Licensing update/Committee/bg

Съкращение:
Licom

Комитетът за актуализация на лиценза е група от членове на общността на Уикимедия, избрани от Фондация Уикимедия за спомагане и улесняване на процеса на вземане на решение и, ако това е необходимо, за помощ с внедряването на промените, които могат да настъпят в резултат от общностното решение за лицензионните условия на Уикимедия (вижте Предложение за актуализация на лиценза). В своята цялост, Комитетът официално заема неутрална позиция относно необходимостта от промяна на статуквото. Ролите, които Комитетът изпълнява, включват:

  • Дейности, осигуряващи, че процесът е напълно документиран и разбираем.
  • Дейности по своевременното изпълнение на графика за актуализация на лиценза.
  • Подпомагане на процеса по превод на ключовите документи.
  • Осъществяване на контактите със Software in the Public Interest, независима организация с некомерсиална цел, която ще обслужва гласуването и ще изчисли резултата (отстранявайки дублираните и невалидните гласове).
  • Обявяване на резултата пред общността и пред Борда на Фондация Уикимедия.
  • В случай на утвърдително решение на предложената промяна на лиценза, подпомагане на влизането му в сила в рамките на всички проекти на Уикимедия и помощ с актуализацията на съответните страници с правила, шаблони и инструкции.
  • Други евентуални помощни дейности.

Работата си Комитетът организира чрез публично достъпен пощенски списък, както и на страниците на Мета. Комитетът контактува със служители на Фондация Уикимедия, но функционира независимо от тях, що се отнася до администрирането на гласуването.

Членове edit

Следните щатни служители контактуват директно с Комитета:

  • Erik Moeller, заместник директор на Фондация Уикимедия (de, en-4)
  • Mike Godwin, главен адвокат на Финдация Уикимедия (en)