Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Žádost o grant

ŽádostEdit

NázevEdit

Uveďte název projektu (předmětu) na který žádáte uvolnění finančních prostředků.

Kdo žádáEdit

Uveďte uživatelské jméno a funkční kontakt.

Cíl a rozsah projektuEdit

Uveďte ve stručnosti cíle a rozsah projektu.

Prospěch projektuEdit

Vysvětlete jak projekt (věc) prospěje projektům a komunitám WMF.

Požadovaná částka a rozpočetEdit

Napište celkovou požadovanou sumu a rozepište ji.

Další (nefinanční) požadavkyEdit

Např. šablona na Commons, zapůjčení majetku sdružení, právní asistence, asistence při propagaci apod. Oko grantu nemůže tyto požadavky zaručit (může vám však pomoci tyto požadavky vykomunikovat), zodpovědným orgánem, na který je nejlépe se obrátit je pak rada sdružení Wikimedia Česká republika.

Další poznámkyEdit

Stanovisko OkaEdit

PoznámkyEdit