Fundraising 2011/Banners 2/vi

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Banners round two
 1. Nếu mỗi người đọc được điều này đóng góp chỉ %AMOUNT%,
  đợt gây quỹ của chúng ta sẽ kết thúc ngay hôm nay.
 2. Xin hãy quyên góp để giữ cho Wikipedia luôn mở.
 3. Hãy giúp chúng tôi đạt đến mục tiêu %AMOUNT% ngay hôm nay!
 4. Chúng tôi hiện chấp nhận %CURRENCY%
 5. Chúng tôi chấp nhận %CURRENCY%
Banners round three
 1. Hãy giúp chúng tôi đạt đến mục tiêu %AMOUNT% trong năm nay
 2. Hãy giúp chúng tôi tăng ngân quỹ đến %AMOUNT% trong năm nay
 3. Đích đến hàng năm của chúng tôi: %AMOUNT%
 4. Ngân quỹ hàng năm của Wikimedia: %AMOUNT%
 5. Chỉ còn %AMOUNT% nữa thôi
Banners round four
 1. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  anh Karthik Nadar, biên tập viên Wikipedia
 2. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  cộng tác viên Wikipedia với 18.000 lần sửa đổi
LPs round two
 1. Từ anh Karthik Nadar, biên tập viên Wikipedia
 2. Từ một cộng tác viên Wikipedia
Where your donation goes 2
 1. Lý do chúng tôi cần bạn quyên góp:
 2. Wikipedia phi lợi nhuận, nhưng cũng là trang web lớn thứ 5 thế giới – phục vụ hơn 470 triệu người mỗi tháng với hàng tỷ lượt xem.
 3. Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc để giữ cho Wikipedia luôn được tươm tất. Google có thể có đến một triệu máy chủ. Yahoo mướn khoảng 13.000 nhân viên. Trong khi chúng tôi chỉ có 679 máy chủ và 95 nhân viên.
 4. Chúng tôi không bao giờ bán quảng cáo. Kinh doanh cũng tốt. Quảng cáo cũng chẳng phải là xấu xa. Nhưng Wikipedia không dành cho quảng cáo.
 5. Nếu mỗi người đọc được điều này chỉ chi ra một khoản nhỏ thôi, chúng ta sẽ chỉ phải quyên góp trong một vài giờ. Nhưng không phải mọi người đều có thể hoặc sẽ làm điều này, và mỗi năm chỉ vừa đủ số người quyết định quyên góp thôi.
 6. Số tiền quyên góp chỉ được dùng vào những việc thật sự cần thiết. Khi đã đáp ứng mục tiêu đề ra, chúng tôi sẽ ngưng các hoạt động gây quỹ trong năm nay.
 7. Năm nay, xin nghĩ đến việc đóng góp 5$, 20$, 50$ hoặc bất cứ số tiền nào bạn có thể để bảo vệ và duy trì hoạt động của Wikipedia.