Wikipedia trừu tượng/Tên

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Name and the translation is 100% complete.
Đây là một phần trong kế hoạch phát triển Wikipedia Trừu tượng.
Tiếp tục từ kế hoạch tóm tắt cho Wikipedia Trừu Tượng.

Tất cả các tên – Wikipedia Trừu tượng và Wikilambda – đều mang tính sơ bộ và chủ yếu dùng để viết đề xuất này và thảo luận về nó.

Tên hiện tại được lấy từ một số ý tưởng sau:

  • Wikipedia trừu tượng: Nội dung trong Wikipedia trừu tượng trừu tượng hóa với một ngôn ngữ hình tượng khác.
  • Wikilambda: điều này dựa trên quan niệm rằng tất cả các chức năng có thể dựa vào phép tính lambda. Ngoài ra, có vẻ hơi cuồng công nghệ ("geeky"), có nguy cơ bị coi là không đáp ứng được công chúng mong muốn và chỉ được quản lý thiên vị bởi các chuyên gia, vốn đã được hưởng lợi nhờ khả năng tiếp cận kiến ​​thức lớn nhất hiện có trong văn hóa riêng của họ.

Lưu ý rằng trên thực tế, cái tên "Wikipedia Trừu tượng" sẽ không tồn tại lâu dài. Khi dự án hoàn thành, Wikipedia Trừu tượng chỉ là một phần của Wikidata. Đây chỉ là tên cho công việc phát triển nên việc đặt tên không quá quan trọng. Mặt khác, Wikilambda sẽ là một dự án Wikimedia mới và do đó cái tên này sẽ có khả năng hiển thị khá cao. Sẽ tốt hơn nếu nghĩ ra một cái tên hay cho điều đó.

Phản đối

Hiện nay, có ba lý do mà tên Wikilambda bị phản đối như sau:

  • Đối với nhiều người, nó thực sự khó đánh vần (chẳng hạn như Effeietsanders).
  • Một số người tiếp tục đọc sai nó là Wikilambada (Jean-Frédéric nói).
  • Nó cũng dễ bị đọc sai thành WikiIambda / Wikiiambda (nghĩa là có một i / I khác thay vì l / L), vì vậy ít nhất nó phải là WikiLambda với chữ L viết hoa (được đề xuất bởi Fuzheado).

Các lựa chọn thay thế được đề xuất

Các tên thay thế đã được xem xét hoặc đề xuất:

Đây là một kho lưu trữ. Tên mới nên được đề xuất trong Cuộc thi đặt tên chức năng Wiki.

Những đề xuất khác được hoan nghênh.

Trên thực tế, nhiệm vụ đầu tiên P1.1 của dự án sẽ là cùng cộng đồng quyết định về tên và logo. Điều này được ưu tiên cho các dự án trước đó (Biểu trưng của Wikidata, Tên của Wikivoyage).

Tiếp tục với mục tiêu của Wikipedia Trừu tượng.