Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion/tr

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion and the translation is 100% complete.
Güvenliği ve katılımı sağlamak

What

Kapsayıcı, misafirperver, güvenli ve tacizden uzak bir ortam için Hareket çapında standartlar oluşturacağız. Bu, yeni ve çeşitli gönüllüleri kendimize daha iyi çekmemizi, elde tutmamızı ve bir hareket olarak büyümemizi mümkün kılacaktır.

Bu öneriye ilişkin kısa bir video

Mevcut ve gelecekteki çevrimiçi ve çevrimdışı katılımcıların, kişisel ve toplumsal güvenliklerini tehlikeye atmadan katılmalarını sağlayacak uygun koşullara ve kaynaklara sahip olmalarını sağlayacağız. Farklı ortamlara uyarlanmış bağlamsal bir değerlendirmeye dayalı olarak tüm katılımcıların korunmasına yönelik çerçevenin (altyapı ve politikaların) yanı sıra standartlar ve prosedürleri de sağlayacağız.

Changes and Actions

 • Hareketin tamamı için tacize tolerans gösterilmeden kabul edilebilir davranışlara ilişkin evrensel bir temel oluşturmak amacıyla topluluklarla işbirliği içinde bir Davranış Kuralları oluşturun. Bu; bağlama, mevcut yerel politikalara, uygulama ve çatışma çözümü yapılarına göre kapsayıcı bir süreç aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 • Kullanıcıların, taciz de dahil olmak üzere teknik veya insan kaynaklı olayları, dil veya konuma bakılmaksızın etkili ve uygun aciliyetle ele almaları için özel olarak bildirmelerine yönelik yollar oluşturun.
 • Raporlama ve takip prosedürlerinin yanı sıra, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı Wikimedia katılımı için sağlıklı bir çalışma ortamını korumak ve sürdürmek için topluluk sorumluluklarının temel çizgisini oluşturun.
 • Uyarlanabilir bir güvenlik değerlendirmesi ve uygulama planının yanı sıra hızlı müdahale ve destek altyapısını araştırın ve geliştirin. Bu, çevrimiçi ve çevrimdışı katkıda bulunanların, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Wikimedia faaliyetlerinden kaynaklanan zararları azaltmak için hazır ve erişilebilir kaynaklara sahip olmalarını sağlayacaktır:
  • Psikolojik destek (örn. terapistler, danışmanlar, arabulucular),
  • Teknik destek (örneğin anonimleştirme mekanizmaları),
  • Hukuki yardım (örneğin ortak avukatların listesi, yerel düzeyde hukuki temsilin kolaylaştırılması),
  • Hayatı tehdit eden durumlarda hızlı bir tırmanma yolu,
  • Sosyo-politik huzursuzluk ve çevresel tehditler gibi büyük ölçekli zorluklara tepki verme prosedürleri,
  • Toplum güvenliği ve çatışma yönetimi konusunda farkındalığı artırmaya ve müdahale kapasitesi oluşturmaya yönelik eğitim ve fırsatlar.
 • Projelerimizin başarılı olması için topluluklarımızın ihtiyaç duyduğu yasal ve düzenleyici çerçevelere yönelik savunuculuk için yerel kapasiteyi geliştirin.
 • Katkıda bulunanların kendi bağlamlarında güvenliğini amaçlayan yerleşik platform mekanizmaları oluşturun (ör. anonimleştirme mekanizmaları).

Rationale

Vikipedi bir başarı öyküsüdür ve ona uzun vadeli katkıda bulunanlar şimdiye kadar karşılaştığımız en değerli öğrenme kaynağını yaratan gönüllülerdir. Ancak topluluklarımız henüz dünyadaki çeşitliliği temsil etmiyor. Ne bilgiyle çalışan insanların çeşitliliğini ne de paylaşılacak bilginin çeşitliliğini yansıtırlar. Ayrıca sorumluluk pozisyonları arasında çeşitlilikten de yoksunuz. Pek çok Wikimedia projesinin mevcut kültüründeki bu eksiklik, mevcut toplulukların çalışmalarını ve katılımını sınırlandırıyor ve kadınlar, LGBTQ+, yerli topluluklar ve diğer yeterince temsil edilmeyen gruplar da dahil olmak üzere yeni insanların katılmasına engel oluyor.

Ayrıca, Hareket faaliyetlerine katılımları nedeniyle risk altında olan (örneğin, ifade özgürlüğünün kontrol edildiği ülkelerdeki güvenlik tehditleri) katkıda bulunanları desteklemek için halihazırda sistematik bir yaklaşım bulunmadığı gibi, katkıda bulunanların anonimliğini koruyacak gerekli yerel kapasite de mevcut değildir. (örneğin olay raporlama). İhtiyaçlar ve tehdit seviyeleri rollere ve sorumluluklara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Kimlik bilgilerinin paylaşılması ve trolleme gibi uygulamaları ele almak için anonimlik, gizlilik ve gerekli güvenlik önlemlerine erişimin sağlanması, topluluklarımızın güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve Hareketimizin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Hareketimizin katılımcıları arasında hiçbir toksik davranışa tolerans göstermeyeceğiz.