Fundraising 2011/Susan Letter/vi

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google có thể có đến một triệu máy chủ. Yahoo mướn khoảng 13.000 nhân viên. Trong khi chúng tôi chỉ có 679 máy chủ và 95 nhân viên.

Wikipedia là trang web lớn thứ 5 thế giới và phục vụ hơn 470 triệu người mỗi tháng - tất cả đều nhờ vào sự đóng góp của các độc giả.

Nếu đang sử dụng Wikipedia, bạn sẽ cảm nhận ngay rằng trang web này tuyệt vời đến mức nào khi có thể truy cập thông tin mà không phải mất tiền, khi không phải thấy một mẫu quảng cáo nào, cũng chẳng hề có thứ gì nhấp nháy hai bên màn hình hoặc tương tự. Đấy là sự tinh khiết.

Tôi nghĩ rằng mọi người hưởng được rất nhiều từ Wikipedia, và nếu có đủ khả năng đóng góp, họ sẽ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm để chi ra một số tiền nhỏ nếu họ biết rằng đó là điều cần thiết.

Vậy số tiền đó nhỏ như thế nào? – chỉ 5$ hoặc 20$ thôi!

Điều thú vị về Wikipedia là những người ngồ ngộ như tôi, người yêu những thứ quái gở như ốc sên, cùng nhau chia sẻ những niềm đam mê này với thế giới. Đó là điều làm cho Wikipedia trở nên kỳ diệu - có một thứ ánh sáng ngầm bên trong tất cả chúng ta xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cho việc giáo dục, chia sẻ kiến thức.

Xin bạn hãy giữ cho khu vườn kiến thức này ngày một phát triển bằng việc quyên góp ngay hôm nay.

Xin chân thành cảm ơn,

Susan Hewitt
Biên tập viên Wikipedia