געלטשאפן 2012/איבערזעצונג/אנהייב ע־בריוו

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Launch email and the translation is 100% complete.
NOTE TO TRANSLATORS

This letter is a new translation request, but re-uses large parts of the 2012 Jimmy Appeal.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2012/Translation/Jimmy_Appeal

If the 2012 Jimmy Letter has been translated into your language, you can probably re-use much of it for this translation. :-)


Launch email (millions)

טייערע(ר) firstname,

אייער נדבה האט געהאלפן וויקיפעדיע אין 2012. זייט אזוי גוט העלפט אונז ווייטערגיין נאך א יאר מיט אייער נדבה היינט.

א קליינע נדבה קען אויפטון אסאך ביי וויקיפעדיע. גוגל האט אפשר קרוב צו א מיליאן סארווערס. יאהו האט בערך 12,000 ארבעטער. מיר האבן בערך 800 סארווערס און 150 ארבעטער. מיר האבן געארבעט שווער במשך די יארן צו האלטן זי בלײַבן מאָגער און שטײַף. מיר דערפֿילן אונזער שליחות; אויסברענגען לאזן מיר צו אַנדערע.

וויקיפעדיע איז דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן פארשידענע מענטשן יעדן מאנאט - מיט ביליאנען בלאט באקוקן.

האַנדל איז גאַנץ שיין. רעקלאַמירן איז נישט שלעכט. אבער עס געהערט נישט דאָ. נישט אין וויקיפעדיע.

וויקיפעדיע איז עפעס באזונדער. אזוי ווי א ביבליאטעק אדער א פובליקער פארק. אלע קענען גייען דארט צו טראכטן, צו לערנען, צו טיילן אונזער וויסן מיט אנדערע.

ווען איך האב געגרינדעט וויקיפעדיע, וואלט איך געקענט מאַכן זי פֿאַר א פֿירמע מיט רעקלאמען צו פֿארדינען רווחים, אבער איך האב באַשלאסן טון עפעס אַנדערש.

ווען יעדער איינער וואס ליינט דאס זאל מנדבֿ זײַן אזוי ווי פאראיאר, וואלטן מיר נישט געדארפט בעטן מער געלט. אבער נישט יעדער איינער קען אדער וויל מנדבֿ זײַן. און דאס איז גוט. יעדע יאר געבן גענוג מענטשן.

הײַ יאָר, זײַט אזוי גוט און באטראכט געבן א נדבה פֿון $5, $20, $50 אדער וויפֿיל איר קענט צו שיצן און אויסהאַלטן וויקיפעדיע.

ייש"כ,

דזשימי וויילס
וויקיפעדיע גרינדער

Launch email (thousands)

טייערע(ר) $firstname,

אייער נדבה האט געהאלפן וויקיפעדיע אין 2012. זייט אזוי גוט העלפט אונז ווייטערגיין נאך א יאר מיט אייער נדבה היינט.

א קליינע נדבה קען אויפטון אסאך ביי וויקיפעדיע. גוגל און יאהו האבן טויזנטער סארווערס און אנגעשטעלטע. מיר האבן בערך 800 סארווערס און 150 אנגעשטעלטע. מיר האבן געארבעט שווער במשך די יארן צו האלטן זי בלײַבן מאָגער און שטײַף. מיר דערפֿילן אונזער שליחות; אויסברענגען לאזן מיר צו אַנדערע.

וויקיפעדיע איז דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן פארשידענע מענטשן יעדן מאנאט - מיט ביליאנען בלאט באקוקן.

האַנדל איז גאַנץ שיין. רעקלאַמירן איז נישט שלעכט. אבער עס געהערט נישט דאָ. נישט אין וויקיפעדיע.

וויקיפעדיע איז עפעס באזונדער. אזוי ווי א ביבליאטעק אדער א פובליקער פארק. אלע קענען גייען דארט צו טראכטן, צו לערנען, צו טיילן אונזער וויסן מיט אנדערע.

ווען איך האב געגרינדעט וויקיפעדיע, וואלט איך געקענט מאַכן זי פֿאַר א פֿירמע מיט רעקלאמען צו פֿארדינען רווחים, אבער איך האב באַשלאסן טון עפעס אַנדערש.

ווען יעדער איינער וואס ליינט דאס זאל מנדבֿ זײַן אזוי ווי פאראיאר, וואלטן מיר נישט געדארפט בעטן מער געלט. אבער נישט יעדער איינער קען אדער וויל מנדבֿ זײַן. און דאס איז גוט. יעדע יאר געבן גענוג מענטשן.

הײַ יאָר, זײַט אזוי גוט און באטראכט [$1 געבן א נדבה פֿון $5, $20, $50] אדער וויפֿיל איר קענט צו שיצן און אויסהאַלטן וויקיפעדיע.

ייש"כ,

דזשימי וויילס
וויקיפעדיע גרינדער