Licensing update/Questions and Answers/bg

Cc.logo.circle.svg

Гласуването за промяна на лиценза завърши.
Резултатите от гласуването са обявени тук. Моля, имайте предвид, че страницата има нужда от актуализация, за да отрази резултата, и е възможно част от информацията да е остаряла. Вашата помощ с довършване на необходимите преводи е добре дошла.


IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Съкращение:
LU/FAQ

За какво е всичко това?Edit

Какво се предлага и как то променя статуквото?
За разлика от повечето съдържание в Интернет, текстовете в Уикипедия и останалите проекти на Фондация Уикимедия не се публикуват под условията на традиционното авторско право. Вместо това, общността на Уикимедия отстоява принципи на свободното съдържание, сходни с тези на движенията за свободен софтуер и софтуер с отворен код, които позволяват на всекиго да използва информацията за всякаква цел. Това се осъществява посредством лицензи, които предоставят на хората свободи, каквито те нямат в условията на обичайното авторско право.
Избраният за Уикипедия лиценз е Лицензът за свободна документация на GNU (GNU Free Documentation License, GFDL), разработен и поддържан от Фондацията за свободен софтуер. Поначало този лиценз е бил разработен, за да задоволи потребността от свободно лицензирана софтуерна документация, и изборът му за Уикипедия само подчертава дълбоката връзка, която съществува между свободната енциклопедия и общността на свободния софтуер. При все това, с дотук осъществения и продължаващ стремителен растеж на Уикипедия и нейните сродни проекти, става все по-очевидно, че този лиценз вече не отговаря на нуждите на Уикимедия, както някога. По тази причина, за да направи съдържанието на Уикипедия по-лесно за използване и правно съвместимо с други съществуващи проекти под свободен лиценз, Фондация Уикимедия излиза пред общността на Уикимедия с предложението цялото съдържание на нейните сайтове, което понастоящем се разпространява под лиценза GFDL да стане достъпно под лиценза CC-BY-SA 3.0, като CC-BY-SA да изключва GFDL винаги, когато се внася съдържание от трети страни лицензирано само под CC-BY-SA. Подробно обяснение на лицензионната схема, както и обосновка защо се предлага лиценза CC-BY-SA е представено по-долу.
Лицензът GFDL наскоро беше актуализиран по начин, който прави възможно това прелицензиране без необходимостта да се ходатайства пред всеки отделен носител на авторски права, допринесъл към нашето съвместно дело (вижте по-долу). Въпреки това, планирано е решението за промяната на лицензионната схема да се вземе по демократичен начин чрез глобално общностно гласуване, при което достатъчната подкрепа ще се формира от обикновено мнозинство от потребители с право на глас. Намерението е вотът да започне в началото на април и да продължи между 2 и 4 седмици.

Защо да мигрираме?Edit

Защо Фондация Уикимедия е заинтересована да мигрира от Лиценза за свободна документация на GNU (GFDL) към лиценза Криейтив Комънс — Признание — Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)?
Ще започнем с един цитат на основателя на Уикипедия, Джими Уейлс:
„Когато поставих началото на Уикипедия, Криейтив Комънс още не съществуваше. Лицензът за свободна документация на GNU беше първият лиценз, който нагледно показваше как принципите на движението за свободен софтуер могат да бъдат приложени към други видове произведения. Въпреки това, лицензът е проектиран за една специфична категория творби: техническа документация за софтуер. От своя страна, CC-BY-SA е лиценз с по-широко приложение, който посреща днешните нужди на Уикипедия и аз съм много признателен, че Фондацията за свободен софтуер даде зелена светлина за тази промяна. Миграцията към CC-BY-SA също така ще позволи съдържание от нашите проекти свободно да се комбинира със съдържание под CC-BY-SA. Тази промяна е от критично значение за бъдещето на Уикимедия.“
В оригиналната си формулировка, лицензът GFDL служеше да се разрешат един специфичен кръг проблеми, между които — възможността някои компании за използват несвободна документация като начин да затруднят използването и разпространението на иначе свободния софтуер. Ала решенията, залегнали при проектирането на един лиценз за свободна документация, не винаги съумяват да решат проблемите, които възникват при мащабни многопотребителски съвместни проекти като Уикипедия, и на практика могат да доведат до нови проблеми, които възпрепятстват лесната употреба на свободно съдържание.
Тези съображения до голяма степен обясняват защо фондация Криейтив Комънс проектира специален copyleft лиценз с общо предназначение за творби различни от софтуер; лиценз известен като CC-BY-SA. Този и другите пет лиценза от гарнитурата Криейтив Комънс получиха скоростно разпространение в Интернет, като статистиките сочат, че повече от 130 милиона творби са лицензирани под някой от тях. За съжаление, произведенията под CC-BY-SA и GFDL не могат директно да се комбинират, което създава излишна но силно проблематична бариера пред съвместимостта им в рамките на движението за свободна култура.
Съвместната работа на Фондацията за свободен софтуер (която поддържа лиценза GFDL), фондацията Криейтив Комънс (която поддържа лиценза CC-BY-SA), и Фондация Уикимедия (която поддържа Уикипедия и другите проекти на свободната култура) доведе до разработването на вариант за „мигрирането“ или „прелицензирането“ на съдържанието на Уикипедия (и подобните уикита) под CC-BY-SA, с който се съчетават заложените в GFDL ценности на свободната култура с по-добрата практическа използваемост на съдържанието в контекста на съвместните произведения.
Полезна допълнителна яснота по въпроса дава и табличното сравнение на двата лиценза.

Защо GFDL да е проблем?Edit

Как така лицензът GFDL, който винаги ми е изглеждал съвсем удачен, се оказа проблем за Уикипедия или за нейните редактори и потребители?
Дейвид Джерард, член на уикимедианската общност, е съставил едно добро изложение на проблемите ни с GFDL, и ние — следвайки идеята за използване на полезното съдържание — ще го поднесем накратко:
„GFDL е замислен като лиценз за хартиени софтуерни ръководства с един или няколко автора. Той изобщо не подхожда на уики съдържание, създавано от десетки, а може би и стотици съавтори. Предшественикът на Уикипедия, Нупедия, е избрал този лиценз, защото по онова време CC-BY-SA все още не е съществувал.
Лицензът GFDL е много сложен за практическо изпълнение, поне в контекст на масовите многопотребителски съвместни начинания като Уикипедия.
Опитите лицензът да се съблюдава могат да бъдат изтощителни. Ако се следва буквата на лиценза, всяко значително използване на творба под GFDL (по-значително от позволеното по закон цитиране) трябва да се придружава от копие на текста, дълъг три и повече страници. По тази причина съдържание под GFDL е почти невъзможно да се използва в аудио или видео материали.
Макар че при уеб страници и книги е лесно (с хипервръзка към локално копие на лиценза или препечатка на трите страници на неговия текст), използването на съдържание под GFDL в по-кратки печатни форми е почти невъзможно.
В различните уикипедии страниците с инструкции как да се спази лиценза често отразяват вижданията на отделните редактори, които незадължително съвпадат с буквалния текст на лиценза. Поне така са се оплаквали потребители надолу по веригата, обвинени в нарушение, че не са спазили модното за този месец тълкувание.
Технически погледнато, дори копирането на текст от една уики-статия и поставянето му в друга представлява нарушение, освен ако не се прикачи пълен списък от съавторите на въпросното парче. Така не може да се работи в уики-среда.
Днес CC-BY-SA се налага като обичайния лиценз за съдържание, което веднъж отдадено свободно следва да остане такова завинаги (copyleft). Това е цяла вселена от текстове, картинки, филми и т.н., с които материалите на Уикимедия не могат да се комбинират. (Една аналогия от областта на софтуера е използването на copyleft лиценз, несъвместим с Общия публичен лиценз, GPL, което съвсем безцелно превръща труда ви в самотно островче.)“
Добре е също да се отбележи, че буквалното тълкувание на изискването за признание при GFDL налага да се извади цялостен дубликат на раздел „история“ на статията, с достъп до всяка от производните версии (не просто списък на авторите, а целия раздел). Ясно е, че при статии, състоящи се от хиляди версии, това условие е непосилно, но дори и при статии със съвсем кратки истории, става дума за значителни обеми от текст.

ПредисториятаEdit

Каква беше историята на преговорите, довели до разрешението за актуализацията на лиценза?
Тази миграция беше обект на разговори между Фондацията за свободен софтуер, Криейтив Комънс и Фондация Уикимедия в продължение на няколко години. Обсъжданията протекоха много приятелски и всички участници в тях споделяха целта, да се осигури, че „прелицензираното“ или „мигрирано“ съдържание е категорично свободно и следва принципите на „силния copyleft“. В известна степен дискусиите бяха съсредоточени около повсеместно признатия факт, че Уикипедия е един от най-мащабните ресурси на свободна информация, но поради лицензионни проблеми съдържанието ѝ не винаги може лесно да се използва, ремиксира и комбинира с друго съдържание, достъпно под малко различния, но сходен по смисъл лиценз CC-BY-SA, който има широк прием навсякъде другаде в Интернет. В интерес на истината, няколко други проекта на Фондация Уикимедия също използват CC-BY-SA, така че още една от целите беше лицензите на Уикипедия и на другите проекти да се хармонизират.
На 1 декември 2007 година, Бордът на Фондация Уикимедия взе важното решение официално да помоли за коридор за миграцията от GFDL към CC-BY-SA. Това решение включваше и ангажимента за провеждане на общностно обсъждане и гласуване, преди да се пристъпи към каквато и да е промяна по сайтовете на Фондацията.

Датата 1 ноември 2008Edit

Прави ми впечатление, че крайната дата, преди която съдържанието под GFDL подлежи на прелицензиране, е 1 ноември 2008 — тази дата отдавна мина. Защо не определихте някаква бъдеща дата, а такава, която вече е минала?
Целта ни не беше да отприщим някаква „треска за прелицензиране“, а само да разкрием възможност пред съществуващите проекти да обмислят и възприемат такава актуализация на лиценза си. Както Фондацията за свободен софтуер посочва в своя документ с често задавани въпроси: „ако дадена творба е била оригинално публикувана някъде извън публично уики, то можете да я използвате под CC-BY-SA 3.0 само ако е била добавена в уикито преди датата 1 ноември 2008. Не искаме да даваме на хората това разрешение за всяка възможна творба публикувана под Лиценза [GFDL]. Също така не искаме хората да „прецакват системата“ като добавят в някое уики материали под Лиценза за свободна документация, за да ги прелицензират след това като CC-BY-SA. Изборът на краен срок, който вече е отминал към момента на издаване на подверсията недвусмислено предотвратява такъв вариант.“ (превод на български)
Този краен срок не се отразява върху нашата възможност да прелицензираме съдържанието, създадено в нашите уикита; а само върху възможността за прелицензиране на съдържание, произхождащо извън проектите на Фондация Уикимедия.

Датата август 2009Edit

Не става ли така, че Фондацията за свободен софтуер благоволява да даде разрешение, а впоследствие си го оттегля обратно? Това не е ли своеволие? Ако прелицензирането е нещо добро, защо трябва да се слага краен срок на тази възможност?
Отговорът отново е даден в често задаваните въпроси на Фондацията за свободен софтуер (превод на български). Целта на тази договореност беше, да не се дава за постоянно тази възможност за лесно преминаване между свободните лицензи, а да се намери разрешение на проблема на Уикипедия (и много подобни уикита), чийто първоначален лиценз не е особено подходящ за съвместна работа в уики, понеже е бил разработен със съвсем различна цел. Както пише в ЧЗВ на Фондацията за свободен софтуер, „това разрешение няма да е валидно след 1 август 2009. Не желаем настоящото да се превръща в генерално разрешение за лавиране между лицензите: ще бъде много по-добре за общността на всяко уики сама да направи избор кой лиценз по-скоро би предпочела да използва, и да се придържа към него. Посоченият краен срок осигурява такъв развой на събитията, като все пак дава достатъчно време на всички уики-поддръжници да вземат своето решение.“

Заменяме ли GFDL с CC-BY-SA?Edit

Накратко, вие се опитвате да смените лиценза на Уикипедия от GFDL на CC-BY-SA?
Не, това, което предлагаме, е цялото съдържание, което понастоящем е достъпно под лиценза GFDL, да стане достъпно също и под лиценза CC-BY-SA, а всички бъдещи приноси да бъдат двойно лицензирани, с изключение на онези, които биват привнасяни от източници, лицензирани само под CC-BY-SA. За повече информация вижте текста на предложението.

Двойно лицензиранеEdit

Какво значи двойно лицензиране? Как смятате да го прилагате?
Двойно лицензиране означава просто, че съдържанието ще бъде достъпно едновременно под условията на лицензите GFDL и CC-BY-SA, освен ако не е било внесено отвън само под лиценз CC-BY-SA. С други думи, потребителите надолу по веригата ще имат възможност да избират дали да използват съдържанието на Уикипедия под лиценза GFDL или под лиценза CC-BY-SA (със споменатите малки изключения). Работата ни с Фондацията за свободен софтуер и други хора беше опит да се внедри двойното лицензиране по начин, който изисква относително малко административни усилия (или усилия от страна на редакторите и потребителите). Общата постановка на решението беше описана в електронно писмо от Ричард Столман, който грижливо се отнесе към нуждата ни да се справяме с лекота с проблемите на двойното лицензиране:
  • ВСИЧКИ потребители се съгласяват със следното:

Уикипедия може да отдаде техните нови авторски текстове успоредно под GFDL и CC-BY-SA. Ако обаче те внасят отвън някакъв материал, лицензиран само под CC-BY-SA, но не и под GFDL, Уикипедия трябва да се съобрази с това.

  • Всички стари редакции се отдават успоредно под GFDL и CC-BY-SA.
  • Всички нови редакции се публикуват със следното заявление за лиценза:

Тази страница е достъпна под условията на CC-BY-SA. В зависимост от редакционната история, тя МОЖЕ също да е достъпна и под условията на GFDL; вижте [връзка] как да определите това.

При това положение не се ли оказва двойното лицензиране едно доста сложно решение?
Смятаме, че Ричард се справи чудесно с измислянето на удачна за изпълнение схема за двойно лицензиране — вярваме, че този компромис ще удовлетвори максимално както поддръжниците, така и противниците на двойното лицензиране и ще ги убеди да приемат промяната. Отчитаме, че този компромис не може да се хареса на всекиго, но се надяваме, че никоя от страните няма да тропа с крак и да се инати. Една от причините да запазим GFDL интегриран в лицензионната схема, която предлагаме, е точно това, че GFDL е бил една от несъмнените ценности на Уикипедия през годините. Оценяваме, че Фондацията за свободен софтуер стигна далеч в усилията си да преработи и развие GFDL. Ако вие ни помогнете също да придвижим този компромис, след година-две ще можем да преразгледаме пак ситуацията с двойния лиценз и да видим дали все още той ще е нужен.
Задължение на потребителите надолу по веригата ще бъде да удостоверят дали една статия съдържа редакции, достъпни само под CC-BY-SA — двойният лиценз не би трябвало да бъде в тежест на редакторите. Също така, не е предвидено този механизъм да е двупосочен, така че сливане на текст, лицензиран само под GFDL не би било възможно.
Ние още предлагаме да продължи в обозримо бъдеще качването на мултимедийно съдържание, лицензирано само под GFDL версия 1.2, докато не се обсъдят спорните въпроси за силния и слабия copyleft и не се постигне удовлетворително за общността решение. (За обсъжданията относно „силен copyleft“ срещу „слаб copyleft,“ вижте статията за „Copyleft“ в Уикипедия на английски език.)
Как потребителите ще различават дали дадена статия е достъпна под GFDL или не?
Лицензът CC-BY-SA изисква признание на авторството, следователно когато се въведе съдържание от трета страна лицензирано единствено под CC-BY-SA, ще трябва да се отбележи кой е авторът и да се приведе удостоверение за лиценза, което е част от нормалните в такива случаи съществуващи процедури (ние препоръчваме текста в края на страницата или историята на версиите). Потребителите на свой ред трябва да проверят тази информация, за да установят дали в статията е въведено съдържание, достъпно само под CC-BY-SA. Нашите правила за лицензирането ще изяснят допълнително този въпрос.

Внасяне и изнасяне на съдържание под CC-BY-SAEdit

Каква е идеята: да се разреши на Уикипедия да изнася съдържание, лицензирано под CC-BY-SA, или да се увеличи внасянето в Уикипедия на такова съдържание?
Накратко, и двете. Предложението има за цел поне за разреши и внасянето, и изнасянето на съдържание, лицензирано под CC-BY-SA. Някои доста големи проекти вече възприеха CC-BY-SA като стандартен лиценз. Една от целите ни е да позволим съдържание от Уикипедия по-лесно да захранва тези други проекти, а също и те да могат да ни предоставят материали. Смятаме, че снижаването по този начин на бариерите между проектите (чрез прелицензиране на съдържанието на Уикипедия под по-приветлив за потребителите лиценз) ще позволи на всички проекти взаимно да се обогатят.

Фондацията за свободен софтуер срещу Криейтив Комънс?Edit

Всичко това звучи много хубаво, но понякога се чудя дали няма някакъв заговор срещу Фондацията за свободен софтуер, който хората от Криейтив Комънс да са замислили — мисля, че си спомням, че по пощенските списъци се говореше, че има недоверие между тези две общности.
Доколкото ни е известно, никой не заговорничи срещу никого и всички участници в процеса на подготовка на миграцията бяха удивително добронамерени и отзивчиви, сплотени от общата цел да се създадат по-добри условия за съвместимостта и сътрудничеството между проектите на свободната култура. Важно е да се подчертае, че Криейтив Комънс се постараха да уважат силната обвързаност на общността на Уикимедия със свободата по три начина:
Защо Фондацията за свободен софтуер не каже просто „Добре, следващата версия на GFDL ще е същата като CC-BY-SA?“
„Защото, въпреки че сайтовете на Уикимедия несъмнено са най-големия корпус от съдържание под лиценза GFDL, Фондацията за свободен софтуер трябва да запази непроменени някои съществени детайли от работния механизъм на лиценза за нуждите на оригиналната му аудитория: авторите на софтуерна документация. Освен това, много софтуерни ръководства се възползват от характеристики на GFDL, които не присъстват в CC-BY-SA, като например клаузите за заглавните текстове и непроменливите раздели.“ — Дейвид Джерард

Защо поначало GFDL?Edit

Ако GFDL е толкова труден за редакторите и потребителите, защо изобщо Уикипедия го е избрала?
По времето, когато Уикипедия прохождаше, вече бяха започнали някои експерименти за разписване на други свободни лицензи (в Нупедия и на други места), но никой от тях не можеше да се похвали с успешния път, който лицензът GFDL вече беше извървял. По същото време свободните лицензи на Криейтив Комънс още не бяха разработени (или поне не в днешния си вид). Така че за времето си GFDL беше възможно най-добрият избор, който можехме да направим. Днес, с еволюцията на GFDL и с наличието на CC-BY-SA, ние разполагаме дори с още по-добра алтернатива, която ще подобри съвместимостта между различните проекти на движението за свободна култура.

Ще има ли забележима разлика?Edit

Ще усети ли някаква разлика средностатистическият потребител или редактор?
Нашият опит показва, че относително малко редактори или потребители се задълбочават до степен да разискват лицензионни въпроси, за да бъдат повлияни по някакъв начин от промяната. (Не че по този начин се опитваме да положим дефиницията на „средностатистически редактор“.) Въпреки това, вярваме, че разликата ще бъде значителна за други общности и хора, създаващи свободно съдържание.

Правно валидна ли е промяната?Edit

Не е ли тази нова клауза с прелицензирането „изненадваща“ и оттам и правно неиздържана?
Вярваме, че клаузата, свързана с мигрирането, е в съзвучие с лексиката, използвана в GFDL, версия 1.2: „Фондацията за свободен софтуер може от време на време да издава нови, ревизирани версии на Лиценза за свободна документация на GNU. Тези нови версии ще бъдат подобни по смисъл на настоящата, но може да се отличават в подробностите, отнасящи се до решаването на нови проблеми или въпроси.“ Употребата на GFDL от страна на Уикипедия доведе до възникването на такива „нови проблеми и въпроси“, към чието решаване се пристъпва с разкриването на възможност за мигриране към лиценз „подобен по смисъл“, който обаче е и по-лесен за използване в контекста, в който сега ние използваме GFDL. Макар че конкретната формулировка на CC-BY-SA е различна от тази в GFDL, свободите, които лизензът гарантира и защитава са идентични, и благодарение на заявеното намерение от Криейтив Комънс, се гарантира, че ще бъдат съхранени в дългосрочен аспект. Фондацията за свободен софтуер се отнася отговорно към своите лицензи и е направила промяната с пълното съзнание за последиците, които произтичат от нея.
Законни ли са такива едностранни промени на лиценза пред всички юрисдикции, където потребители биха пожелали да използват нашето съдържание?
Вярваме, че актуализациите не променят из основи духа на лиценза и че щом са въведени посредством самия лиценз, те са правно валидни пред всички законодателства.

Какво ще последва?Edit

Какво ще се случи после?
Преди да се обяви общностно гласуване, предложението ще бъде прегледано и дискутирано, което трябва да стане преди април 2009 година.

Уики проекти извън Фондация УикимедияEdit

Каква лицензионна схема се предлага на другите уики проекти (понастоящем също лицензирани под GFDL), за да се радват на възможно най-добър обмен с проектите на Уикимедия?
Има два варианта. Единият вариант е уикито, което в момента е лицензирано под GFDL, да се възползва от новата версия на лиценза GFDL (в рамките на указания период от време) и да прелицензира съдържанието си точно по начина, по който Уикипедия прелицензира своето. Другият вариант е просто да избере да лицензира (или прелицензира) уикито си под условията на CC-BY-SA, версия 3.x или по-късна.
А преходния период? („Преходен период“ е времето от публикуването на версия 1.3 на GFDL до възприемането на политиката за двойно лицензиране в проектите на Уикимедия.)
Двойното лицензиране е най-сигурното решение, какъвто и да е изходът от общностното обсъждане.

ИзображенияEdit

Миграцията засяга ли и текста, и изображенията, или се отнася само за текста?
Решението се отнася и за текстовете и за изображения, с изключение на онези изображения, които са лицензирани под „GFDL, само версия 1.2“. Тези изображения няма да попаднат под двоен лиценз.
Ако миграцията се осъществи, ще има ли промени в списъка с позволени лицензи за изображенията, които могат да се включват в проектите на Фондацията?
Не веднага. Възможно е в някой бъдещ момент файловете, лицензирани само под лиценза GFDL 1.2, да бъдат забранени. Това обаче ще се случи само ако лицензът CC-BY-SA бъде изрично променен в посока „силен copyleft“ за вградената мултимедия, т.е. ако се внесе изискването съпътстващото съдържание също да бъде лицензирано под CC-BY-SA. Понастоящем, и двата лиценза се изказват уклончиво по този въпрос.

ПризнаниеEdit

Следното твърдение четем в раздела „Защо GFDL да е проблем?
Добре е също да се отбележи, че буквалното тълкувание на изискването за признание при GFDL налага да се извади цялостен дубликат на раздел „история“ на статията, с достъп до всяка от производните версии (не просто списък на авторите, а целия раздел). Ясно е, че при статии, състоящи се от хиляди версии, това условие е непосилно, но дори и при статии със съвсем кратки истории, става дума за значителни обеми от текст.
Как това непосилно условие ще се избегне с употребата на CC-BY-SA?
Механизмът на основното признание, възприет в документите под GFDL, е позоваване на титулната страница със списък на основните автори. Нашите собствени условия за ползване (вижте пример от Уикипедия на английски) общо взето позволяват на хората да правят признанието само като дават връзка към статията или нейната история, макар че тези условия не покриват буквалните изисквания на GFDL. При някои интерпретации страницата с историята, достъпна от статията в Уикипедия, може да не се разглежда като „раздел“ или „наименувана част от документа“, както изисква лицензът (тя даже може физически да е на сървър, различен от онзи, на който е статията). Аналогично, няма и заглавна страница.
Предвид съществуващите условия на сайта ни, както и фактическите начини, по които в Уикипедия се оказва признание на авторството, смятаме, че логичният подход към позоваването на статии в Уикипедия е чрез поставянето на хипревръзки към тях. Лицензът CC-BY-SA позволява такъв модел на позоваване, тъй като разрешава на автора да получи признание поименно или чрез уникален ресурсен локатор. Че нашият подход е съвместим с формулировката и намерението на CC-BY-SA, беше потвърдено и от главния адвокат на фондация Криейтив Комънс. Едно проучване, проведено в уикипедиите на английски и немски език също подсказва, че този модел на признание е предпочитан сред уикипедианската общност и представлява най-добрия компромис между желанието ни да окажем признание на авторите и мисията ни да улесним свободния обмен на познание.
Разделът „История“ в документите под GFDL съществува с цел проследяване на промените. Лизензът CC-BY-SA не съдържа особени изисквания по отношение проследяването на промените, освен условието по приемлив начин да се указва, дали в документа са настъпили промени, в сравнение с оригиналната версия.
Ще трябва ли да се оказва признание на трети страни (както пише в раздел 4(c) от CC-BY-SA 3.0, например на Фондация Уикимедия като спонсорска институция или издател)?
Не.
Ще се иска ли от редактора да се откаже от правото си на признание при натискане на бутона „съхраняване“?
Не.

Какви са аргументите срещу тази промяна?Edit

Имаме открита страница, в която се събират аргументи против промяната, някои от които ще получат отговор на беседата от представител на Фондация Уикимедия.