Wikimedia Foundation elections/2021/2021-08-27/Second board voter e-mail/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/2021-08-27/Second board voter e-mail and the translation is 100% complete.

From: Ủy ban Bầu cử Quỹ Wikimedia <board-elections@lists.wikimedia.org>

Hãy tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia 2021

Gửi $USERNAME,

Thư này được gửi cho bạn vì bạn đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia 2021. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 18 tháng 8 và sẽ kết thúc ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Quỹ Wikimedia là tổ chức vận hành các dự án như $ACTIVEPROJECT, và lãnh đạo của Quỹ là Hội đồng Quản trị. Hội đồng là cơ quan quyết định thay mặt cho Quỹ Wikimedia. Tìm hiểu thêm về Hội đồng Quản trị ở đây.

Năm nay, cộng đồng sẽ bỏ phiếu để chọn bốn thành viên trong số mười chín ứng viên từ khắp nơi trên thế giới hiện đang tranh cử vào Hội đồng Quản trị. Tìm hiểu thêm về các ứng viên tại đây.

Có hơn 70.000 thành viên cộng đồng được mời tham gia bỏ phiếu, và trong số đó có bạn! Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 31 tháng 8 (UTC). Hãy tham gia tại [$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2021 trang Bỏ phiếu an toàn trên $ACTIVEPROJECT].

Nếu bạn đã bỏ phiếu, xin cảm ơn bạn, và hãy bỏ qua thư này. Mỗi thành viên chỉ được phép bỏ một phiếu, dù có nhiều tài khoản.

Tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử.

Ký tên,

Ủy ban Bầu cử

Thư này được gửi cho bạn vì bạn đã đăng ký nhận thư từ Quỹ Wikimedia. Nếu không muốn tiếp tục nhận thông báo trong tương lai, hãy thêm tên người dùng của bạn vào Danh sách Không nhận thư của Wikimedia.

Plain text version

Gửi $USERNAME,

Thư này được gửi cho bạn vì bạn đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia 2021. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 18 tháng 8 và sẽ kết thúc ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Quỹ Wikimedia là tổ chức vận hành các dự án như $ACTIVEPROJECT, và lãnh đạo của Quỹ là Hội đồng Quản trị. Hội đồng là cơ quan quyết định thay mặt cho Quỹ Wikimedia. Tìm hiểu thêm về Hội đồng Quản trị: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Overview>

Năm nay, cộng đồng sẽ bỏ phiếu để chọn bốn thành viên trong số mười chín ứng viên từ khắp nơi trên thế giới hiện đang tranh cử vào Hội đồng Quản trị. Tìm hiểu thêm về các ứng viên: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Candidates#Candidate_Table>.

Có hơn 70.000 thành viên cộng đồng được mời tham gia bỏ phiếu, và trong số đó có bạn! Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 31 tháng 8 (UTC). Hãy tham gia tại trang Bỏ phiếu an toàn trên $ACTIVEPROJECT:
<$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2021>

Nếu bạn đã bỏ phiếu, xin cảm ơn bạn, và hãy bỏ qua thư này. Mỗi thành viên chỉ được phép bỏ một phiếu, dù có nhiều tài khoản.

Tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử:
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Board_of_Trustees>

Ký tên,

Ủy ban Bầu cử

--

Thư này được gửi cho bạn vì bạn đã đăng ký nhận thư từ Quỹ Wikimedia. Nếu không muốn tiếp tục nhận thông báo trong tương lai, hãy thêm tên người dùng của bạn vào Danh sách Không nhận thư của Wikimedia: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>