Потребителски групи на Уикимедия/Изисквания

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Requirements and the translation is 100% complete.

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат прости и гъвкави филиали с далеч по-малко изисквания от сдруженията и тематичните организации. От филиалите, които се надяват да се превърнат в сдружение или тематична организация, дори не се очаква да отговарят на изискванията за тези партньорски модели, за да кандидатстват за признаване за потребителска група на Уикимедия.


Изисквания за допустимост

Изискванията за създаване на официално призната потребителска група на Уикимедия трябва да бъдат прости и лесни за следване.

  1. # Трима активни редактори на Уикимедия
    Най-малко 3 члена с 300 или повече участия в проект на Уикимедия с регистриран акаунт, който е съществувал повече от 6 месеца в добро състояние (което означава, че те не са в момента блокирани или по друг начин възпрепятствани да участват). Тъй като потребителските групи трябва да приветстват приноса на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия и да позволяват на новите членове да се присъединят, те не трябва да се отклоняват твърде много от общността. Активното участие на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да се даде възможност на потребителските групи да внедряват жизнените си инициативи в проектите на Уикимедия.
  2. Съгласие със споразумението за на потребителска група на Уикимедия и Етичния кодекс
    Вашата група трябва да се съгласи със споразумението за потребителска група и Етичния кодекс на Уикимедия, които очертават основните очаквания към потребителски групи на Уикимедия, като уики документация за дейности, активност в рамките на ръководните принципи на Уикимедия и спазване на Политиката за търговските марки. Когато подадете молбата си, ще бъдете помолени да приемете както споразумението за потребителски групи, така и Етичния кодекс.

Ако кандидатурата на потребителската ви група не е в състояние да изпълни изискванията, все пак можете да кандидатствате, но ние ще се нуждаем от убеждаване, че тези критерии не са от съществено значение за вашата инициатива. Моля в обосновката да отговорите на следните два въпроса:

  1. Как вашата потребителска група би допринесла за изпълнение на мисията на движението Уикимедия?
  2. Как заслугите на членовете-основатели допринасят за успеха на вашата потребителска група?

Някои примери за кандидатстване с добро основание да не се изпълняват критериите са научно-изследователски групи или други инициативи, при които не се изисква да бъдете активен участник.

Моля да имате предвид, че ако не изпълнявате трите критерия, формулирани по-горе, Комитетът по присъединяването ще се нуждае от повече време за обсъждане на кандидатурата ви (и да се надяваме да я одобри) и може да е необходима допълнителна комуникация с членовете-основатели, упоменати в кандидатурата, затова следете пощата си за имейли по въпроса, за да можете бързо да отговорите.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия
Допускат се нови членове
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия
Учредени юридически лица
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени
Две години дейност преди кандидатстване
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks