This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Name and the translation is 100% complete.
Jedná se o součást plánu vývoje wiki funkcí.
Navazuje na shrnutí plánu na Abstraktní Wikipedii.

Všechny názvy - Abstraktní Wikipedie a Wikilambda - jsou předběžné a jsou určeny především pro psaní tohoto návrhu a diskusi o něm.

Současné názvy jsou založeny na následující myšlence:

  • Abstraktní Wikipedie: obsah abstrahovaný z konkrétního jazyka.
  • Wikilambda: vychází z představy, že všechny funkce mohou být založeny na lambda kalkulu. Také vypadá poněkud technofilsky ("geekovsky"), s rizikem, že bude vnímána jako něco, co neodpovídá jejímu určení veřejností, a že ji budou spravovat s předsudky pouze specialisté, již jsou zvýhodněni přístupem k největším znalostem dostupným v jejich vlastní kultuře.

Uvědomte si, že název "Abstraktní Wikipedie" se ve skutečnosti neudrží. Po dokončení projektu bude Abstraktní Wikipedie pouze součástí Wikidat. Jedná se pouze o název pro vývojové práce, a proto pojmenování není tak zásadní. Naproti tomu Wikilambda by měla být novým projektem Wikimedia, a proto bude mít název poměrně velkou viditelnost. Bylo by dobré vymyslet pro něj dobrý název.

Výhrady

Proti názvu Wikilambda zatím zazněly tři dobré důvody:

  • Pro mnoho lidí je to opravdu těžké napsat (říká Effeietsanders).
  • Někteří lidé si to pletou s Wikilambadou (říká Jean-Frédéric).
  • Snadno se také čte jako WikiIambda / Wikiiambda (tedy s dalším i / I místo l / L), takže by to mělo být alespoň WikiLambda s velkým L (navrhl Fuzheado).

Zvažované nebo navrhované alternativní názvy:

Jedná se o archiv. Nové názvy by měly být navrženy v Soutěž o pojmenování wiki funkcí.

Další návrhy jsou vítány.

Ve skutečnosti bude prvním úkolem P1.1 projektu rozhodnout společně s komunitou o názvu a logu. To mělo přednost i u předchozích projektů (logo Wikidat, název Wikivoyage).

Pokračování v cíle abstraktní Wikipedie.