Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach

(Redirected from P&O)
Stránky související s P&O granty
Administrace na Metě
Na interní wiki WMČR
Tracker(info k software)

Presentation and Outreach (PO, P&O nebo PaO) je grantový program sdružení Wikimedia Česká republika, jehož cílem je propagovat Wikipedii a projekty Wikimedia Foundation. Tento projekt financuje nadace Wikimedia Foundation.

Podstata grantu: Grant Presentation and Outreach je spolu s grantem Mediagrant součástí Konsolidovaných grantů (interní odkaz).

Aby projekty Wikimedia mohly plnit svou misi, musí o nich veřejnost vědět, a aby se mohly zdárně rozvíjet, je potřeba, aby práce na nich zaujala a nadchla nové editory.
Anglický název Presentation and Outreach lze interpretovat jako napřažení se (k veřejnosti) a prezentace (Wikipedie a projektů nadace Wikimedia) veřejnosti. Toto sousloví tak vystihuje smysl tohoto grantu: zvýšit a zlepšit povědomí veřejnosti o našich projektech, navázání spolupráce a přilákání nových dobrovolníků, kteří by se s námi podíleli na projektech nadace Wikimedia.
V souladu s podstatou výše zmíněných konsolidovaných grantů, Grant P&O je grantem zastřešujícím, který spravuje a rozděluje finanční prostředky týkající se veškerých aktivit pobočky Wikimedia ČR, jež jsou zaměřeny na veřejnost.

Z tohoto grantu se financují náklady spojené s propagačními aktivitami jako jsou výstavy, konference, workshopy, drobné prezentace, propagační letáky apod.

Správou grantu se zabývá tzv. oko, které má autonomii rozhodování, ale podléhá nejvyšším orgánům sdružení WMČR - radě a valné hromadě, které v případě nutnosti mohou revidovat rozhodnutí oka. Rada dále vnímá oko jako svůj poradní orgán ve věcech souvisejících s granty.

Radou WMCZ bylo schváleno oko ve složení: Che, Jagro, Limojoe. Dohromady je můžete oslovit na e-mailové adrese po@granty.wikimedia.cz

Tikety jednotlivých nyní řešených (schválených i schvalovaných) subgrantů týkajících se/spadajících pod "Presentation and Outreach" je možné nalézt v trackeru.

Stručná pravidla edit

  • Pokud žádáte o grant, stačí založit v trackeru tiket a odpovědět v něm na otázky ve vzorové žádosti (viz níže) a vložit odkaz na něj na stránku Diskuze k žádostem, kde případně proběhne diskuze.
  • Pokud nechcete zakládat tiket v přímo v trackeru, založte běžným způsobem podstránku s žádostí zde na metě.
  • Po založení žádosti prosím upozorněte oko krátkou zprávou na adresu po@granty.wikimedia.cz.
  • Pokud oko nepožádá o rozsáhlejší report o proběhlé akci/grantu, předpokládá se vyhotovení alespoň základního, několikavětého, reportu.

Žádosti edit

Šablony edit

Podané žádosti edit

Připravované žádosti edit

Schválené žádosti edit

Odložené žádosti edit

Inspirations/inspirace edit