Fundraising 2011/Banners 2/pam

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Banners round two
 1. Nung deng anggang mekabásâ kaniti memye lang %AMOUNT%,
  ngeni murin mayári ing kekaming pamangalap pondu.
 2. Sana magkalub ka, ba yang manatiling timawa o libri ing Wikipedia.
 3. Sopan yu kaming dasan ya ing ábutan/pakirasan tamung %ALAGA% ngeni!
 4. Tatanggap na kaming %CURRENCY%
 5. Tatanggap kaming %CURRENCY%
Banners round three
 1. Saupan yu kaming dasan ya ing pakirasan/ábutan ngening %AMOUNT%
 2. Saupan yu kaming akwa ya ing budget a %AMOUNT% ngening banua
 3. Ing pakirasan tamu king pabanua: %AMOUNT%
 4. Ing banua-banuang budget ning Wikimedia: %AMOUNT%
 5. Ing pakirasan/ábutan ngeni: %AMOUNT%
 6. %AMOUNT% na mû ing kailangan
Banners round four
 1. Pakibásâ:
  Personal a pakisabi/apilá ibat king
  talasulat ning Wikipedia, i Karthik Nadar
 2. Pakibásâ:
  Pakisabi/apila ibat king
  talapanambag ning Wikipediang maki labing walung libung edit
LPs round two
 1. Ibat king talasulat ning Wikipedia, i Karthik Nadar
 2. Ibat king talapanambag ning Wikipedia
Nung nukarin munta ing kekang pigkalub 2
 1. Nung bakit kailangan ya ing kekang donasion:
 2. E mágtubu ing Wikipedia, oneng iti ing #5 a karinan-Aptas o website king yatu – a magsilbi kareng alus kapitnang bilyung tau balang bulan, a lalon dang bilyun-bilyung besis/ukdu balang bulan.
 3. Masipag kaming mágobra ba yang matipid ing kekaming palakad. Malyaring atin yang alus metung a milyung server ing Google. Manga labi lang atlung libu (13,000) deng magobra king Yahoo. Ikami, atin kami mung maygit anam a ralan (679) a server ampong syam a pulung empleadu.
 4. Kapilan man, e ke mika patalastas o ads. Mayap ing magnegosyu. E marok ing advertising. Oneng e la karapatdapat deti king Wikipedia.
 5. Nung deng anggang mámásâ kaniti, migkalub malating donasion, pilan kami mung oras mangalap pondu. E la ngan maki agyu o mabisang magkalub, oneng balang banua, ating ustung bilang a magdesisyun a mamye.
 6. Ita mung kailangan mi ing kakalapan mi. Kabud dasan mi ya ing kekaming budget, tutuknang na kaming mangalap pondu para king banua.
 7. Ngening banua, sana isipan mung magkalub donasyun a $5, $20, $50 o magkanu mang abye mu ba yang ingatan ampong alalayan ing Wikipedia.