Help:List/sq

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për krijimin dhe fnksionimin e "Listave" d.m.th në kuptimin Menyja apo rreshta e rradhë të paraqitura të renditura njërapastjetëres dhe të numëruara.

Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.


Listat themeloreEdit

wikitext e lëmuar
* Lista është lehtë të bëhet:
** fillo secilen linjë
* me një yll
** më shumë yje 
*** tregojnë thellësinë
 • Lista është lehtë të bëhet:
  • fillo secilen linjë
 • me një yll
  • më shumë yje
   • tregojnë thellësinë
*Rradha e re
*në listë 
paralajmëron fundin e listës.
Natyrisht
*mund të filloni
*përsëri.
 • Rradha e re
 • në listë

paralajmëron fundin e listës. Natyrisht

 • mund të filloni
 • përsëri.
# Listat e rradhitura janë të mira
## të organizuara
## lehtë për të përcjellur
 1. Listat e rradhitura janë të mira
  1. të organizuara
  2. lehtë për të përcjellur
* Po ashtu mund të
**ndërpreni rradhën
**sikurse këtu
 • Po ashtu mund të
  • ndërpreni rradhën
  • sikurse këtu
; Lista e përkufizuar
; item : përkufizimi
; semikolona plus termi
: kolona plus termi
Lista e përkufizuar
item
përkufizimi
semikolona plus termi
kolona plus termi
* Lista e përzire
*# dhe e nyjëzuar
*#* sikuse
*#*; përkufizimi
*#*: puna:
*#*; molla
*#*; bananja
*#*: frutet
 • Lista e përzire
  1. dhe e nyjëzuar
   • sikuse
    përkufizimi
    puna:
    molla
    bananja
    frutet

ShembujEdit

<ol>
 <li>list item A1
  <ol>
   <li>list item B1</li>
   <li>list item B2</li>
  </ol>continuing list item A1
 </li>
 <li>list item A2</li>
</ol>
 1. list item A1
  1. list item B1
  2. list item B2
  continuing list item A1
 2. list item A2
vs.
#list item A1
##list item B1
##list item B2
#:continuing list item A1
#list item A2
 1. list item A1
  1. list item B1
  2. list item B2
  continuing list item A1
 2. list item A2
#list item A1
##list item B1
###list item C1
##:continuing list item B1
##list item B2
#list item A2

tregonë:

 1. list item A1
  1. list item B1
   1. list item C1
   continuing list item B1
  2. list item B2
 2. list item A2

Shiko dhe (en) Template:List demo and subdivisions.


wikitext rendering
<ol style="list-style-type:lower-roman">
 <li>About the author</li>
 <li>Foreword to the first edition</li>
 <li>Foreword to the second edition</li>
</ol>
 1. About the author
 2. Foreword to the first edition
 3. Foreword to the second edition
wikitext rendering comments
:#abc
:#def
:#ghi
 
 1. abc
 2. def
 3. ghi
A list of one or more lines starting with a colon creates a definition list without definition terms, and with the items as definition descriptions, hence indented. However, if the colons are in front of the codes "*" or "#" of an unordered or ordered list, the list is treated as one definition description, so the whole list is indented.
<ul>
 <ol>
  <li>abc</li>
  <li>def</li>
  <li>ghi</li>
 </ol>
</ul>

 1. abc
 2. def
 3. ghi
MediaWiki translates an unordered list (ul) without any list items (li) into a div with a style="margin-left: 2em", causing indentation of the contents. This is the most versatile method, as it allows starting with a number other than 1, see below.
<ul>
#abc
#def
#ghi
</ul>

  1. abc
  2. def
  3. ghi
  Like above, with the content of the "unordered list without any list items", which itself is an ordered list, expressed with # codes. The HTML produced, and hence the rendering, is the same. This is the recommended method when not starting with a number other than 1.


  <ol start="9">
  <li>Amsterdam
  <li>Rotterdam
  <li>The Hague
  </ol>
  

  gives

  1. Amsterdam
  2. Rotterdam
  3. The Hague
  {|
  |-
  | align=right | 9.||Amsterdam
  |-
  | align=right | 10.||Rotterdam
  |-
  | align=right | 11.||The Hague
  |}
  

  tregonë:

  9. Amsterdam
  10. Rotterdam
  11. The Hague
  {| valign="top"
  |-
  |<ul><ol start="125"><li>a<li>bb<li>ccc</ol></ul>
  |<ul><ol start="128"><li>ddd<li>ee<li>f</ol></ul>
  |}
  

  tregonë:

   1. a
   2. bb
   3. ccc
    1. ddd
    2. ee
    3. f


    {{Multi-column numbered list|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee<li>f}}

    tregonë:

     1. a
     2. bb
     3. ccc
      1. ddd
      2. ee
      3. f
        {{{6}}}

       {{Multi-column numbered list|lst=lower-alpha|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

       tregonë:

        1. a
        2. bb
        3. ccc
         1. ddd
         2. ee
          1. f

          {{Multi-column numbered list|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

          tregonë:

           1. a
           2. bb
           3. ccc
            1. ddd
            2. ee
             1. f

             {{Multi-column numbered list|lst=disc||a<li>bb<li>ccc||<li>ddd<li>ee|-|<li>f}}

             tregonë:

              1. a
              2. bb
              3. ccc
               1. ddd
               2. ee
                <ol start="Expression error: Missing operand for +." style="list-style-type:disc">
               • f


               Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
               Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
               Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
               Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
               Për moderatorët |
               Për administratorët |
               Shtojca |
               Redaktoni kutinë
               Gjuha: