મેટા:WMF સહકાર અને સુરક્ષા

This page is a translated version of the page Meta:WMF Trust and Safety and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.
This page provides information about the WMF ભરોસો અને સુરક્ષા (wmf-supportsafety) group on Meta-Wiki.

The WMF ભરોસો અને સુરક્ષા group (previously named WMF Support and Safety) was created in 2016 to allow members of the Wikimedia Foundation Trust and Safety team to perform some actions on user accounts ensuring they all get centrally logged on Meta-Wiki.

અધિકારો

આ સભ્યસમૂહ સભ્યને નીચે મુજબના અધિકારો આપે છે:

 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • વૈશ્વીક ખાતું સ્થગિત કે અસ્થગિત કરો (centralauth-lock)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • વૈશ્વીક ખાતાને નાબૂદ કરો કે છુપાવો (centralauth-suppress)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધો બનાવો અને હટાવો (globalblock)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • અન્ય વિકિ પરના સભ્યોના હક્કો સંપાદિત કરો. (userrights-interwiki)
 • બધા સભ્યોના હક્કોમાં ફેરફાર કરો (userrights)

સભ્યો