Wikimedia Sverige/Årsmöte/2008/Kandidater

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Det här är valberedningens förslag till förtroendevalda inför årsmötet 2008.

Ordförande edit

  • Lennart Guldbrandsson - samma saker gäller i år, bortsett från att jag fått ännu mer erfarenhet och medianärvaro

Övrig styrelse edit

Revisorer edit

Valberedning edit