Neutrální hledisko

This page is a translated version of the page Neutral point of view and the translation is 100% complete.
Zkratka:
NPOV
Tato stránka popisuje pravidlo "neutrální hledisko" platné v projektech Wikimedia, jeho historii a dopady.

Wikipedie , Wikislovník , Wikiknihy , Wikicitáty , a Wikizprávy – nikoli však Wikiverzita , Wikizdroje, Wikicesty, Wikidruhy , Wikimedia Commons a mnohé "backstage" projekty , nebo Meta – se striktně drží pravidla neutrálního hlediska (NH). Toto pravidlo říká, že k naplnění jejich poslání nejlépe poslouží nic neprosazovat ani nepotlačovat z určitého hlediska k danému předmětu, ale snažit se o nestranný, pravdivý popis skutečnosti - včetně toho, že mohou existovat různé výklady a odlišná hlediska. (Existují hranice toho, která hlediska stojí za zmínku, což samo o sobě může být předmětem sporů). Toto pravidlo existuje ve všech jazykových verzích projektů, které je přijaly, ale v podrobnostech se může značně lišit jak mezi různými projekty, tak mezi různými jazyky.

Psaní stylem NH vyžaduje uznat skutečnost, že ani velice rozšířené a uznávané hledisko nemusí být nutně hlediskem jediným a všeobsáhlým.

Jestliže je NH nejvyšším cílem při psaní článku, bude obtížné ho dosáhnout naráz jediným pisatelem. Dospívá se k němu zpravidla postupným procesem (jako se i celá wiki vyvíjí postupně), v němž protichůdná hlediska hledají společnou řeč a neutrální popis přijatelný pro všechny, podle konsensuálního rozhodování.

NPOV by nebyl možný bez dvou funkcí MediaWiki: editoři diskutují, ale pod jedním názvem existuje pouze jedna stránka. Jinými slovy, "(i) jednotlivci spolu přímo komunikují, aby se podělili o informace a vzájemně se přesvědčili, a (ii) editují společné médium, aby si vytvořili vlastní názor".[1]

To lze vidět jako určité soupeření, jež by však mělo zůstat zdvořilé. Editoři by měli usilovat o NH podle své nejlepší schopnosti a vítat každé zlepšení, kterým se kdokoli upřímně snaží přispět. Nezdar v tomto úsilí může vést k editační válce , kde se obě strany zakopou a odmítají kompromis, a místo toho okamžitě vracejí zpět změny provedené druhou stranou.

Encyklopedie k obecnému použití je sbírkou shromážděných znalostí podaných z neutrálního hlediska. Měla by se v maximální možné míře vyhýbat jakémukoli zvláštnímu stanovisku, jinému než zcela nestrannému.

Neutrální hledisko se snaží podat myšlenky a fakta takovým způsobem, se kterým mohou souhlasit jak příznivci, tak odpůrci. Dosáhnout 100% souhlasu je ovšem jen zřídka možné; na světě jsou ideologové, kteří se nesmíří s žádným jiným podáním než takovým, které odráží jejich vlastní stanovisko. Můžeme pouze usilovat o takový způsob psaní, které je přijatelné v podstatě rozumným lidem, kteří se rozcházejí v některých bodech.

Několik příkladů, které snad pomohou pochopit, o co jde:

1. Encyklopedický článek by neměl tvrdit, že nějaká firma je banda zločinců, i když autor je o tom přesvědčen. Může ale konstatovat fakt, že někteří lidé takto smýšlejí, a z jakých důvodů. Měl by také uvést, co o tom říká druhá strana.

2. Encyklopedický článek by neměl tvrdit, že nejlepším společenským systémem je neomezovaný kapitalismus. Místo toho by měl předložit důvody obhájců tohoto názoru, a zároveň uvést i argumenty jeho odpůrců.

Možná nejlepším způsobem, jak formulovat věci encyklopedicky, je psát o tom, co si "o věci lidé myslí", než o tom, "jak to doopravdy je". Jestli se vám to jeví příliš subjektivistické nebo kolektivistické či dokonce imperialistické, klidně se mě na to zeptejte, protože myslím, že se mýlíte. Čemu lidé věří, to je věc objektivně prokazatelná a klidně o tom můžete referovat z neutrálního hlediska.

— Jimbo Wales, zakladatel Wikipedie, [1]

Viz též

Poznámky

  1. Modelování sociální dynamiky v kolaborativním prostředí (2014). Opačným systémem je ViewPoint, kde má každá revize (tj. názor) stejnou viditelnost a koexistuje neomezený počet verzí stránky.