Affiliate-selected Board seats/2016/Nominations/Lodewijk Gelauff/nl

This page is a translated version of the page Affiliate-selected Board seats/2016/Nominations/Lodewijk Gelauff and the translation is 76% complete.

Naam:

Lodewijk at Wikimania 2013 - Photo: PierreSelim
Lodewijk Gelauff

Wikimedia gebruikersnaam:

Effeietsanders

Vragen voor alle kandidaten - Vragen voor deze kandidate in kwestie, die niet van toepassing zijn op andere kandidaten

Verklaring

  Deze selectie gaat verder dan onze huidige crisis, gaat verder dan het selecteren van een directeur. Het gaat om het uitstippelen van een koers voor onze beweging voor de komende decennia.


  We zouden een beweging moeten zijn, in plaats van een aantal onafhankelijk opererende personen en organisaties.


  We moeten onze belangrijkste (hulp)bron waarderen en ondersteunen, onze belangrijkste stakeholder, onze beste vriend: de wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers.


  Het bijeenzetten van goede bestuursleden in een vergaderzaal is geen garantie voor succes - zij moeten samenwerken met de mensen buiten die zaal om dat te laten gebeuren.

Bij Wikimedia herkennen we een hobbelige weg wanneer we er een zien. En de Wikimedia Foundation heeft een erg hobbelige weg voor zich. We hebben een geweldige visie als beweging, waarbij de Wikimedia Foundation een belangrijke rol heeft te spelen: Werken aan een wereld waar iedere persoon vrij kan delen in de som van alle kennis.

Deze selectie gaat verder dan onze huidige crisis, gaat verder dan het selecteren van een directeur. Deze selectie gaat om het helpen uitstippelen van een koers voor onze gemeenschap voor de komende decennia. Als u mij selecteert als bestuurslid, zal ik mijn best doen bij alles dat op mijn pad komt: het selecteren van een goede nieuwe directeur, het uitstippelen van een strategie, het verbeteren van de verhoudingen binnen de organisaties, het verbeteren van de effectiviteit van het Bestuur en vele zaken waar we nog geen weet van hebben.


Ik heb geen perfecte kant-en-klare oplossingen voor de uitdagingen die we kennen en voor de onbekende uitdagingen die nog zullen komen. Ik heb in het verleden laten zien dat ik mensen bijeen kan brengen, en dat ik de waarden van onze vrijwilligersgemeenschap deel. Ik zou dat doen op basis van een moreel kompas met de volgende waarden:

 • Wees eerlijk
 • Wees transparant waar mogelijk
 • Communiceer proactief, wacht niet tot het geëist wordt
 • Communicatie is tweerichtingsverkeer, en daar is zowel luisteren als spreken voor nodig
 • Omhels een diversiteit en uitwisseling van meningen, binnen en buiten het bestuur
 • Gebruik en waardeer de lokale expertise in onze beweging

Werk samen en wees één beweging, in plaats van een groep onafhankelijk opererende personen en organisaties

Ik luister graag naar input, en bespreek de uitdagingen waar mogelijk. We moeten onze belangrijkste (hulp)bron waarderen en ondersteunen, onze belangrijkste stakeholder, onze beste vriend: de wereldwijde vrijwilligersgemeenschap, in alle meer dan 200 talen. Want zonder die gemeenschap, zou de Wikimedia Foundation niets zijn. En de geliëerde lokale organisaties zijn een van de beste instrumenten die we hebben om gebruik te maken van die sterkte van de vrijwilligersgemeenschap.

Zoals velen van jullie, was ik ook verdrietig gestemd toen ik zag hoe de feiten zich ontvouwden in de afgelopen maanden. Niet alleen vanwege de feiten, maar ook door de matige wijze waarop ze werden gecommuniceerd binnen deze gemeenschap. Het bewijst eens te meer dat het bijeen zetten van goede personen geen garantie is voor succes - ze moeten samenwerken met de mensen buiten die vergaderzaal om dat mogelijk te maken. Dit vereist het bouwen aan vertrouwen, tussen alle relevante stakeholders. Om dát te bereiken, moeten we onze overlegstructuren heroverwegen, en bezien hoe we ze dusdanig kunnen aanpassen dat constructieve input van de vrijwilligersgemeenschap waarschijnlijker wordt, en dat de kosten van overleg omlaag gaan. Ik heb hier wel enige gedachten over, maar het is iets waar we samen aan moeten werken.

Tot nu toe, is het knelpunt in onze beweging het gebrek aan menskracht geweest. In de komende jaren kunnen we voor nieuwe werkelijkheden komen te staan: een teruglopende financiering kan ons dwingen om keuzes te maken over de onderdelen van onze beweging waar we ons geld willen investeren. Voor zulke beslissingen is een strategie die beschrijft hoe we de beweging als geheel zien, essentieel. We moeten heroverwegen hoe we onze beweging willen besturen. Op dit moment lopen er al discussies over de vraag of de beweging zijn eigen bestuur moet krijgen, en dat de Wikipedia Foundation slechts één van de organisaties in die beweging moet worden. Misschien is de huidige weg de juiste - maar laten we de mogelijkheden bespreken.

En ten slotte: als beweging staan we nog steeds voor dezelfde grote uitdaging waar we al jaren voor staan: hoe zorgen we ervoor dat de bewonderenswaardige inhoud die we hebben ontwikkeld en verzameld, hier niet stopt, hoe laten we de vrijwilligersgemeenschap groeien en diverser worden, om klaar te zijn voor de toekomst.

Met veel enthousiasme heb ik met velen van jullie samengewerkt in de afgelopen jaren: als bestuurslid van Wikimedia Nederland, bij de erkenning van jullie verenigingen (Chapters/Affiliations Committee), bij onze jaarlijkse vergaderingen in Nijmegen/Berlijn/Milaan, door het uitlichten van de succesvolste projecten van de nationale verenigingen op Wikimania of door het organiseren van Wiki Loves Monuments fotowedstrijden over de hele wereld. Het zou mij een eer zijn als u mij de mogelijkheid zou geven om samen te werken aan deze gedeelde visie, vanuit een nieuwe positie: het bestuur van de Wikimedia Foundation.

Achtergrond

Ik ben 28 jaar oud, en woon in Den Haag, Nederland. Ik heb scheikunde gestudeerd met Science Based Business (Master of Science, Universiteit Leiden) waarmee ik betrokken raakte bij het uitermate interessante veld rond het meten en aantonen van maatschappelijke impact. Dit is een onderwerp waaraan ik de afgelopen twee jaar heb gewerkt, door het organiseren van activiteiten en een netwerk van experts in dat veld. Afgelopen jaar op Wikimania heb ik enkele lessen gepresenteerd die ik hieruit heb over hoe 'impact' kan worden gemeten, en wat voor systemen er worden ingezet om het te stimuleren.

Ik ben in 2005 met plezier betrokken geraakt bij de Nederlandstalige Wikipedia, en heb mijn weg gevonden naar vele uithoeken van de Wikimediabeweging nadien. Ik ben actief geweest op de Wikimediaprojecten (Nederlandstalige, maar ook Engelstalige, Wikipedia, Wikisource, Wikibooks, Wikimedia Commons) als bewerker (2005-heden), moderator (2005-2015), bureaucraat en steward (2006-2010). Ik heb artikelen geschreven, vandalisme bestreden, nieuwe gebruikers verwelkomd, sjablonen opnieuw gecategoriseerd, foto's bijgedragen (al ben ik daar niet bijzonder goed in), interwikilinks toegevoegd (niet meer nodig!) en spelfouten verbeterd. Al met al heb ik een geschatte 30.000 bewerkingen bijgedragen.

In 2006 was ik een van de oprichters van Wikimedia Nederland, en ben ik vijf jaar bestuurslid geweest (2006-2011). Ik ben al snel verliefd geworden op het concept van nationale verenigingen, en ben vijf jaar lid geweest van de commissie die hierover gaat, de 'Chapters/Affiliations Committee' (2009-2014), waarna ik betrokken ben gebleven als adviseur, en ik heb twee maal geholpen de internationale jaarvergadering van nationale verenigingen te organiseren.

In 2010 was ik een van de personen die aan de basis stond van Wiki Loves Monuments, een fotowedstrijd die ik met plezier heb gecoördineerd voor enkele jaren, en die 's werelds grootste fotowedstrijd zou worden. Na me hier een beetje uit te hebben teruggetrokken in 2014, ben ik weer wat actiever geworden in het bewerken van artikelen. Op Wikimania kun je me zijn tegengekomen bij het presenteren van de 'coolest projects of the Wikimedia Chapters' of in de afgelopen jaren bij de 'Discussion Room', waar ik mogelijkheid heb gezien om gestructureerde discussies terug te brengen naar onze belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst. Al deze activiteiten ondersteunde ik met enthousiasme en samen met vele andere vrijwilligers. Geen werk is eenpersoonswerk.

Een gedetailleerder CV is beschikbaar in mijn Linkedinprofiel, of in pdf op verzoek.


Verkiesbaarheid

Ik ben verkiesbaar om te dienen als bestuurslid van de Wikimedia Foundation

Ondersteuningen

Wikimedia Nederland endorsed Lodewijk Gelauff on the Board meeting March 10th, 2016:

 • Most people know Lodewijk as one of the initiators of Wiki Loves Monuments. Lodewijk has done a tremendous job in driving forward the Wiki Loves Monuments photo contest to become the large such contest in the world. Lodewijk has long time experience on an affiliate board and the affiliations committee. Being a well-respected Wikipedian, he was one of the founders of Wikimedia Nederland now more than 10 years ago, and he remained a board member for 5 years. Lodewijk combines enthusiasm for the international movement with a deep rooted knowledge of affiliates and local activities and we are happy to endorse his candidacy for the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation.

Grijz (talk) 09:17, 16 March 2016 (UTC)[reply]


At the Wikimedia NYC March 2016 public meeting, attendees took part in an open vote to endorse Lodewijk's participation as a candidate in this election. This is part of our chapter's policy to encourage a more diverse and more transparent process for the WMF board elections.--Pharos (talk) 17:42, 18 March 2016 (UTC)[reply]


Wikimedia Polska is delighted to endorse Lodewijk Gelauff for the Trustee of Wikimedia Foundation.

Lodewijk is a renowned Wikimedian, deeply rooted in our Movement and Values. Well-known thanks to the Wiki Loves Monuments competition and the AffCom activity, he is no stranger to Wikimedia Affiliates and the work done off-line and on-line. His perspective and experience would be a great fit to the existing Board of Trustees.

What is perhaps even more important, we know him also as a strong leader, listener and an advisor, conciliatory but firm, with great integrity and interest in both the people and the problems involved. Perhaps you found him such as well, e.g. if you attended one of his remarkable “round-table” sessions on Wikimania.

We trust these traits would make him a great representative inside and outside of the Movement, as recognized already at the Erasmus Award.

Approved on the Board meeting on March 6th, 2016, reapproved on March 15th, 2016. On behalf of WMPL, aegis maelstrom δ 18:41, 18 March 2016 (UTC)[reply]


Wikimedia Australia endorses this candidate Gnangarra (talk) 10:41, 19 March 2016 (UTC)[reply]


Wikimedia Portugal, after internal deliberation, is proud to unanimously endorse Lodewijk for the Board of Trustees' Affiliatte-selected seats. Lodewijk has consistently been a keen and enthusiastic collaborator whenever we've worked together, has always shown interest and provided advice on our activities both online and in international meetings, and even participated in a physical meeting in Portugal during the preparations of WLM 2011. His assistance, comments and encouragement have been very positive for us and we all recognize the commendable work he's been doing throughout the years for the Wikimedia movement. --Waldir (talk) 13:36, 19 March 2016 (UTC)[reply]


Wikimdia ZA (South Africa) endorses Lodewijk's candidacy and recognises the positive contributions he has made to the movement over the years. In addition to being known for running the Wiki Loves Monuments competition he is also known for being a very good listener as well as a firm but fair leader. We feel he will make an outstanding representative for the Movement.--Discott (talk) 20:35, 21 March 2016 (UTC)[reply]