Pravidla přátelského prostoru

This page is a translated version of the page Friendly space policies and the translation is 91% complete.

Pravidla přátelského prostoru jsou pokyny, kterými se řídí osobní setkání členů komunity Wikimedia. Tyto pokyny nabádají účastníky k tomu, aby se zasadili o pozitivní a přínosný zážitek pro všechny ostatní účastníky. Souvisejícím konceptem je etický kodex, což jsou souhrnná pravidla pro chování obecně, která tak nejsou omezena pouze na osobní setkání, jako je to u pravidel přátelského prostoru.

Obecná pravidla přátelského prostoru pro Wikimedia události

Komunita Wikimedia je odhodlaná zajistit všem účastníkům příjemný a vřelý zážitek, a to bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo sebeprojev, postižení, vzhled, rasu, náboženství nebo preferovanou svobodnou licenci (a neomezuje se pouze na tyto aspekty). Obtěžování účastníků není tolerováno. Účastníci, kteří tato pravidla poruší, mohou být podle uvážení organizátorů vyzváni k odchodu.

Definice obtěžování

Obtěžování zahrnuje:

  • Urážlivé slovní komentáře týkající se pohlaví, sexuální orientace, genderové identity nebo sebeprojevu, tělesného či mentálního postižení, fyzického vzhledu, váhy, rasy, etnického původu, politické příslušnosti nebo náboženství.
  • Záměrné zastrašování, stalking, pronásledování, obtěžování fotografováním nebo nahráváním, opakované narušování příspěvků nebo jiných událostí.
  • Prezentace obsahu se sexuální tematikou nesouvisející s akcí, nevhodný fyzický kontakt a nežádoucí sexuální pozornost.

Účastníci, kteří byli vyzváni, aby nevhodného chování zanechali, by tak měli okamžitě učinit.

Nápravná opatření

Akce pod záštitou komunity Wikimedia jsou pořádány dobrovolníky, proto organizátoři spoléhají na všechny účastníky, že jim pomohou s dodržováním pravidel přátelského prostoru. Pokud vás někdo obtěžuje nebo si všimnete, že je obtěžován někdo jiný, anebo máte jakékoli jiné obavy, okamžitě upozorněte pořadatele.

V případě, že mají organizátoři obavy z chování účastníka nebo obdrží na jeho chování stížnost, mohou situaci odpovídajícím způsobem řešit. Řešení může zahrnovat varování dotyčné osoby v soukromí, v závažnějších případech může být nutné požádat účastníka, aby akci opustil. V případě stalkingu mohou pořadatelé zajistit doprovod.

Osoby, které se v minulosti projevovaly nevhodně či u kterých hrozí obtěžování ostatních účastníků nebo narušení samotné akce, mohou být požádány, aby se akce neúčastnily.

Jakékoli znepokojení plynoucí z prosazování těchto pravidel je nutné co nejdříve řešit s pořadateli akce, nebo, v případě potřeby, s širší komunitou Wikimedie.

Kontaktní informace

Chcete-li účastníkům pomoci zůstat v bezpečí a usnadnit jim kontakt v případě nouze, je vhodné poskytnout jim následující telefonní čísla:

  • Na organizátory akce (ideálně číslo dostupné 24 hodin denně)
  • Na bezpečnostní pracovníky hotelu/místa konání
  • Na městskou policii v místě konání
  • Na linku důvěry a bezpečí pro oběti sexuálního násilí
  • Na nejbližší pohotovost i poskytovatele neakutní zdravotní péče v místě konání
  • Na místní taxislužbu

Související články

Další pravidla pro určité druhy událostí

Související pravidla a články

Pravidla přátelského prostoru online