Уикимедиански обединения/Пощенски списък на обединенията

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Affiliates mailing list and the translation is 100% complete.
Wikimedia Conference 2013-04-18 05.JPG
Пощенският списък на обединенията е място, на което уикимедианските обединения да обсъждат въпроси, свързани с филиалите, да изпращат обявления на други филиали и да си сътрудничат при дейности и събития в цялата общност.


История

Преди разработването на пощенския списък за филиалите, членовете на управителните съвети на сдлуженията на Уикимедия бяха в състояние да общуват в пощенския списък Chapters-l. Промените в модела на филиалите на уикимедианското движението през 2012 г. доведоха до два нови модела на филиали, тематични организации и потребителски групи. Добавянето на тези модели доведе и до желанието за повече платформи за улесняване на диалога между всички филиали. Пощенският списък за филиалите е разработен като една от тези платформи, които спомагат за улесняването на диалога.


Цел

Пощенският списък на филиалите е предназначен да бъде място за уикимедианските обединения за обсъждане на въпроси, свързани с филиалите, за публикуване на съобщения към други филиали и за сътрудничество за дейности и събития, свързани с общността.

Примерите за тези дискусии могат да включват - но със сигурност не са ограничени до:

 • Дискусии относно въпроси за движението на Уикимедия, свързани с филиалите.
 • Осигуряване на подкрепа при проблеми и кризи, с които се сблъскват филиалите.
 • Планиране на дейности в общността - например Уики обича паметниците, избори на Фондация Уикимедия или Уикипедия 15.
 • Сътрудничество при дейности на филиалите - като съвместни редакторски маратони или регионални конференции.
 • Обявяване на отчети, публикации в блогове или други съобщения от филиали.
 • Разпространяване на информация от Фондация Уикимедия чрез Комитета за присъединяване.


Членство

Пощенският списъкът за филиалите е предназначен за лидерите на филиали от уикимедианското движение. В списъка няма представители на Фондация Уикимедия, освен членовете на Комитета за присъединяване - които са доброволци, работещи в филиали на движението.

Всеки филиал на уикимедианското движение има три места в пощенския списък. Филиалите могат да се свържат с Комитета по присъединяването, за да поискат допълнителни места.

За да се присъедините към пощенския списък:

 1. Изпратете имейл до админите на имейл адреса (affiliates-owner(_AT_)lists.wikimedia.org), потвърждавайки кой филиал от уикимедианското движение представлявате
  • Ако е приложимо, моля, включвайте информация за това кого замествате
 2. Можете също да се абонирате и по пощата - моля, направете това, след като изпратите имейл до азминистратора на списъка.
  • Няма да имате достъп до списъка, докато не бъдете одобрени от неговия администратор