Wikimedia Sverige/Årsmöte/2008/Kandidater/Anders Wennersten

Kandiderar till styrelsen

Jag är Stockholmare född 1948.

Min yrkesbakgrund är inom IT (sedan 1968) som konsult och som anställd inom Ericsson.

Jag är numer pensionär och engagerad i flera lokala föreningar [1] [2] [3] [4] och som kassör i två av dessa.

Jag är kassör också i Wikimedia Sverige och dessutom ledamot i ChapCom, den kommitté som granskar nya kandidater till att bli Local Chapters.

Jag ser mig som stark när det gäller ordning&reda, stukturer och organisationsfrågor och är intresserad fortsätta i den rollen jag nu har i styrelsen där jag fungerar som den som sköter de administrativa frågorna så att de andra kan koncentrera sig på det utåtriktade arbetet.

Jag tror starkt på potentialen av Wikimedia projekten och vill verka för kunskapen och användningaen av dessa sprids i Sverige.


När jag redigerar i sv:Wikipedia använder jag signaturen Wanpe.