Политика за дружелюбна среда

This page is a translated version of the page Friendly space policies and the translation is 56% complete.

Политиката за дружелюбна среда е набор от препоръки и правила за срещите, конференциите и други мероприятия, при които членовете на общността на Уикимедия се събират и общуват на живо. Резюмирана в едно изречение, тя насърчава участващите в такива събития да създават положителна и конструктивна атмосфера за всички присъстващи. Свързан с нея е също Кодексът за поведение, който дава напътствия за принципното поведение на уикимедианците във всеки един контекст, а не само по отношение на срещите на живо.

Дружелюбна среда в събитията на Уикимедия - общи принципи

Общността на Уикимедия се стреми всеки участник да се чувства добре дошъл: независимо от своя пол, сексуална ориентация, полова идентичност или нейното изразяване, наличие на увреждания, външен вид, раса, религия, предпочитания за свободен лиценз или каквито и да е други особености. Ние не толерираме упражняването на тормоз над други участници в мероприятията. Нарушителите на тези правила по преценка на организаторите може да бъдат помолени да напуснат.

Дефиниция на тормоз

Тормозът включва:

  • Обидни устни коментари, касаещи: пол, сексуална ориентация, полова идентичност или нейното изразяване, наличие на увреждане, физически изглед, телосложение, раса, етническа принадлежност, политически пристрастия или религия.
  • Преднамерено сплашване или натрапване, следене, фотографиране или записване, които са нежелани, систематично прекъсване на лекции или други прояви.
  • Показване на сексуални изображения извън контекст, осъществяване на неподходящ физически контакт и упражняване на нежелано сексуално внимание.

Участниците, помолени да прекратят подобно поведение, следва да се подчинят незабавно.

Мерки за опазването на дружелюбна среда

Тъй като събитията в общността на Уикимедия се организират от доброволци, поддържането на дружелюбна среда зависи от всички участници. Ако Вие станете обект на тормоз, или забележите, че някой друг е тормозен, или пък имате други притеснения от такъв характер, молим Ви да се свържете незабавно с някого от организаторите на събитието.

Ако организаторите са загрижени относно поведението на определен участник, или ако получат оплакване, те могат да вземат съответни мерки според ситуацията. Такава мярка може да бъде неофициално предупреждение към въпросното лице; в по-сериозни случаи може да се наложи то официално да бъде помолено да напусне. В случаите на натрапване е възможно организаторите да осигурят придружител.

Лица, които са известни с упражняването на тормоз, или които заплашват да извършват такъв над други участници или пък да попречат на дадено събитие, може да получат забрана за участие в събитието.

Всяка загриженост по повод спазването на тези правила трябва да бъде отнесена на първо място към организаторите на събитието или, ако е необходимо, към по-широката общност на Уикимедия.

За контакти

За да се помогне на присъстващите да се чувстват в безопасност, както и да могат да сигнализират при спешност, е полезно да се посочат следните номера за контакт:

  • организаторите на събитието (в идеалния случай: номер за денонощна връзка)
  • службата за сигурност на хотела или мястото на събитието
  • местните правоохранителни органи
  • местната гореща линия за сексуално посегателство
  • местната спешна и обикновена медицинска помощ
  • местна компания за таксиметрови услуги

Вижте също

Подобни правила за някои събития:

Свързани политики и страници:

Онлайн политики за дружелюбност: