Fundraising 2011/Karthik Letter/pam

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Anyang aldong misagsag ya king busal ning kakung syudad ing metung a pamanyalakeng terorista, binayu ne ning Wikipedia ing kakung bye.

Miras king pekabuntuk balita o headline king mabilug a yatu ing pamamomba king Mumbai, oneng anyang pinandit a tinud ya ing krisis a iti, alang malinong impormasyun tungkul ketang milyari.

Balu kung aliwa mu yaku ing manintun pakibat. Anya linwal ku bang kumang letratu, miglulan/mig-upload kung mapang pituglung-tuglung ku, at siniguradu kung ing balang artikulu ning Wikipedia tungkul king milyari sumaup kareng tau ba reng aintindyan ing kagulwan a milyari.

Manibat kanita, libu-libu nang pamagbayu o edit ing gewa ku kareng artikulu king Wikipedia. Meging malino anyang aldong ita ing malalam kung hilig king pamagbalitang kapamilatan ding letratu o photojournalism, at ita ing tikyan ku manibat kanita.

Asnang karagul ing pasalamat ku king Wikipedia, anya pin anyang abalu ku nung makananu yang manatili king Aptas o online, migkalub kung 250 rupees ba kung ibye ing dake ku. Makapagkalub kang donasion ba yang manatili king mabilug a yatu iting maulagang pikukwanan saup.

Ing Wikipedia, papalyari na kekatamu ing apirake ta ya ing yatu. Atin yang alus kapitnang bilyung bisita balang bulan, at binayu nang ustu ing paralan nung makananu yang gagamitan ampong kakalat ing impormasyun – neng kayi angga king mismung pinandit a malilyari iti.

At libri na ngang gagawan iti – alang bitasang ads o patalastas, at kapamilatan da reng kulang king metung a libung server, at kulang king dinalan a empleadu.

Makapagmulala ita. Lon me ing Google o Facebook. Pilan lang dalan a libu deng karelang server, at pilan lang pulung libu deng karelang empleadu.

E makapagtakang ing Wikipedia ing kalimang pekasikat ampong pekapupuntalan a karinan o site king Aptas o online. At e murin makapagtakang kaylangan na ing ing suporta banwa-banwa ibat kareng tau anti kaku ampo keka.

Makapagkalub kang $5, $20, $50 o magkanu man king palage mu ing alaga ning Wikipedia keka?

Salamat,

Karthik Nadar
Talasulat king Wikipedia