Wikimedia Sverige/Valberedning 2008

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Till valberedning för Wikimedia Sverige valdes på årsmötet den 15 mars 2008:


Denna sida kommer att användas för att valberedningen i förekommande fall skall kunna föra ut information och även för att underlätta kontakt mellan valberedningen och de olika Wikimediaprojektens användare.

Tillsvidare går det bra att kontakta den sammankallande ledamoten i valberedningen om du har frågor eller synpunkter på valberedningens arbete. Det går också bra att skicka ett wikimejl till valberedningen.