Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Žádost o vypsání tématu

TémaEdit

Co navrhujete za téma?

Kdo žádáEdit

Uveďte uživatelské jméno a funkční kontakt.

PopisEdit

Co se bude v rámci tématu podnikat, a k čemu to bude dobré?

PravidlaEdit

Jak by měla vypadat pravidla tématu? Tato pravidla by neměla být v rozporu se všeobecnými pravidly a zvyklostmi.

Odhad nákladůEdit

Očekáváte stovky levných úhrad za měsíc, nebo dvě velké pálky za rok?

Další věciEdit

Jsou nějaké další věci kromě, které od sdružení Wikimedia potřebujete?

GarantEdit

Kdo se bude o téma starat? To typicky zahrnuje komunikaci s přispívajícími, schvalování příspěvků a poskytování zpětné vazby. Garant by si neměl schvalovat svoje vlastní výdaje.