Потребителски групи на Уикимедия/Изисквания

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Requirements and the translation is 100% complete.
Искате ли да помогнете? Преведете липсващите съобщения.
Esperanta Vikimanio 2011 MB20.jpg

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат прости и гъвкави филиали с далеч по-малко изисквания от сдруженията и тематичните организации. От филиалите, които се надяват да се превърнат в сдружение или тематична организация, дори не се очаква да отговарят на изискванията за тези партньорски модели, за да кандидатстват за признаване за потребителска група на Уикимедия.


Изисквания за допустимост

Изискванията за създаване на официално призната потребителска група на Уикимедия трябва да бъдат прости и лесни за следване.

  1. Трима активни редактори на Уикимедия
    Най-малко 3 члена с 300 или повече участия в проект на Уикимедия с регистриран акаунт, който е съществувал повече от 6 месеца в добро състояние (което означава, че те не са в момента блокирани или по друг начин възпрепятствани да участват). Тъй като потребителските групи трябва да приветстват приноса на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия и да позволяват на новите членове да се присъединят, те не трябва да се отклоняват твърде много от общността. Активното участие на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да се даде възможност на потребителските групи да внедряват жизнените си инициативи в проектите на Уикимедия.
  1. Съгласие със споразумението за на потребителска група на Уикимедия и Етичния кодекс
    Вашата група трябва да се съгласи със споразумението за потребителска група и Етичния кодекс на Уикимедия, които очертават основните очаквания към потребителски групи на Уикимедия, като уики документация за дейности, активност в рамките на ръководните принципи на Уикимедия и спазване на Политиката за търговските марки. Когато подадете молбата си, ще бъдете помолени да приемете както споразумението за потребителски групи, така и Етичния кодекс.

Ако кандидатурата на потребителската ви група не е в състояние да изпълни изискванията, все пак можете да кандидатствате, но ние ще се нуждаем от убеждаване, че тези критерии не са от съществено значение за вашата инициатива. Моля в обосновката да отговорите на следните два въпроса:

  1. Как вашата потребителска група би допринесла за изпълнение на мисията на движението Уикимедия?
  2. Как заслугите на членовете-основатели допринасят за успеха на вашата потребителска група?

Някои примери за кандидатстване с добро основание да не се изпълняват критериите са научно-изследователски групи или други инициативи, при които не се изисква да бъдете активен участник.

Моля да имате предвид, че ако не изпълнявате трите критерия, формулирани по-горе, Комитетът по присъединяването ще се нуждае от повече време за обсъждане на кандидатурата ви (и да се надяваме да я одобри) и може да е необходима допълнителна комуникация с членовете-основатели, упоменати в кандидатурата, затова следете пощата си за имейли по въпроса, за да можете бързо да отговорите.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Допускат се нови членове MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Учредени юридически лица MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две години дейност преди кандидатстване MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks