This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Name and the translation is 100% complete.
Detta är en del av utvecklingsplaneringen för Abstrakta Wikipedia.
Fortsätter från sammanfattningsplaneringen för Abstrakta Wikipedia.

Alla namn - Abstrakta Wikipedia och Wikilambda - är preliminära och är mest ämnade för att kunna skriva och diskutera det här förslaget.

De nuvarande namnen baseras på följande idé:

  • Abstrakta Wikipedia: i det att Abstrakta Wikipedia abstraherar bort från konkret språk.
  • Wikilambda: detta baseras på tanken att alla funktioner grundas i lambda calculus. Dessutom så ser ganska tekniskt (nördigt) ut och kanske inte uppfattas som att det skulle vara ämnat för allmänheten och vara partisk gentemot specialister, vilka redan har tillgång till den största kunskapen tillgänglig i sin egen kultur.

Notera att namnet "Abstrakta Wikipedia" faktiskt inte kommer hänga kvar. När projektet är slutfört kommer Abstrakta Wikipedia bara vara en del av Wikidata. Det här är bara ett arbetsnamn att utveckla projektet under, och därav är namnet inte viktigt. Wikilambda kommer å andra sidan vara ett nytt Wikimedia-projekt och därav är namnet av stor relevans. Det vore bra att komma på ett bra namn för det.

Invändningar

Det finns tre bra invändningar mot namnet Wikilambda hittills:

  • Det är ganska svårt att stava för många (enligt Effeietsanders).
  • Vissa kommer läsa ut det som Wikilambada (says Jean-Frédéric).
  • Det kommer kanske läsas ut som WikiIambda / Wikiiambda (det vill säga med ett till i / I instället för l / L), så det borde kanske åtminstone stavas WikiLambda med ett stort L (förslag från Fuzheado).

Alternativa förslag

Alternativa namn har föreslagits eller övervägts:

Det här är ett arkiv. Nya namnförslag borde framföras i namntävlingen.

Andra förslag välkomnas.

Faktum är att projektets första ärendet P1.1 kommer vara att bestämma ett namn och en logga tillsammans med gemenskapen.

Fortsätts på målen med Abstrakta Wikipedia.