Přidružené organizace Wikimedia/Pokyny pro pojmenování

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Naming guidelines and the translation is 100% complete.
Chcete pomoci překládat? Přeložte chybějící zprávy.
Wikimedia movement affiliates.svg
Výbor pro přidružení požaduje, aby se Přidružené organizace Wikimedia při určování názvu svého přidruženého subjektu řídily níže uvedenými pokyny. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Výbor pro přidružení nebo na své spojence.Prostředí Kritéria Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Prostředí

Tyto pokyny týkající se pojmenování přidruženého hnutí Wikimedie jsou poskytovány Výborem pro přidružené organizace na základě vstupů a pokynů týmu právní a komunitní advokacie Wikimedia Foundation.

Z důvodu ochrany značek a ochranných známek Wikimedia musí být před uznáním schváleny názvy skupin uživatelů a všechny skupiny, které chtějí ve svých jménech používat ochranné známky "Wikimedia", musí před všeobecným použitím názvu získat schválení.

Povolení používat jméno je poskytováno na základě dohody skupiny s nadací Wikimedia Foundation. Před podepsáním smlouvy musí mít skupina název schválený Výborem pro přidružené organizace se členy týmu Právní a komunitní obhajoby a asistencí. Po zvážení návrhů vaší skupiny, schématu pojmenování jiných organizací, složení a cílů vaší skupiny může Výbor pro přidružené organizace navrhnout jiné jméno, než jaké je uvedeno v původním návrhu. Jakmile je přidružený člen schválen prostřednictvím Výboru, skupina obdrží dohodu, která vysvětluje role a odpovědnosti jaké má skupina uživatelů, tématická organizace nebo pobočka. Zde můžete vidět ukázku Dohody o uživatelské skupině Wikimedie, Dohody o tématické organizaci a Dohody o pobočce.

Pokud má přidružený subjekt nějaké zvláštní právní potřeby týkající se názvu, měl by přidružený subjekt během procesu uznání tuto záležitost předložit Výboru pro přidružené organizace. Přidružená společnost by pak měla alespoň používat název, který spadá pod pokyny, jako provozní název pro všechny podniky spojené s Wikimedií.Prostředí Kritéria Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Kritéria

Tyto pokyny byly z velké části postaveny na základě čtyř kritérií navržených týmem Wikimedia Foundation pro právní a komunitní advokacii:

 1. Vyhýbání se záměně -- Tento přístup pomáhá chránit organizace před soudními kroky, které jsou skutečně určeny k cílení na nadaci Wikimedia Foundation. V minulosti, kvůli záměně žalobců, pobočky omylem obdržely právní stížnosti a byly nuceny se bránit (úspěšně) proti nákladným soudním procesům za obsah na projektech Wikimedie ve svých jazycích. Média měla podobné potíže s rozlišením mezi nadací Wikimedia Foundation, pobočkami a hnutím Wikimedia obecně. Nadace Wikimedia Foundation se domnívá, že tato politika pojmenování pomáhá vyhnout se potenciálnímu (a nesprávnému) nesprávnému vnímání toho, že přidružená hnutí jsou nějak právně odpovědná za obsah, který se objevuje v projektu Wikimedie.
 2. Přesnost -- Popisné jméno může přesněji odrážet zaměření přidružené společnosti. Použití názvu "Wikimedia" v názvu může vést k nejasnostem, pokud se více přidružených společností chce zaměřit na stejnou tématickou oblast v různých projektech Wikimedie (např. "Redaktoři Wikipedie pro vojenskou historii" vs. "Editoři WikiSource pro vojenskou historii").
 3. Vyhnutí se znehodnocování značky -- Značka Wikimedia je hodnotná a představuje obrovské množství tvrdé práce a dobré vůle vytvořené komunitou Wikimedia. Proto bychom měli plně a pečlivě zvážit povahu a účel každé skupiny, která působí pod ochrannou známkou "Wikimedia" případ od případu.
 4. Vyhýbání se exkluzivitě (Nelze použít v pobočkách) -- Tento přístup pomáhá vyhnout se zdání, že konkrétní tématická organizace nebo skupina uživatelů představuje výlučně celou tématickou oblast během hnutí. Tématické organizace a skupiny uživatelů se mohou překrývat s jinou skupinou (např. Historie vs. Skandinávská historie vs. Vojenská historie) a uživatel není povinen připojit se k přidružené společnosti, pokud chce upravit článek v oblasti zaměření přidružené společnosti. Nadace Wikimedia Foundation podporuje jména, která umožňují několika skupinám plnit naše společné poslání.Prostředí Kritéria Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Pobočky

Název pobočky by měl být "Wikimedia [název země v místním jazyce]“.

Příklady přijatelných jmen:

 • Wikimedia Wikiland
 • Wikimedia United Places of Objects
 • 维基媒体示例 (Wikimedia Example)

Nepřijatelné:

 • Wikimedia Foundation of Wikiland
 • Wikipedia Wikiland
 • Wikiland Wikipedia
 • Wikiland WikimediaProstředí Kritéria Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Tematické organizace

Tématické organizace by měly přijímat jednoznačně popisná jména, která konkrétně uvádějí jejich vztah k hnutí. Titulky mohou sloužit k jasnému propojení skupin s hnutím Wikimedia.

Obchodní jméno se může lišit od vašeho právního jména, ale vzhledem k tomu, že zápis do obchodního rejstříku by měl následovat po dokončení procesu uznání, vaše skupina se bude moci zaregistrovat pod právním jménem, které odpovídá obchodnímu jménu.

Příklady přijatelných jmen:

 • Editors on Wikisource for Natural Sciences
 • Wikipedia Editors of the Rod of Asclepius
 • Friends of Indigenous Languages at Wikipedia

Nepřijatelné:

 • Wikimedia Foundation's Natural Science Editors
 • Wikipedia Natural Science
 • Wikimedia AdvocatesProstředí Kritéria Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Uživatelské skupiny Wikimedie

Jak je uvedeno v Průvodci vytvoření skupiny uživatelů, kreativní a popisná jména jsou podporována u skupin uživatelů Wikimedia. Měla by být popisná a měla by obsahovat formulaci specifickou pro jeho postavení jako uživatelské skupiny Wikimedie.

Příklady přijatelných jmen:

 • Wikimedia Community User Group Wikiland
 • Wikimedians of Wikiland User Group
 • Wikipedians of Wikiland User Group
 • MediaWiki Group Wikiland
 • Wikipedia Editors for Natural Science

Nepřijatelné:

 • Wikimedia Foundation of Wikiland
 • Wikimedia Wikiland
 • Wikipedia Wikiland
 • MediaWiki Developers