ಮೆಟಾಃ WMF ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ

This page is a translated version of the page Meta:WMF Trust and Safety and the translation is 100% complete.
ಈ ಪುಟವು ಮೆಟಾ-ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ $ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರಿನ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಟೀಮ್ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು WMF Trust and Safety ಗುಂಪನ್ನು (ಹಿಂದೆ WMF ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ) $ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ-ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳು

ಈ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ನೋಡಿ ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪು ಹಕ್ಕುಗಳು):

 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • Suppress or hide global account (centralauth-suppress)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • ಬೇರೆ ವಿಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿ (userrights-interwiki)
 • ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿ (userrights)

ಸದಸ್ಯರು