Licensing update/License comparison/bg

Cc.logo.circle.svg

Гласуването за промяна на лиценза завърши.
Резултатите от гласуването са обявени тук. Моля, имайте предвид, че страницата има нужда от актуализация, за да отрази резултата, и е възможно част от информацията да е остаряла. Вашата помощ с довършване на необходимите преводи е добре дошла.


Съкращение:
LU/COMP

Таблицата по-долу обобщава приликите и разликите между Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL) и Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното 3.0 (CC-BY-SA)

GFDL CC-BY-SA
Автор на лиценза Фондация за свободен софтуер Криейтив Комънс
Актуална версия 1.3 (ноември 2008) 3.0 (февруари 2007)
Предишни версии 1.2 (ноември 2002)
1.1 (март 2000)
2.5 (есента на 2005)
2.0 (май 2004)
1.0 (декември 2002)
Предназначение Свободна софтуерна документация Общо предназначение
Официален език и юрисдикция Лицензът е разработен на английски език в контекста на правната уредба на САЩ; няма официални преводи, има няколко неофициални превода Една генерична версия и над 40 взаимно съвместими варианти, адаптирани за специфичните национални законодалства и преведени на съответните официални езици
Признание Титулната страница включва настоящите автори и поне петима от водещите съавтори на предходните версии. Документът трябва също да включва историята на всички предходни версии, техните автори и адреса им в интернет (ако има такъв). Настоящите и предишните съавтори и техните обозначени спонсорски институции (ако има такива), заглавие на произведението, уникален ресурсен идентификатор свързан с произведението (ако има такъв), признание за направена адаптация от предходна работа (ако има такава).
Разполагане на признанието Признанието трябва физически да придружава всички копия. Признанието може да бъде изразено по каквито и да е "разумни начини".
Копията задължително включват Текста на лиценза GFDL, заявление за лиценза и всички заявления за авторските права Текста на лиценза CC-BY-SA text или уникален ресурсен идентификатор, сочещ към него, заявление за лиценза и всички заявления за авторските права (освен ако оригиналните автори не са се отказали от тях)
Производни творби Трябва да бъдат лицензирани под условията на GFDL Трябва да бъдат лицензирани под условията на CC-BY-SA
Съвкупност с други творби Творбите под GFDL могат да бъдат комбинирани с "отделни и независими" творби в "среда за съхранение и разпространение" без задължението GFDL да се прилага и към другите творби в съвкупността. Творбите под CC-BY-SA могат да бъдат "включвани в колективна цялост" заедно с една или повече "отделни и независими творби" без задължението CC-BY-SA да се прилага и към другите творби в съвкупността.
Предпазни механизми срещу копиране Разпространителят "не може да използва технически мерки, с които да предотвратява или контролира четенето или по-нататъшното копиране" на творбата. Разпространителят не може да "налага никакви ефективни технологични мерки", които ограничават получателите да упражняват свободите, които лицензът им предоставя.
Отворени файлови формати Разпространителите на повече от 100 копия от творбата трябва, като мининум, да включат уникален ресурсен идентификатор, предоставящ достъп до машинно четимо копие на текста и мултимедията на творбата, в широко използван формат, чиято спецификация е публично известна. Такива ресурсни идентификатори трябва да остават достъпни за най-малко една година от разпространението на последното копие във формат, който не е машинно четим. Няма изискване за предоставяне на машинно-четими копия, нито за отворени файлови формати.
Други особености на лиценза Позволява заглавни текстове и непроменливи раздели.
Времетраене на лиценза
Вечно
Откази от права
Отказите от права трябва да бъдат запазени.
Комерсиална употреба
Разрешена комерсиална употреба
Бъдещи версии Авторите могат да позволят лиценза на творбата да обхване и всички бъдещи версии на лиценза. (В проектите на Уикимедия, позволението за всички бъдещи версии е задължително за текстовете, но не и за изображенията.) Авторите могат да позволят лиценза на творбата да обхване и всички бъдещи версии на лиценза. Авторите трябва да позволят производните версии да могат да бъдат създавани под бъдещи версии на лиценза.