วิกิพีเดียเชิงนามธรรม/ชื่อ

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Name and the translation is 15% complete.
This is part of the development plan for Abstract Wikipedia.
Continues from the summary plan for Abstract Wikipedia.

All names – Abstract Wikipedia and Wikilambda – are preliminary and meant mostly for writing this proposal and discussing it.

The current names are based on the following idea:

  • Abstract Wikipedia: the content in Abstract Wikipedia abstracted away from a concrete language.
  • วิกิแลมป์ดา (Wikilambda): สิ่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกฟังก์ชันสามารถมีรากฐานจาก แคลคูลัสแลมบ์ดา อีกทั้ง สัญลักษณ์ ดูเหมือนว่าจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้รู้เทคโนโลยีขั้นสูง (“geeky”) และมีความเสี่ยงที่จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสาธารณชน และถูกจัดการอย่างลำเอียงโดยผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ซึ่งได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ชุดใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมของพวกเขา)

Note that the name "Abstract Wikipedia" will not, in fact, stick around. When the project is done, Abstract Wikipedia will be just a part of Wikidata. This is just a name for the development work, and therefore naming is not that crucial. Wikilambda on the other hand would be a new Wikimedia project, and thus the name will have rather high visibility. It would be good to come up with a good name for that.

วัตถุประสงค์

There have been three good reasons against the name Wikilambda brought up so far:

  • It is really hard to spell for many people (says Effeietsanders).
  • Some people keep misreading it as Wikilambada (says Jean-Frédéric).
  • It also easily misreads as WikiIambda / Wikiiambda (that's, with yet another i / I instead of the l / L), so it should at least be WikiLambda with a capital L (suggested by Fuzheado).

Alternatives suggested

Alternative names that have been considered or suggested:

This is an archive. New names should be proposed in Wiki of functions naming contest.

Other suggestions are welcome.

In fact, the first task P1.1 for the project will be to decide with the community together on a name and on a logo. This had precedence for previous projects (Logo of Wikidata, Name of Wikivoyage).

Continued in goals of Abstract Wikipedia.