Licensing update/bg

Cc.logo.circle.svg

Гласуването за промяна на лиценза завърши.
Резултатите от гласуването са обявени тук. Моля, имайте предвид, че страницата има нужда от актуализация, за да отрази резултата, и е възможно част от информацията да е остаряла. Вашата помощ с довършване на необходимите преводи е добре дошла.


IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Licensing update
Съкращение:
LU

Бордът на Фондация Уикимедия приканва общността на Уикимедия да гласува относно настоящото предложение за промяна на лиценза на материалите на Уикимедия, така че те да станат достъпни под условията на лиценза Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното (CC-BY-SA), като същевременно запазят двойното лицензиране под условията на Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL). Бордът оцени възможните лицензни алтернативи за материалите на Уикимедия и излезе със становище, че това предложение е най-добрият възможен път към постигането на нашата обща цел да събираме, развиваме и разпространяваме образователно съдържание и да го предоставяме на хората по целия свят, безплатно и завинаги.

По-специално, предложението на Фондация Уикимедия е да се внесат изменения в лицензионните условия на сайта и условията за ползване на съдържанието от всички проекти по следния начин:

 1. Цялото съдържание, което понастоящем се разпространява под условията на the Лиценза за свободна документация на GNU (с клаузата за “коя да е следваща версия”), да стане в добавка достъпно и под условията на лиценза CC-BY-SA 3.0, както е изрично позволено в последната към момента версия на GFDL, 1.3;
 2. Да се изиска от общността да лицензира новите си приноси трайно под двойния лиценз, но да се позволи въвеждането от трети страни на съдържание, лицензирано само под условията на CC-BY-SA;
 3. Да се уведомят потребителите надолу по веригата, че материали, включващи съдържание, лицензирано само под условията на CC-BY-SA, не могат да бъдат повторно използвани под условията на GFDL.

В съответствие с установените правила и практики и в съответствие с лицензионния модел на CC-BY-SA, от авторите и редакторите ще се поиска съгласие да получат признание от потребителите надолу по веригата, което минимално да се изразява в цитирането на адреса на статията, към която те са допринесли (по възможност като хипервръзка).

За по-подробна информация, вижте раздела Въпроси и отговори.

Мотивация на предложениетоEdit

Основните подбуди за така предложената актуализация на лиценза са две:

 • Понастоящем ние не можем да споделяме текстово съдържание (в нито една от двете посоки) с проекти, които използват лицензите Криейтив Комънс - Признание / Споделяне на споделеното. Лицензите Криейтив Комънс се използват от стотици хиляди автори по целия свят (вижте статистиките), като бързо се превърнаха в най-широко използвания правен инструмент за освобождаване на права върху творби, различни от софтуер. Следователно пречките пред оперативната съвместимост с други некомерсиални организации и онлайн общности, които свободно споделят знания, са в разрез с мисията на Уикимедия.
 • Лицензът GFDL включва някои потенциално обременителни клаузи, като например изискването за включване на пълния текст на лиценза във всяко копие. Тези изисквания възпрепятстват повторната употреба на текстовете и мултимедийното съдържание (в печатни или устни версии на статиите, препечатани изображения и други). Уикимедия се е посветила на каузата за възможно най-широко разпространение на свободно познание. Докато нашите условия за ползване винаги са позволявали по-ниски бариери пред многократното използване на съдържанието, тяхното несъответствие с текста на лиценза е източник на страх, несигурност и съмнение относно това какво е законно и какво не при използването на съдържанието. Тази ситуация дава предимство на онези потребители, които могат да си позволят правен съвет и проучване, пред онези, които не могат да си го позволят. А това е в разрез с мисията на Уикимедия.

Предложената актуализация на лицензионната схема е предназначена да постигне по-висока оперативна съвместимост и да повиши многократната употреба на свободно знание по целия свят в изпълнение на нашата визия: свят, в който всеки отделен човек на планетата има свободен достъп до сбора на цялото човешко познание.

Процес на вземане на решениетоEdit

На общността на Уикимедия се дава право да изрази чрез гласуване своето мнение относно въвеждането на предложената промяна. Всички потребители (с изключение на ботовете), които са направили поне 25 редакции към който и да е проект на Уикимедия преди датата 15 март 2009, са добре дошли да участват в гласуването.

Гласуването се изразява в избор между следните три алтернативи:

 • Да, подкрепям промяната
 • Не, отхвърлям промяната
 • Нямам мнение относно тази промяна

Ако по-малко от 50% от гласоподавателите, изразили определено предпочитание, подкрепят промяната, тя няма да влезе в сила веднага, а ще последват нови консултации между Борда и общността.

Ако 50% и повече от гласоподавателите, изразили определено предпочитание, подкрепят промяната, резултатите ще бъдат отнесени към Борда за одобрение. В зависимост от изхода от гласуването и характера на възраженията, Бордът може да реши да продължи обсъжданията, да промени предложението или да го приложи в сегашния му вид. Ако Бордът одобри предложението, ще бъде назначена конкретна дата за неговото изпълнение.

Предвидено е гласуването да започне през април 2009 година. Ориентировъчен график може да се види тук.

Коментари преди и след вота могат да се оставят на дискусионната страница.

Предложени условия за ползванеEdit

Предлага се тези условия за ползване да влязат в сила за всички уикита, които понастоящем използват Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL):

 • Заявлението в края на страницата ще бъде променено по следния начин:

Всички текстове са достъпни под условията на лиценза Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното, както и на Лиценза за свободна документация на GNU. Text may also be available under the GNU Free Documentation License. За повече информация вижте ((връзка към политиката за авторските права)). Вижте историята на страницата за списък на съавторите. Мултимедийните файлове са достъпни под различни лицензи; щракнете върху файла за повече информация в описателната му страница.

 • Условията, изписани в режим на редактиране, ще бъдат променени по следния начин:

Съхранявайки своята редакция, вие се съгласявате да отдадете своя материал под условията на лиценза Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното и на Лиценза за свободна документация на GNU. Потребителите надолу по веригата са задължени да ви окажат признание, изразяващо се в най-малка степен в поставяне на адреса на статията, към която допринасяте (по възможност като хипервръзка). С настоящото вие потвърждавате, че тази форма на позоваване на произволен носител / среда ви удовлетворява. За повече информация вижте ((връзка към политиката за авторските права)). Ако не желаете вашият материал да бъде безжалостно редактиран и разпространяват на воля, моля, не го поставяйте тук. Също така, декларирате, че материалът е написан лично от вас или копиран от източник обществено достояние или подобен свободен ресурс. МОЛЯ, НЕ ПУБЛИКУВАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЪС ЗАПАЗЕНИ АВТОРСКИ ПРАВА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.

 • Ще бъде съставена стандартна политика за авторските права, която да бъде дословно преведена на всички езици. Освен текстовете на двата лиценза, политиката ще включва и следните изисквания към потребителите надолу по веригата (правила за употреба под условията на CC-BY-SA):
 • Признание на авторството при текст: При разпространение на статия в произволна форма, трябва да направите признание на авторството по един от следните начини а) като включите адреса на статията (по възможност като хипервръзка) към статията или статиите, които на свой ред използвате; или б) като включите адреса на статията (по възможност като хипервръзка) към алтернативно, стабилно онлайн копие, което е свободно достъпно и съблюдава лиценза и осигурява признание на авторите по начин, еквивалентен на начина, който този сайт осигурява; или в) като включите списък на всички съавтори. (Всеки списък на съавторите може да бъде филтриран, изключвайки незначителните по обем и съдържание редакции.)
 • Признание на авторството при мултимедия: За мултимедийни файлове (графични, звукови, видео-файлове и други) създадени чрез съществените приноси на поне петима съавтора може да се направи признание по същия начин както за текст; за останалите мултимедийни файлове признанието следва да се направи по всеки разумен начин, определен от автора (авторите) му.
 • Признание на авторството за съдържание внесено отвън: Гореописаните изисквания за признание на авторството се отнасят за оригинално съдържание, разработено и качено от общността на Уикимедия. Текстови и мултимедийни приноси, които произхождат от външни източници могат да внесат допълнителни условия за позоваването на творбата, които ще се постараем ясно да обозначим за читателите.
 • Споделяне чрез Copyleft или Споделяне на споделеното: Ако правите изменения или допълнения към страницата или творбата, която използвате на свой ред, длъжни сте да ги лицензирате под условията на лиценз Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното, версия 3.0 или следваща.
 • Посочване на промените: Ако правите изменения или допълнения, трябва да укажете по приемлив начин, че оригиналната творба е била променена. Например, ако производната работа е направена в уики, указанието на промяната посредством историята на страницата е достатъчно.
 • За повече информация, моля, прегледайте пълната разпоредба на лиценза CC-BY-SA.

 • Политиката за авторските права ще включва следното заявление относно включването на съдържание от трети страни под лиценза CC-BY-SA:

Вие можете да внасяте текстове от други източници, лицензирани под условията на лиценза CC-BY-SA, дори и ако те не са достъпни под Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL). По никакъв начин не сте задължени да получавате разрешение за ползване на това съдържание под GFDL. При все това, вие нямате право да внасяте текстове, които са достъпни единствено под условията на GFDL. Ако внасяте текстов материал под условията на лиценза CC-BY-SA, трябва да съблюдавате условията на лиценза, по-конкретно, трябва по приемлив начин да направите признание на авторството на материала. На места, на които признанието обикновено се прави чрез историята на страниците (например при копиране от уики в уики), достатъчно е авторството да се укаже в резюмето на редакцията, което се запазва в историята на страницата при съхраняването на съдържанието.

 • Политиката за авторските права ще включва следното заявление относно повторната употреба под условията на GFDL:

Ако искате да използвате страниците под условията на Лиценза за свободна документация на GNU, трябва да удостоверите за всяка страница, която използвате, че тя не съдържа материали, които са лицензирани изключително под лиценза Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното. Това условие би трябвало да е указано в историята на страницата, в долната ѝ част или на прилежащата ѝ беседа. Ако в страницата е включена такава информация, то не можете да използвате това съдържание под условията на GFDL. За версиите, предхождащи ((датата на актуализацията на лиценза)), може да се направи разумното допускане, че те не съдържат материали, лицензирани изключително под CC-BY-SA.

В бъдеще е възможно Фондация Уикимедия да внесе разумни изменения във формулировката на тези условия с цел внасяне на яснота и доуточнения.

Най-сетне, насърчаваме общността да идентифицира мултимедийните файлове, които понастоящем са лицензирани под GFDL (с изключение на тези лицензирани под "GFDL, само версия 1.2"), за допълнително лицензиране и под условията на CC-BY-SA.