Help:Images and other uploaded files/sq

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për funksionimin dhe vetit e "figurave dhe skedave". Në këtë faqe po ashtu gjeni të dhëna si p.sh bartja dhe paraqitja e fotografive në projekt. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.


Emri i skedës edit

Lidhja e skedës edit

Lidhja nga commons edit

Figura në të majtë edit

[[image:tst.png|left|thumb|50px|[[help:contents|demo]]]] [[image:tst.png|none|thumb|50px|[[help:contents|demo]]]]

Figura në të djathtë edit

[[image:tst.png|right|thumb|50px|[[help:contents|demo]]]]

Përdorimi i fotografisë edit

Fotografia në mes të fjalës edit

Shemull: "text [[File:Wikipedia icon size logo.gif]] text [[File:Wikipedia icon size logo.gif|5px|]] text [[File:Wikipedia icon size logo.gif|100px|demo]] text" gives "text   text   text   text".

Shembull edit

 • [[Image:Tile Hill train 550.jpg]]

 

 • [[:Image:Tile Hill train 550.jpg]]

Image:Tile Hill train 550.jpg

 • [[Media:Tile Hill train 550.jpg]]

Media:Tile Hill train 550.jpg

 • Nga jashtë, me etiket: [http://en.wikipedia.org/upload/d/d1/Tile_Hill_train_550.jpg train]

train

 • Nga jashtë me nën-shënim Fig.: [http://en.wikipedia.org/upload/d/d1/Tile_Hill_train_550.jpg]

[1]

Galeria, kategorizimi, tabelat me fotografi edit

<gallery caption="Sample gallery">
A-L
Image:Drenthe-Position.png|[[w:Drenthe|Drenthe]], the least crowded province
Image:Flevoland-Position.png
Image:Friesland-Position.png
[[Friesland]] is beautiful
Image:Gelderland-Position.png
Image:Groningen-Position.png
Image:Limburg-Position.png
M-Z
Image:Noord_Brabant-Position.png 
Image:Noord_Holland-Position.png
Image:Overijssel-Position.png
Image:Zuid_Holland-Position.png|[[w:South Holland|South Holland]], the most crowded province
Image:Utrecht-Position.png
Image:Zeeland-Position.png
</gallery>

jep:


Shembull i një tabele me foto:

{|
|+'''Provincat e Holandës'''
|-
| valign="top"|
[[Image:Drenthe-Position.png|thumb|left|150px|[[w:Drenthe|]], the least crowded province]]
| valign="top"|
[[Image:Flevoland-Position.png|thumb|left|100px|]]
| valign="top"|
[[Image:Friesland-Position.png|thumb|left|100px|]]
|-
|
|-
| valign="top"|
[[Image:Gelderland-Position.png|thumb|left|100px|]]
| valign="top"|
[[Image:Zuid_Holland-Position.png|thumb|left|100px|[[w:South Holland|]], the most crowded province]]
| valign="top"|
[[Image:Utrecht-Position.png|thumb|left|50px|]]
|}

gives:

Provincat e Holandës
 
Drenthe, the least crowded province
 
 
 
 
South Holland, the most crowded province
 

Hartat orientuese edit

Shembuj me vijat tabelare edit

o
o
o

Ascii art map, with both the city outline and the label clickable:

  x
  xxx Leiden
  x

 xx
xxxx The Hague
xxx

    xx
    xxxxx Rotterdam
    xxxx

Aty ku është e lejuar si fotografitë musafire:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png


Me etiketa:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png Leiden
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png The Hague
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tst.png Rotterdam

Shiko dhe (en)m:Maps, (en)m:Maps' clickability.

Bartja edit

Llojet e pranueshme edit

 • fotografitë e formateve të preferuara: PNG, JPEG, GIF.

Tani për tani është i mundëshem bartja e skedave të formateve:

'png', 'gif', 'jpg'/'jpeg', 'ogg'.


Kapaciteti ndodhë që të jetë i kufizuar për verzionin e Wikipedia-së anlisht 6.5 megabajt

Skedat tjera më të kërkuara janë regjistrimet tonike që pranohen në formatin Ogg Vorbis.


Po ashtu ka edhe disa mundësi tjera për formatet tjera mirëpo për këtë nevojiten njohuri më të thella të cilat mund të i gjeni në fletat në gjuhën angleze. Si do që të jetë janë të mundshme bartjet e skedave të formateve:'png', 'jpg', 'jpeg', 'ogg','doc','xls','ppt','mp3','sxc','pdf'


Rikujtim:

 • Veçorit e (en)Wikimedia-së: shiko (en)m:Video policy
 • për shkake sigurie në zgjedhjet e para të caktuara në sistem video skedat janë të fikura

Bartaja e skedave që nuk janë foto edit

Në bazë të zgjedhjes fillestare të MediaWiki-t mund të ngarkoni formatet: 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'ogg' të cilat mund të ndryshohen në includes/DefaultSettings.php:
$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'ogg' );

Nëse don që të jetë e mundhme bartja e formateve tjera p.sh ZIP, atëherë duhes që të fusesh në LocalSettings.php këtë:

$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'ogg', 'zip');

Vini Re!: mos e ndryshoni rradhen në DefaultSettings.php, do të ndërpresë freskimin


DefaultSettings.php:

$wgFileBlacklist = array(
# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
'html', 'htm',
# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
# Other types that may be interpreted by some servers
'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py',
# May contain harmful executables for Windows victims
'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );


Njohuri më të thella mbi stampa edit

(en)shembuj.

 

Historiku i skedave edit

Zgjedhjet e sisemit operues edit

Këto janë zgjedhjet fillestare tësistemit operues [2].

# This is the list of preferred extensions for uploading files. Uploading
# files with extensions not in this list will trigger a warning.
$wgFileExtensions = array( 'png', 'jpg', 'jpeg', 'ogg' );

# Files with these extensions will never be allowed as uploads.
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );

# This is a flag to determine whether or not to check file extensions on
# upload.
$wgCheckFileExtensions = true;

# If this is turned off, users may override the warning for files not
# covered by $wgFileExtensions.
$wgStrictFileExtensions = true;

# Warn if uploaded files are larger than this
$wgUploadSizeWarning = 150000;

Mbrojtja edit

Figurat nga projektet tjera edit

WikiTeX edit

WikiTeX ([3])


Shiko dhe këtu edit

Lidhje të jashtme edit

Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë