เมทา:การก่อกวน

This page is a translated version of the page Meta:Vandalism and the translation is 75% complete.
Shortcut:
WM:VN
หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อกวนบนเมทาวิกิ

การก่อกวน คือการเพิ่ม การลบ การแก้ไขเนื้อหาหรือการกระทำอื่นใดที่ทำโดยเจตนาและจงใจที่จะทำลายโครงการ Vandalism is not and will not be tolerated on Meta-Wiki or other Wikimedia wikis. Usual types of vandalism include (but are not limited to) the following: inserting nonsense or gibberish into pages, blanking pages, repeated trolling, personal attacks, harassment, obscenity, removing other users' comments and trying to game the system, among others. The concept of vandalism is not limited to the actions previously mentioned.

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือก่อกวนใด ๆ หากทำโดยสุจริตจะไม่ใช่การก่อกวน การติดป้ายกำกับการแก้ไขโดยสุจริตผิดว่าเป็นการทำลายล้างถือเป็นอันตราย

If you see a vandalized page at Meta-Wiki, you may try to revert it yourself to the last legitimate version or, if it is a new page and there is no policy-compliant version in the page history to revert to, tag it with {{delete|Vandalism}}. There are some warning templates that can be used to message the user and ask that user to stop. However, the long-standing Meta-Wiki practices is to block obvious and blatant vandals on sight. If you see a vandal, please report the user to the Meta page for requesting help from a sysop so an administrator can take the appropriate measures. Vandalizing accounts and IP addresses may be blocked by any administrator for any period of time, including indefinitely

[1] (the latter is almost always the case with vandalism-only accounts).

ดูเพิ่ม

หมายเหตุ

  1. Although IP addresses are not expected to be blocked indefinitely (except in special cases) to avoid the possibility of blocking legitimate users jumping on dynamic IP addresses, or assignment of a newer IP address.