Fundraising 2011/Thank You Page/cy

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Diolch am eich cefnogaeth. Darllenwch resymau noddwyr eraill o bob cwr o'r byd dros gefnogi Wicipedia a'i chwaer-brosiectau. Gallwch hefyd weld a oes gan eich cwmni chi gynllun ategu rhoddion eu gweithwyr â rhodd o'r cwmni. Dwedwch wrth y byd eich bod yn cefnogi Wicifryngau: trydarwch gyda'r tag #keepitfree!

Bank transfer edit

"Diolch am eich cefnogaeth. Darllenwch resymau noddwyr eraill o bob cwr o'r byd dros gefnogi Wicipedia a'i chwaer-brosiectau. Gallwch hefyd weld a oes gan eich cwmni chi gynllun ategu rhoddion eu gweithwyr â rhodd o'r cwmni. Dwedwch wrth y byd eich bod yn cefnogi Wicifryngau: trydarwch gyda'r tag #keepitfree!

Nid derbynneb yw'r dudalen hon. Fe gewch neges e-bost yn cynnwys derbynneb pan fydd Sefydliad Wicifrynau wedi derbyn eich rhodd a'i brosesu. Sylwch y bydd eich cyfriflen yn cofnodi'r taliad i 'Global Collect' (sef y cwmni sydd yn trafod y taliadau ar ein rhan). Cofiwch gynnwys y cyfeirnod a ddarparwyd i chi pan fyddwch yn anfon y cais i drosglwyddo arian at eich banc. Os oes cwestiynau neu ofidiau gennych, mae croeso i chi anfon e-bost at donate@wikimedia.org.

Direct debit edit

Diolch am eich cefnogaeth. Darllenwch resymau noddwyr eraill o bob cwr o'r byd dros gefnogi Wicipedia a'i chwaer-brosiectau. Gallwch hefyd weld a oes gan eich cwmni chi gynllun ategu rhoddion eu gweithwyr â rhodd o'r cwmni. Dwedwch wrth y byd eich bod yn cefnogi Wicifryngau: trydarwch gyda'r tag #keepitfree!

Nid derbynneb yw'r dudalen hon. Rydym wrthi'n prosesu eich rhodd. Fe gewch neges e-bost yn cynnwys derbynneb pan fydd Sefydliad Wicifrynau wedi derbyn eich rhodd a'i brosesu. Os oes cwestiynau neu ofidiau gennych, mae croeso i chi anfon e-bost at donate@wikimedia.org.