důsledku vašeho použití kteréhokoli projektu Wikimedia, a nakládání s těmito údaji. Tato pravidla se rovněž vztahují na údaje, které obdržíme od našich partnerů nebo jiných třetích stran. Více informací o tom, na co se tato Pravidla ochrany osobních údajů vztahují, viz níže.

Příklady toho, na co se tato Pravidla ochrany osobních údajů vztahují

Pro objasnění uvádíme, že tato Pravidla ochrany osobních údajů se bez ohledu na jazyk vztahují na:

 • Všechny naše hlavní projekty (viz seznam hlavních projektů), jako je Wikipedie, včetně uživatelských stránek, diskusních stránek a nástěnek.
 • Naše blogy a API (pokud jsme pro tyto služby neposkytli samostatná pravidla).
 • Oficiální mobilní aplikace nadace Wikimedia.
 • E-maily, textové zprávy a upozornění, které zasíláme my vám nebo vy nám.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se však na některé situace, kdy můžeme shromažďovat nebo zpracovávat údaje, nevztahují. Na některá použití se například mohou vztahovat samostatná pravidla ochrany osobních údajů (například v případě obchodu Wikimedia), případně mohou být stránky nebo služby provozované třetími stranami (jako jsou projekty cizích vývojářů využívající Wikimedia Cloud Services). Více informací o tom, na co se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují, naleznete níže.

Více o tom, na co se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují

Tento oddíl je součástí Pravidel ochrany osobních údajů a má za cíl podrobně vysvětlit, které situace tato pravidla nepokrývají.

Projekty a nástroje Wikimedia s vlastními pravidly
Některé servery nadace Wikimedia mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů nebo ustanovení odlišná od těchto pravidel. Patří k nim:
Tyto webové stránky, a další jim podobné, nabídnou odkaz na svá pravidla ochrany osobních údajů (pokud existují samostatně) nebo na vysvětlení případných rozdílných ustanovení (pokud jsou pravidla dotyčného webu založena na těchto pravidlech).
Členové komunity
Projekty Wikimedia jsou kolektivním dílem lásky a jsou neustále udržovány a aktualizovány globální komunitou dobrovolníků. Z toho plyne, že někteří dobrovolníci mají přístup k některým neveřejným informacím a využití těchto informací nemusí podléhat těmto Pravidlům ochrany osobních údajů. Například:
 • Dobrovolní správci, jako jsou revizoři nebo stevardi. Tito dobrovolníci vynucují dodržování pravidel projektů Wikimedia a zajišťují bezpečnost těchto projektů. Kdykoli tito správci přistupují k neveřejným údajům, musí se řídit našimi Pravidly přístupu k neveřejným informacím, stejně jako dalšími pravidly pro konkrétní nástroje.
 • Poskytovatelé nástrojů. Podporujeme platformy pro vývojáře třetích stran k experimentování a vyvíjení nových nástrojů a stránek, jako je například wmflabs.org. Použijete-li některý z nástrojů vytvořených těmito dobrovolníky, můžete k nim přenést údaje. Když tito dobrovolníci přistupují k neveřejným informacím, musejí se řídit podmínkami, kterým podléhá konkrétní platforma, na níž je nástroj dostupný.
 • Ostatní uživatelé. Nabízíme několik nástrojů, které uživatelům umožňují komunikovat mezi sebou navzájem. Tato komunikace může pod tato pravidla spadat, dokud prochází našimi systémy, ale uživatelé, kteří tyto zprávy obdrží, a jejich nakládání s přijatým obsahem jsou již mimo dosah těchto pravidel. Příklady zahrnují:
  • zasílání zpráv do e-mailových konferencí udržovaných Nadací;
  • žádosti o pomoc dobrovolníků prostřednictvím našeho systému OTRS (do tohoto systému jdou e-maily zaslané na info[zavináč]wikimedia.org);
  • posílání e-mailů ostatním uživatelům prostřednictvím projektů Wikimedia (např. pomocí funkce „Poslat e-mail tomuto uživateli“) a
  • debata na IRC (např. na kanálu #wikipedia).
Třetí strany
Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují pouze na způsob, jakým údaje shromažďuje a zpracovává WMF. Mezi třetí strany, které by mohly vaše údaje obdržet, když používáte projekty Wikimedia, mohou patřit:
 • Webové stránky provozované jinými organizacemi, například takové, na které je odkazováno v sekci „Reference“ na Wikipedii nebo provozované pobočkami Wikimedia nebo jinými organizacemi hnutí. Tyto organizace mohou vaše údaje obdržet při návštěvě jejich stránek po použití některého projektu Wikimedia. Řídí se svými vlastními pravidly na ochranu osobních údajů.
 • Mobilní aplikace poskytované jinými organizacemi nebo jednotlivci. Tyto organizace nebo jednotlivci od vás mohou získat vaše údaje, pokud tyto aplikace používáte k přístupu k projektům Wikimedia nebo k jejich obsahu. Řídí se svými vlastními pravidly na ochranu osobních údajů.

Nástroje třetích stran pro sběr dat, které na projekty Wikimedia umístili dobrovolníci nebo jiné třetí strany. Někdy mohou dobrovolníci na naše stránky umístit nástroj pro sběr dat, jako je například skript, udělátko, sledovací pixel, nebo sdílecí tlačítko bez našeho vědomí. Tato pravidla neřeší, jak třetí osoby zpracovávají údaje získané takovýmto nástrojem. Pokud narazíte na takový nástroj třetí strany a jste přesvědčeni, že porušuje tato pravidla, můžete takový nástroj odstranit sami, nebo to nahlaste na privacy[zavináč]wikimedia.org, abychom to mohli prošetřit.

Pokud se údaje řídí komunitními pravidly, jako jsou pravidla pro CheckUsery, příslušná komunita může k těmto Pravidlům přidávat další pravidla a povinnosti. Nemůže však vytvářet nové výjimky, ani jinak snižovat ochranu, kterou zajišťují tato pravidla.

Shromažďování a používání údajů

Typy údajů, které od vás získáváme, a způsob jejich získání

Vaše veřejné příspěvky

Pokud na kterýkoliv projekt Wikimedia, včetně uživatelských a diskusních stránek, přidáte příspěvek, vytváříte tím trvalý veřejný záznam veškerého obsahu, který přidáte, odstraníte nebo změníte. Historie stránky ukáže, kdy byl příspěvek přidán nebo smazán, jakož i vaše uživatelské jméno (pokud jste přihlášeni) nebo vaši IP adresu (pokud přihlášeni nejste). Vaše veřejné příspěvky můžeme buď samostatně nebo ve spojení s veřejnými příspěvky jiných osob používat k tvorbě nových funkcí nebo produktů týkajících se údajů, případně ke zjištění, jak se projekty Wikimedia používají, jak podrobněji vysvětlujeme níže v sekci „Jak používáme údaje, které od vás získáváme“.

Veřejně přístupné informace

Pokud tato pravidla nestanoví jinak, je třeba předpokládat, že informace, kterými na projekty Wikimedia aktivně přispějete, včetně osobních údajů, jsou veřejně viditelné a lze je nalézt prostřednictvím vyhledávačů. Stejně jako u většiny věcí na internetu i zde platí, že cokoli, co sdílíte, mohou jiné osoby zkopírovat a přes internet dále sdílet. Nesdílejte prosím žádné informace, u nichž si nepřejete, aby byly trvale zveřejněny, jako je uvedení vašeho skutečného jména nebo místa, kde se nacházíte, ve vašich příspěvcích.

Upozorňujeme, že konkrétní údaje, které zveřejníte, nebo agregované údaje, které zveřejníme my, může kdokoli použít pro analytické účely nebo pro odvození dalších informací, jako například země, odkud uživatel pochází, politická příslušnost nebo pohlaví.

Informace o uživatelském účtu a registrace

Chcete si vytvořit uživatelský účet? Výborně! Nechcete si vytvořit uživatelský účet? Nevadí!

Pro čtení stránek Wikimedia a posílání příspěvků uživatelský účet mít nemusíte, s výjimkou zvláštních situací. Pokud však přispíváte bez přihlášení, budou vaše příspěvky veřejně připisovány IP adrese spojené s vaším zařízením.

Chcete-li si založit standardní účet, ve většině případů požadujeme pouze uživatelské jméno a heslo. Pokud se však rozhodnete neuvést e-mailovou adresu, nemůžeme vám pomoci se zapomenutým heslem.

Více o uživatelských jménech

Vaše uživatelské jméno bude veřejně viditelné, proto prosím pečlivě zvažte, zda chcete ve svém uživatelském jméně prozradit své skutečné jméno či jiné osobní údaje. Vaše heslo slouží pouze k ověření, že účet je skutečně váš. Vaši IP adresu získáváme automaticky a dočasně ji zaznamenáváme. Cílem je ochrana uživatelů a obsahu projektů Wikimedia; v případě zneužívání může být IP adresa v rámci vyšetřování přiřazena k uživatelským jménům. Nevyžadujeme žádné jiné osobní údaje: žádné jméno, e-mailovou adresu, datum narození ani informace o kreditní kartě.

Po vytvoření již uživatelské účty nelze zcela odstranit (avšak obvykle můžete informace na své uživatelské stránce dle svého uvážení skrýt). Důvodem je skutečnost, že vaše veřejné příspěvky je třeba spojit s autorem (tedy s vámi!). Za určitých okolností mohou komunity Wikimedia uživatelům pomoci s odstraněním dalších informací týkajících se jejich uživatelského účtu z projektů.

Abychom mohli lépe poznat demografickou strukturu našich uživatelů, lépe lokalizovat naše služby a jinak zlepšovat naše služby, vás můžeme požádat o další demografické údaje, jako je vaše pohlaví nebo věk. Sdělíme vám, zda budou tyto informace sdíleny veřejně nebo soukromě, abyste mohli učinit informované rozhodnutí o tom, zda nám tyto informace chcete poskytnout. Poskytnutí těchto informací je vždy zcela dobrovolné. Pokud nechcete, nemusíte – je to prosté.

Informace o poloze

GPS a jiné lokalizační technologie

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme použít GPS (a další technologie běžně používané ke zjištění polohy), abychom vám mohli zobrazovat relevantnější obsah. Informace získané pomocí těchto technologií udržujeme důvěrné, pokud tato pravidla nestanoví jinak. Více informací zjistíte v seznamu příkladů toho, jak tyto technologie používáme, v našich Často kladených dotazech.

Metadata

Někdy údaje o poloze přijímáme automaticky z vašeho zařízení. Například pokud chcete nahrát fotku v mobilní aplikaci Wikimedia Commons, můžeme z vašeho zařízení automaticky získat metadata, jako je čas a místo pořízení fotky. Upozorňujeme, že na rozdíl od informací o poloze shromážděných pomocí výše uvedených GPS signálů, vaše mobilní zařízení ve výchozím nastavení obvykle zahrnuje metadata ve fotografiích nebo videích nahrávaných na projekty Wikimedia. Pokud nechcete, aby nám byla metadata zasílána a v okamžiku nahrání zveřejněna, změňte si nastavení svého zařízení.

IP adresy

Jakmile navštívíte kterýkoliv projekt Wikimedia, automaticky získáme IP adresu zařízení (nebo vašeho proxy serveru), které pro přístup k internetu používáte, přičemž tuto IP adresu nebo proxy server lze použít k odvození vaší geografické polohy.

Informace týkající se vašeho používání stránek Wikimedia

Snažíme se projekty Wikimedia zlepšovat tím, že zjišťujeme více informací o tom, jak stránky používáte. Mezi příklady může patřit, jak často projekty Wikimedia navštěvujete, co se vám líbí, co je podle vás přínosné, jak se na projekty Wikimedia dostáváte, a zda byste některé funkce využívali více, kdybychom je jinak vysvětlili. Dále chceme, aby tato Pravidla a naše postupy odrážely hodnoty naší komunity. Z tohoto důvodu uchováváme informace týkající se vašeho používání stránek Wikimedia důvěrné, pokud tato Pravidla nestanoví jinak.

Informace, které získáváme automaticky

Vzhledem k tomu, jak prohlížeče fungují, získáváme některé informace automaticky, jakmile navštívíte projekty Wikimedia. To zahrnuje i použití online nástrojů na cizích webech, které načítají obsah z projektů Wikimedia. Mezi tyto informace patří typ zařízení, které používáte (případně včetně unikátních identifikačních čísel zařízení u některých beta verzí našich mobilních aplikací), typ a verze vašeho prohlížeče, jazykové nastavení vašeho prohlížeče, typ a verze operačního systému vašeho zařízení, v některých případech název vašeho poskytovatele internetu nebo mobilního operátora, webové stránky, jejichž prostřednictvím jste se na projekty Wikimedia dostali, které stránky požadujete a navštěvujete, a datum a čas každé žádosti zaslané na projektech Wikimedia.

Jednoduše řečeno, tyto informace používáme ke zlepšení vaší zkušenosti se stránkami Wikimedia. Tyto informace používáme například ke správě stránek, zajišťování větší bezpečnosti a boji proti vandalismu, optimalizaci mobilních aplikací, upravování obsahu na míru a nastavování jazykových preferencí, testování funkcí, abychom zjistili, co funguje, a zlepšování výkonnosti, zjištění, jak uživatelé se stránkami Wikimedia interagují, sledování a studování použití různých funkcí, zjištění demografie jednotlivých stránek Wikimedia a analyzování trendů.

Informace, které shromažďujeme

Aktivně shromažďujeme některé typy informací pomocí různých běžně používaných technologií. Mezi tyto technologie obecně patří sledovací pixely, JavaScript a různé technologie pro „lokálně uchovávaná data“, jako jsou soubory cookie a lokální úložiště. Tyto typy technologií mohou používat i online nástroje na cizích webech, které načítají obsah z projektů Wikimedia. Uvědomujeme si, že některé tyto technologie nemají tu nejlepší pověst a lze je použít k pochybným účelům. Chceme tedy co nejlépe objasnit, proč tyto metody používáme, a typ informací, které jejich prostřednictvím shromažďujeme.

V závislosti na použité technologii mohou lokálně uchovávaná data zahrnovat text, osobní údaje (jako je vaše IP adresa) a informace o vašem používání stránek Wikimedia (jako je vaše uživatelské jméno nebo čas návštěvy). Více informací je uvedeno níže.

Tyto informace používáme k zajištění větší bezpečnosti a vylepšení vaší zkušenosti s používáním stránek Wikimedia, ke zjištění uživatelských preferencí a interakce uživatelů se stránkami Wikimedia a obecně ke zlepšení našich služeb. Nikdy nepoužíváme soubory cookie třetích stran, pokud nám to nepovolíte. Pokud se někdy setkáte s nástrojem třetí strany pro shromažďování údajů, jehož použití jste nepovolili (například nástroj, který mohl omylem použít jiný uživatel nebo správce), oznamte nám to na privacy@wikimedia.org.

Více o lokálně uchovávaných datech

Lokálně uchovávaná data, JavaScript a sledovací pixely nám pomáhají:

 • Poskytovat vám osobní zkušenost, jako například používání souborů cookie, abychom znali vámi preferovaný jazyk, k zapamatování vašeho uživatelského nastavení, abychom vám mohli poskytnout na míru přizpůsobený vzhled stránek a abychom vás mohli informovat o zajímavých novinkách a událostech nadace Wikimedia ve vašem okolí.
 • Poskytovat vám relevantnější obsah rychleji. Používáme například lokální úložiště k ukládání článků, které jste naposledy četli, přímo ve vašem zařízení, abyste se k nim mohli rychle vrátit. Dále používáme soubory cookie ke zjištění, jaká témata jste vyhledávali, abychom mohli optimalizovat výsledky vašeho vyhledávání.
 • Zjistit, jak projekty Wikimedia používáte, abychom věděli, co funguje a co je užitečné. Například můžeme soubory cookie používat ke zjištění seznamu článků, které sledujete, abychom vám mohli doporučit podobné články, které by vás mohly zajímat.
 • Zjistit, jak projekty Wikimedia používáte na různých zařízeních, abychom mohli zajistit větší účinnost a efektivitu našich různých stránek Wikimedia.
 • Zajistit pohodlnější používání stránek Wikimedia, například prostřednictvím souborů cookie zachovat vaši relaci po přihlášení, nebo si zapamatovat vaše uživatelské jméno v poli pro přihlášení.

Chcete zjistit více? Více informací o některých konkrétních souborech cookie, které používáme, o tom, kdy vyprší jejich platnost, a k čemu je používáme, si můžete přečíst v našich Často kladených dotazech.

Domníváme se, že díky shromažďování těchto údajů zlepšujeme vaši uživatelskou zkušenost, nicméně některá nebo všechna lokálně uchovávaná data můžete v nastavení vašeho prohlížeče v závislosti na prohlížeči odstranit nebo zakázat. Více informací o možnostech, které máte, můžete zjistit v našich Často kladených dotazech. Ačkoli lokálně uchovávaná data nemusí být k používání našich stránek nezbytná, některé funkce nebudou fungovat správně v případě, že je zakážete.

Zatímco výše uvedené příklady týkající se informací o vás, které shromažďujeme prostřednictvím nástrojů ke shromažďování údajů, jsou uchovávány důvěrné v souladu s těmito Pravidly, upozorňujeme, že některé informace o akcích uskutečněných pod vaším uživatelským jménem jsou zveřejňovány prostřednictvím [Privacy_policy/FAQ#publiclogsFAQ veřejných záznamů] spolu s akcemi jiných uživatelů. Veřejné záznamy mohou zahrnovat například datum vytvoření uživatelského účtu na projektu Wikimedia společně s daty vytvoření jiných uživatelských účtů na projektu Wikimedia.

Jak používáme údaje, které od vás získáváme

Obecně

My a naši poskytovatelé služeb používáme vaše údaje pro oprávněné účely výkonu naší dobročinné mise, mimo jiné:

Provozování projektů Wikimedia, sdílení vašich příspěvků a správa našich služeb.
 • Pomoci vám sdílet vaše znalosti se světem a přidávat do našich služeb nové funkce.
 • Zajišťovat přístup k vašemu účtu a poskytovat vám související služby.
 • Zasílat vám administrativní informace, jako jsou změny našich pravidel.
 • Umožnit vám zasílat zprávy jiné osobě, pokud si tuto funkci zapnete. Přímá komunikace mezi uživateli (jako jsou zprávy zasílané prostřednictvím funkce „Poslat e-mail tomuto uživateli“), do té míry, do které je taková komunikace neveřejná a uchovávají nebo přenášejí ji systémy nadace Wikimedia, je uchovávána jako důvěrná, nestanoví-li tato Pravidla jinak.

Tyto činnosti vykonáváme za účelem řízení našeho vztahu s vámi, z důvodu našeho oprávněného zájmu a/nebo za účelem plnění našich zákonných povinností.

Poskytování na míru upravených služeb.
 • S cílem poskytovat na míru přizpůsobený obsah, upozornění a nastavení a vylepšit vaši uživatelskou zkušenost se stránkami Wikimedia.

V některých případech budeme služby upravovat s vaším souhlasem nebo v rámci našeho oprávněného zájmu.

Zasílání e-mailů s novinkami a oznámeními o položkách, které by vás mohly zajímat.
 • Abychom vás informovali o akcích, které se v nadaci Wikimedia, na projektech Wikimedia nebo v hnutí Wikimedia dějí.
 • Abychom vás mohli upozornit, pokud nastane změna v článku, který sledujete.

Tyto typy e-mailů vám budeme zasílat pouze s vaším souhlasem, kromě výjimek dovolených příslušnými zákony. Vaši e-mailovou adresu neprodáváme, nepronajímáme, ani ji nepoužíváme k propagaci produktů či služeb třetích stran. Druhy upozornění, která budete dostávat, a jak často je budete dostávat, si můžete spravovat v Nastavení upozornění a Uživatelském profilu. Více informací o e-mailech a upozorněních a o tom, jak změnit nastavení, naleznete v našich Často kladených dotazech.

Zasílání dobrovolných průzkumů a žádost o zpětnou vazbu.

Vždy, když vám dáme příležitost sdělit nám vaše připomínky, vám řekneme, jakým způsobem plánujeme použít vaše odpovědi a veškeré osobní údaje, které nám poskytnete.

Vaše odpovědi na naše průzkumy a žádosti o zpětnou vazbu jsou vždy dobrovolné. Tyto typy žádostí vám budeme zasílat pouze s vaším souhlasem, kromě výjimek dovolených příslušnými zákony. Druhy upozornění, která budete dostávat, a jak často je budete dostávat, si můžete spravovat v Nastavení upozornění a Uživatelském profilu. Více informací o e-mailech a upozorněních a o tom, jak změnit nastavení, naleznete v našich Často kladených dotazech.

Vylepšování stránek Wikimedia, zlepšování vaší uživatelské zkušenosti a zvyšování její bezpečnosti.
 • K používání vašich veřejných příspěvků buď samostatně nebo ve spojení s veřejnými příspěvky jiných osob, k tvorbě nových funkcí nebo produktů týkajících se údajů, případně ke zjištění, jak se projekty Wikimedia používají.
 • K boji proti spamu, krádeži identity, malwaru a dalším druhům zneužití.
 • K optimalizaci mobilních a jiných aplikací.
 • K testování funkcí, abychom zjistili, co funguje, zjištění, jak uživatelé se stránkami Wikimedia interagují, sledování a studování použití různých funkcí, zjištění demografických údajů u jednotlivých stránek Wikimedia a analyzování trendů.

Tyto činnosti vykonáváme z důvodu našich oprávněných zájmů nebo za účelem plnění našich zákonných povinností.

Ostatní

Informace o poloze

GPS a další lokalizační technologie

Jak je uvedeno výše, můžeme používat běžně používané lokalizační technologie, abychom vám zobrazovali relevantnější obsah. Naše mobilní aplikace například dokáží identifikovat články ze stránek Wikimedia o bodech zájmu ve vašem okolí. Připomínáme, že náš přístup k těmto technologiím můžete kdykoli povolit nebo zakázat, např. pomocí vestavěných funkcí operačního systému vašeho mobilního zařízení, a přesto projekty Wikimedia nadále používat.

Metadata

Jak je uvedeno výše, údaje o poloze můžeme přijímat automaticky z vašeho zařízení. Když například nahráváte fotku pomocí mobilní aplikace Wikimedia Commons, nezapomeňte, že ve výchozím nastavení vaše mobilní zařízení obvykle do nahrávaného obsahu zahrne metadata spojená s vaší fotkou. Připomínáme, že pokud nám nechcete zasílat a zveřejňovat metadata okamžikem nahrání na naše stránky, změňte si nastavení svého zařízení.

IP adresy

Pokud navštívíte kterýkoliv projekt Wikimedia, automaticky získáme IP adresu zařízení (nebo vašeho proxy serveru), které pro přístup k internetu používáte, přičemž tuto IP adresu nebo proxy server lze použít k odvození vaší geografické polohy. IP adresy považujeme za důvěrné, nestanoví-li tato Pravidla jinak. Pokud navštívíte projekty Wikimedia pomocí mobilního zařízení, můžeme vaši IP adresu použít k poskytnutí anonymizovaných nebo agregovaných informací poskytovatelům služeb ohledně objemu použití v určitých oblastech.

Tyto informace o poloze používáme k zajištění větší bezpečnosti a vylepšení vaší zkušenosti s používáním stránek Wikimedia, ke zjištění uživatelských preferencí a interakce uživatelů se stránkami Wikimedia a obecně ke zlepšení našich služeb. Tyto informace například používáme k zajišťování větší bezpečnosti, optimalizaci mobilních aplikací a zjištění, jak komunity Wikimedia dále rozšiřovat a lépe podporovat. Kromě toho používáme osobní údaje způsobem uvedeným v oddílech těchto pravidel nazvaných „Z právních důvodů“ a „Za účelem vaší a naší ochrany a ochrany jiných osob“.

Předávání

Kdy můžeme vaše údaje předávat?

S vaším souhlasem

Vaše osobní údaje předáváme pro konkrétní účel, pokud s tím souhlasíte. Například pokud získáte stipendium, požádáme vás o svolení předat vaše osobní údaje místní pobočce. Více informací naleznete v seznamu příkladů v našich Často kladených dotazech.

Z právních důvodů

Vaše osobní údaje budeme zobrazovat, používat, uchovávat a/nebo předávat, pokud se budeme oprávněně domnívat, že je to nezbytné ke splnění platného a právně vymahatelného příkazu, předvolání, příkazu soudu, zákona nebo jiného předpisu, případně jiného soudního či správního příkazu. Pokud se však budeme domnívat, že je konkrétní žádost o sdělení údajů uživatele právně neplatná nebo zneužívá právní systém a dotyčný uživatel nemá v úmyslu jejich sdělení sám bránit, vynaložíme maximální úsilí, abychom tomuto sdělení zabránili. Zavazujeme se, že vás budeme informovat e-mailem pokud možno nejméně deset (10) kalendářních dnů před tím, než vaše osobní údaje na základě zákonného požadavku předáme. Toto oznámení však můžeme učinit pouze v případě, že nám nebude právně znemožněno vás kontaktovat, že nebude existovat oprávněná hrozba zdraví nebo životu vyplývající z tohoto oznámení, a že jste nám sdělili svou e-mailovou adresu.

Žádné ustanovení těchto Pravidel ochrany osobních údajů nemá nijak omezovat žádné právní námitky ani obranu proti takové žádosti třetí strany o předání vašich údajů (ať už se jedná o věci občanskoprávní, trestněprávní nebo státní). Doporučujeme vám neprodleně vyhledat právní pomoc, pokud bude podána taková žádost, která by se vás týkala.

Více informací viz naše Často kladené dotazy ohledně předvolání.

V případě změny vlastnictví organizace (velmi nepravděpodobné!)

Ve vysoce nepravděpodobném případě, že se změní vlastnictví celé Nadace nebo její podstatné části, nebo dojde k reorganizaci (jako je např. fúze, konsolidace nebo akvizice), budeme, v souladu s našimi oprávněnými zájmy, vaše osobní údaje nadále uchovávat v tajnosti, pokud tato Pravidla nestanoví něco jiného, a nejméně třicet (30) kalendářních dnů před tím, než budou tyto osobní údaje předány nebo se stanou předmětem jiných pravidel ochrany osobních údajů, vám poskytneme oznámení prostřednictvím stránek Wikimedia a WikimediaAnnounce-L nebo podobné e-mailové konference.

Za účelem vaší a naší ochrany a ochrany jiných osob

My nebo jednotliví uživatelé s určitými administrátorskými oprávněními, jak je popsáno níže, potřebují používat a předávat vaše osobní údaje, pokud se budeme důvodně domnívat, že je to nezbytné k vyšetření možného porušení našich Podmínek užití, těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo jakýchkoli jiných pravidel nadace Wikimedia nebo jednotlivých komunit. Dále je možné, že budeme muset využít přístupu k těmto údajům a předávat je za účelem vyšetřování a naší obhajoby proti právním hrozbám nebo žalobám.

Projekty Wikimedia jsou založeny na spolupráci, kdy uživatelé sami sestavují většinu jejich pravidel a ze svého středu vybírají osoby, které budou mít určitá administrátorská práva. Tato práva mohou zahrnovat přístup k omezenému množství jinak neveřejných údajů o nedávných příspěvcích a aktivitě jiných uživatelů. Tento přístup se využívá k ochraně proti vandalismu a zneužití, boji proti obtěžování jiných uživatelů a obecně k minimalizaci rušivého chování na projektech Wikimedia. Tito uživatelé se zvláštními oprávněními volení uživateli mají svá vlastní pravidla ohledně ochrany osobních údajů a důvěrnosti informací, ale všechny takové skupiny se musí řídit našimi Pravidly přístupu k neveřejným údajům. Tito uživatelé nesou odpovědnost vůči ostatním uživatelům prostřednictvím kontrol: uživatelé jsou vybíráni pomocí procesu v rámci komunity a dohlížejí na ně jejich kolegové prostřednictvím zaznamenávané historie jejich kroků. Nadace Wikimedia však nezná pravá jména těchto uživatelů.

Věříme sice, že tato situace nikdy nenastane, ale vaše osobní údaje můžeme předat v případě, že se budeme domnívat, že je to nezbytné k zamezení bezprostředně hrozící a vážné újmě nebo smrti určité osoby, nebo k ochraně naší organizace, zaměstnanců, smluvních partnerů, uživatelů nebo veřejnosti. Dále můžeme vaše osobní údaje sdělit, budeme-li se oprávněně domnívat, že je to nezbytné k zjištění, zabránění nebo jinému posouzení a řešení spamu, malwaru, podvodu, zneužití, protiprávní činnosti, bezpečnosti nebo technických potíží. (Více informací naleznete v seznamu příkladů v našich Často kladených dotazech.)

Našim poskytovatelům služeb

Ať se snažíme jakkoli, všechno sami zvládnout nemůžeme. Někdy tak využíváme externí poskytovatele služeb nebo smluvní partnery, kteří pro vás a ostatní uživatele pomáhají projekty Wikimedia provozovat nebo vylepšovat. Těmto poskytovatelům nebo smluvním partnerům umožňujeme přístup k vašim osobním údajům podle potřeby, aby nám mohli poskytovat své služby, nebo abychom mohli používat jejich služby a nástroje. Uplatňujeme požadavky, jako jsou dohody o mlčenlivosti, s cílem zajistit, že tito poskytovatelé služeb budou s vašimi údaji nakládat v souladu s těmito Pravidly a budou vaše soukromí chránit minimálně ve stejném rozsahu jako tyto Pravidel. (Více informací naleznete v seznamu příkladů v našich Často kladených dotazech.)

Pokud navštívíte projekty Wikimedia pomocí mobilního zařízení, použijeme vaši IP adresu k poskytnutí anonymizovaných nebo agregovaných informací poskytovatelům služeb ohledně objemu použití v určitých oblastech.

Some of our service providers ask us to post links to their privacy policies; a list of these service providers and links to their policies can be found on this page.

Pro účely výzkumu a experimentování

Software s otevřeným zdrojovým kódem, na němž jsou projekty Wikimedia založeny, závisí na příspěvcích dobrovolných vývojářů softwaru, kteří tráví čas psaním a testováním kódu pro účely jeho zdokonalování a vývoje v souladu s potřebami našich uživatelů. Pro usnadnění jejich práce umožňujeme některým vývojářům omezený přístup k systémům, které obsahují vaše osobní údaje, avšak pouze v přiměřeně nezbytném rozsahu k tomu, aby mohli projekty Wikimedia vyvíjet a přispívat k nim.

Stejně tak poskytujeme neosobní údaje nebo agregované informace výzkumníkům, vědcům, akademikům a dalším zainteresovaným třetím stranám, které chtějí projekty Wikimedia studovat. Tyto informace jim pomáhají zjistit údaje o používání, zobrazování a demografických statistikách a vzorcích. Své poznatky poté mohou sdílet s námi i s našimi uživateli, abychom všichni mohli projekty Wikimedia vylepšovat a lépe jim porozumět.

Pokud umožníme přístup externím vývojářům nebo výzkumníkům k osobním údajům, zavádíme požadavky, mezi která patří přiměřená technická a smluvní ochranná opatření s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé služeb nakládali s vašimi údaji v souladu s těmito Pravidly a našimi pokyny. Pokud tito vývojáři nebo výzkumníci svou práci nebo poznatky později zveřejní, žádáme je, aby nezveřejňovali vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že navzdory povinnostem, které vývojářům a výzkumníkům ukládáme, nemůžeme zaručit, že se naší dohodou budou řídit, ani nezaručujeme, že budou své projekty pravidelně sledovat a kontrolovat. (Více informací o opětovné identifikaci viz naše Často kladené dotazy).

Protože jste informace zveřejnili

Veškeré informace, které na projektech Wikimedia zveřejníte, jsou právě to: veřejné. Pokud například na některé stránce uvedete svou e-mailovou adresu, bude veřejná a nebude chráněná těmito Pravidly. Pokud budete stránky editovat bez registrace nebo přihlášení, bude veřejně viditelná vaše IP adresa. Před zveřejněním vašich osobních údajů na vaší uživatelské stránce nebo kdekoli jinde prosím pečlivě zvažte požadovanou úroveň anonymity.

Ochrana

===

Jak vaše údaje chráníme?

===

Snažíme se chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím a prozrazením. Využíváme různá fyzická a technická opatření, zásady a postupy (jako je kontrola přístupu, síťové firewally a fyzické zabezpečení) navržené k ochraně našich systémů a vašich osobních údajů. Stoprocentně bezpečný přenos a ukládání údajů bohužel neexistuje, takže nemůžeme zaručit, že naše zabezpečení nebude porušeno (technickými prostředky nebo prostřednictvím porušení našich pravidel a postupů).

Nikdy vás e-mailem nepožádáme o heslo (můžeme vám však e-mailem zaslat dočasné heslo, pokud požádáte o jeho změnu). Pokud kdykoli obdržíte e-mail, který vás bude o heslo žádat, oznamte nám to na privacy@wikimedia.org, abychom mohli prošetřit zdroj tohoto e-mailu.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Jakmile od vás osobní údaje obdržíme, budeme je uchovávat po co možná nejkratší dobu, v souladu s udržováním a vylepšováním stránek Wikimedia a s našimi povinnostmi podle příslušných právních předpisů USA. Neosobní údaje můžeme uchovávat po neomezeně dlouhou dobu. (Více informací naleznete v seznamu příkladů v našich Často kladených dotazech.)

Upozorňujeme, že některé informace, jako jsou vaše IP adresa (pokud se před editováním nepřihlásíte) a veškeré veřejné příspěvky na projekty Wikimedia, jsou ze své povahy archivovány a zobrazovány po neomezenou dobu; transparentnost příspěvků do projektů a historie revizí má zásadní význam pro jejich efektivitu a důvěryhodnost. Více informací o postupech uchovávání údajů najdete v naší směrnici o uchovávání údajů. Více informací o tom, jak můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich vymazání, případně o dalších právech, která s ohledem na osobní údaje máte, najdete v našich Často kladených dotazech.

Your rights

For information about how you may request removal of your Personal Information, or other rights you may have with respect to your Personal Information, see our FAQ. If you would like to request to access, update or restrict/object to the processing of Personal Information, or receive a copy of your Personal Information for purposes of transmitting it to another organization, you may Contact Us. We will respond to your request consistent with applicable law.

Please note also that you may be able to exercise some of these rights without our intervention. For example, if you are a registered user, you can access and update some Personal Information in your Preferences, as well as download your user account data. You may also manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences.

Důležité informace

Z důvodu ochrany nadace Wikimedia a jiných uživatelů platí, že pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, projekty Wikimedia používat nemůžete.

Kde se Nadace nachází a co to pro mne znamená?

Nadace Wikimedia je nezisková organizace se sídlem v San Francisku v Kalifornii, přičemž její servery a datová centra se nacházejí v USA. Pokud se rozhodnete projekty Wikimedia využívat, ať už na území USA nebo mimo ně, berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, předávány, ukládány, zpracovávány, sdělovány a jinak používány v USA, jak je uvedeno v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Dále berete na vědomí, že v souvislosti s poskytováním služeb můžeme vaše údaje předávat z USA do jiných zemí, kde mohou platit jiné nebo méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než ve vaší zemi.

Naše reakce na požadavky Do Not Track

Zavazujeme se, že nebudeme sdílet neosobní ani osobní údaje s třetími stranami. Zejména nepovolujeme sledování ze strany externích webových stránek, které jste nenavštívili (včetně analytických služeb, reklamních sítí a sociálních platforem), ani vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám pro marketingové účely. Na základě těchto pravidel můžeme vaše údaje předávat pouze za určitých okolností, o nichž se můžete dozvědět více v oddílu „Kdy můžeme vaše údaje předávat“ těchto Pravidel ochrany osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že tímto způsobem chráníme všechny uživatele, své chování v reakci na signál webového prohlížeče „nesledovat“ neměníme.

Více informací ohledně signálů Nesledovat a jejich řešení viz naše Často kladené dotazy.

Změny těchto Pravidel ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že věci se v průběhu času přirozeně mění a my chceme zajistit, aby naše Pravidla ochrany osobních údajů přesně odrážela naše postupy a byla v souladu s právními předpisy, může být nezbytné tato Pravidla ochrany osobních údajů čas od času pozměnit. Vyhrazujeme si právo tak učinit následujícím způsobem:

V případě zásadních změn předložíme navrhované změny našim uživatelům nejméně ve třech (3) jazycích (vybraných dle našeho uvážení), aby se k nim v příslušné lhůtě, která činí nejméně třicet (30) kalendářních dnů, mohli vyjádřit. Před zahájením tohoto období pro vznášení připomínek učiníme oznámení o těchto změnách a příležitost k nim vznést připomínky prostřednictvím stránek Wikimedia a dále prostřednictvím oznámení na WikimediaAnnounce-L nebo obdobného mailing listu.

V případě drobných změn, jako jsou opravy gramatických chyb, změny administrativní nebo právní povahy nebo opravy nepřesných prohlášení, změny publikujeme a pokud možno je oznámíme nejméně tři (3) kalendářní dny předem prostřednictvím WikimediaAnnounce-L nebo obdobného mailing listu.

Přečtěte si prosím aktuální verzi našich Pravidel ochrany osobních údajů. Budete-li po datu účinnosti těchto Pravidel ochrany osobních údajů projekty Wikimedia nadále používat, znamená to, že jste tato Pravidla ochrany osobních údajů přijali. Budete-li po datu účinnosti případné nové verze těchto Pravidel ochrany osobních údajů, přijaté na základě výše uvedeného oznámení, projekty Wikimedia nadále používat, znamená to, že jste tuto verzi Pravidel ochrany osobních údajů přijali.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo návrhy ohledně těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo informací shromažďovaných na základě těchto Pravidel ochrany osobních údajů, napište nám na privacy@wikimedia.org nebo nás kontaktujte přímo.

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

If you are an individual located in the United Kingdom, and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

Our European Economic Area and United Kingdom Representative can only be contacted for queries in relation to data protection.

V závislosti na jurisdikci máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu ve vaší zemi nebo regionu.

Děkujeme!

Děkujeme, že jste si přečetli naše Pravidla ochrany osobních údajů. Doufáme, že vás užívání stránek Wikimedia baví, a ceníme si vaší účasti na tvorbě a udržování největšího úložiště bezplatných znalostí na světě a vaší neustálé práce na jeho vylepšování.

Upozorňujeme, že v případě jakýchkoli rozdílů ve významu nebo výkladu původní anglické verze těchto Pravidel ochrany osobních údajů a jejich překladu má přednost původní anglická verze.

Stránky týkající se ochrany osobních údajů