Συμφωνητικό Ομάδας Χρηστών Wikimedia

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Agreement and code of conduct and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.
Θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφραση; Μεταφράστε τα μηνύματα που λείπουν.

Comment Η Αγγλική έκδοση αυτού του συμφωνητικού είναι αυτή που θα υπογραφεί με τις ομάδες χρηστών. Οι μεταφράσεις παρέχονται για πληροφοριακούς λόγους. Παρακαλούμε να μην επεξεργάζεστε το πρωτότυπο κείμενο του συμφωνητικού.

Συμφωνητικό ομάδας χρηστών και κώδικας συμπεριφοράς
Κύρια Σημεία του Συμφωνητικού Ομάδας Χρηστών

Δήλωση αποποίησης:Αυτή η περίληψη δεν είναι μέρος του Συμφωνητικού και δεν είναι νομικό έγγραφο. Είναι απλά μια χρήσιμη αναφορά για να επισημάνουμε κάποιυς χρήσιμους όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους του Συμφωνητικού Ομάδας Χρηστών και τις προϋποθέσεις στην πληρότητά τους.


Οι Ομάδες Χρηστών Wikimedia είναι ανεξάρτητες ομάδες αποτελούμενες από κατά τόπο εθελοντές Wikimedians που επιχειρούν και καθοδηγούν καινοτόμα και δημιουργικά εγχειρήματα, συναντήσεις, εκδηλώσεις, και προγράμματα που προωθούν την αποστολή της ενδυνάμωσης και εμπλοκής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υπό ελεύθερη άδεια ή στη δημόσια σφαίρα και να το διαδώσουν αποτελεσματικά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Συμφωνητικό αυτό έχει εφαρμογή στην Ομάδα Χρηστών, που αντιπροσωπεύεται από δύο φυσικά πρόσωπα μέλη της που ενεργούν ως εκπρόσωποι αυτής της ομάδας.


Η Ομάδα Χρηστών λαμβάνει:

  • επίσημη αναγνώριση ως μέρος του Κινήματος Wikimedia; και


  • μια έγκρυρη άδεια εμπορικών σημάτων για χρήση συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων του Wikimedia για συγκεκριμένες, περιορισμένες μη-εμπορικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο Συμφωνητικό.

Η Ομάδα Χρηστών και αυτοί που την αντιπροσωπεύουν θα πρέπει:

  • We may terminate the agreement at any point by providing 30-days written notice. The Affiliations Committee may terminate this agreement immediately if you violate the Code of Conduct. You may terminate this agreement at any time by sending notice to the Affiliations Committee.


Your user group's name and logo

  • The Affiliations Committee will provide your approved name, usually in the form of "Wikimedia Community User Group [area or topic]." Your name must be consistent with the User Groups Naming guidelines.
  • The Wikimedia Foundation gives you permission to use your approved name for activities that are consistent with the code of conduct and this agreement. This permission ends if your agreement is terminated.


Our Code of Conduct

You must follow our code of conduct:

Σημείωση: Οι Ομάδες Χρηστών δεν συνδέονται επίσημα με το Ίδρυμα Wikimedia καθ΄οιονδήποτε τρόπο άλλον πέραν αυτού που περιγράφεται στο παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνητικό Ομάδας Χρηστών Το Ίδρυμα Wikimedia, Inc. (“WMF”) και εσείς, [Name] και [Name], και ατομικά και ως εκπρόσωποι του [OFFICIAL LEGAL NAME OF USER GROUP][1] (“Ομάδα Χρηστών”), εισέρχεται σε αυτό το Συμφωνητικό Ομάδας Χρηστών (“Συμφωνητικό”), στις __________________ (the “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος”). 1. Υποστήριξη της Αποστολής.

α. Το WMF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στο να ενδυναμώνει και να εμπλέκει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συγκεντρώσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο υπό μια ελεύθερη άδεια ή ως κοινό κτήμα και να το διαδώσουν αποτελεσματικά και σε παγκόσμια κλίμακα (η "Αποστολή"). Τόσο εσείς όσο και η Ομάδα Χρηστών συμφωνείτε αμοιβαία να υποστηρίζετε αυτή την Αποστολή.
β. Δηλώνετε ότι είστε τα πρόσωπα επαφής και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και μεσολαβητές της Ομάδας Χρηστών.
c. Δηλώνετε ότι η Ομάδα Χρηστών σας θα χρησιμοποιεί πάντα το όνομα: :“[AUTHORIZED NAME OF USER GROUP INCORPORATING WIKIMEDIA MARKS], μια ανεξάρτητη ομάδα εθελοντών Wikimedians” (“Όνομα Ομάδας Χρηστών”)[2], υποκείμενη στους όρους και τις συνθήκες αυτής της συμφωνίας.

2. Δικαιώματα και Προνόμια.


α. Μέχρι τα δικαιώματά σας να λήξουν, το WMF σας χορηγεί μια απαλλαγμένη από χρηματικό αντίτιμο, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη σε άλλους, περιορισμένη άδεια για χρήση των κάτωθι "Εμπορικών Σημάτων του Wikimediad":
i. το Wikipedia Puzzle Piece Icon που εμφανίζεται παρακάτω ως Έκθεμα A;
ii. οποιοδήποτε άλλο από τα σήματα του WMF που εμφανίζεται στο Όνομα της Ομάδας Χρηστών ; και

Το κάθε μέρος θεωρείται ότι έχει υπογράψει αυτό το Συμφωνητικό την ημερομηνία της Θέσης του σε Ισχύ.


Ίδρυμα Wikimedia


Από:__________________________________ _______________________________


Όνομα:_______________________________ ____________________________


Τίτλος:______________________________ _____________________________


[[Name]]

Ατομικά και ως εκπρόσωπος της Ομάδας Χρηστών

Όνομα:_______________________________ ____________________________


Από:__________________________________ _______________________________


[[Name]]

Ατομικά και ως εκπρόσωπος της Ομάδας Χρηστών


Από:__________________________________ _______________________________


Όνομα:_______________________________ ____________________________


  1. 'Το "επίσημο νομικά όνομα" μπορεί να αναφέρεται στο όνομα υπό το οποίο η ομάδα έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο ή, αν η ομάδα χρηστών δεν έχει συσταθεί νομικά, το όνομα υπό το οποίο η ομάδα τρέχει τις δραστηριότητές του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ομάδες χρηστών δεν θα έχουν νομική προσωπικότητα.
  2. Μια αποδεκτή μορφή ονοματοδοσίας θα ήταν: "Ομάδα Χρηστών Κοινότητα Wikipedia - [LOCATION], μια ανεξάρτητη ομάδα εθελοντών Wikimedians." Όλες οι ονομασίες χρειάζονται έγκριση από την Affiliations Committee και το Νομικό Τμήμα του WMF.