Wikimedia Foundation Board noticeboard/10 maart 2016 - Wikimedia Foundation executive transitie-update.

Bericht van Patricio Lorente

"Dit bericht, "Wikimedia Foundation executive transitie-update", werd ingezonden door Patricio Lorente op 10 maart 2016."

Hallo allemaal,

Ik ben enthousiast om aan te kondigen dat het Wikimedia Foundation leiderschapsteam een tussentijdse Executive Director heeft voorgesteld, en de Board heeft ons volledige ondersteuning gegeven. Vanaf 14 maart zal huidig Chief Communications Officer Katherine Maher de rol krijgen van tussentijdse Executive Director. We bedanken de C-levels voor hun zorgvuldige overweging in dit proces en Katherine voor de intensivering in deze overgangsperiode.

Tijdens het kiezen van een tussentijdse ED begonnen de C-levels met de identificatie van directe prioriteiten voor de komende maanden, inclusief vertrouwen opbouwen, verbetering van de communicatie en het vullen van belangrijke leidingsposities. Zij vonden dat Katherine de juiste persoon is om de organisatie te leiden terwijl er wordt gewezen op deze en andere belangrijke zaken, en wij zijn daar mee eens. Daarbij zal dit toestaan de rest van het managementteam zich te kunnen focussen op belangrijke organisatorische functies, zoals gemeenschaps- en techniekmanagement, fondswerving en het versterken van ons menselijk functioneren. Je kan er meer over lezen over ons proces en denken hier.

Katherine heeft gewerkt met de Foundation als Chief Communications Officer voor zo'n twee jaar nu. Gedurende die tijd heeft ze een veelzijdig en effectief team ontwikkeld dat de behoefte voldoet van de organisatie en beweging in samenwerking met andere onderdelen en de gemeenschap. Ze heeft nieuwe mogelijkheden bedachtzaam geïntroduceerd en heeft haar team door transities geleid en heeft een belangrijke rol gespeeld in het vereneging van de strategisch proces en het jaarplan in samenwerking met andere C-levels. Ze staat bekend voor haar goede luisteren en aanmoedigen van de mensen waarmee ze werkt

Voor degenen die niet bekent zijn met Katherine: ze was voor een lange tijd een voorstander voor wereldwijde gemeenschappen, cultuur en technologie. In het verleden heeft ze gepleit voor de internationale digitale rechten organisatie Acess Now, waar ze gewerkt heeft aan de vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie en privacy. Ze ondersteunde de moeite die volk en overheid over de gehele wereld deden voor het creëren van transparantie en participatie in haar rol bij de World Bank, National Democratic Institute for International Affairs en UNICEF (waar ze met haar team wiki's heeft gemaakt voor jongerenparticipatie in grote globale problemen). Ze is een lid van de adviesraad van de Open Technology Fund.

Nu de tijdelijke leiding op z'n plaat is, is ons volgende stap als Board om vlug te plannen en het uitvoeren voor de zoektocht naar een permanente Executive Director. Wij zullen de komende weken samenwerken om de rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken voor deze zoektocht en zullen de beste manier zoeken voor onze gemeenschap en personeel om mee te helpen. We willen dat er zoveel mogelijk meningen worden gehoord voor dit project en dat deze veelomvattend zijn. We kijken er naar uit om onze update over de vooruitgang te delen tegen het einde van volgende week.

Als tijdelijke Executive Director zal Katherine rapporteren aan de Board. Geoff Brigham zal blijven dienen als Board Secretary en Jaime Villagomez als Board Treasurer, die zullen rapporteren aan de Board in deze bevoegdheden. Op 14 maart zal Katherines verslagen het C-team bevatten: Geoff Brigham, Jaime Villagomez, Maggie Dennis, Lisa Gruwell, Joady Lohr en Wes Moran. Het Communications team zal blijven rapporteren aan Katherine voor voorlopig, onder leiding van Juliet Barbara en Heather Walls.

Hartelijk dank!
Patricio

Bericht van Katherine Maher

"Dit bericht, "Re: Wikimedia Foundation executive transitie-update", werd ingezonden door Katherine Maher op 10 maart 2016."

Dank u, Patricio

Ik wil het management bedankt voor deze kans, voor hun vertrouwen in de organisatie. Ik wil daarnaast de leden en werknemers bedanken voor hun toewijding voor onze toekomst. Jullie passie en geloof in onze beweging en doelen zijn waardevol om te koesteren.

Als een beweging hebben we recentelijk enkele veranderingen ondervonden. We zijn begonnen aan een veranderproces, maar zoals Lydia Pintscher ons recentelijk herinderde, “Change happens at the speed of trust.” (vertaling: Veranderingen vinden plaats op de snelheid van het vertrouwen). We zullen moeten samenwerken de komende maanden om op dit vertrouwen op te bouwen en aan de belangrijke communicatielijnen en verantwoordelijkheden. Ik krijg het gevoel van vele dat dat precies is wat ze willen doen: lessen die we hebben geleerd opnemen, elkaar opnieuw ontmoeten en terug te gaan naar onze het vorderen van onze globale beweging.

In de Foundation hadden we de mogelijkheid om ons te concentreren rond onze waardes en het beoefenen van open en collaboratieve communicatie, beide zowel inwendig als met de gemeenschap. We zullen werken voor een ondersteunende en vriendelijke omgeving waar men dingen klaar krijgt, men contact kan leggen met hun collega's en gemeenschapsleden en waar men kan begrijpen hoe hun werk van belang is voor onze missie. Dit bevat het nakomen van belangrijke deadlines voor het jaarplan en strategie, het vullen van belangrijke gaten en het vorderen met de problemen die opkwamen in onze recentelijke betrokkenheidsenquête.

Wij zijn van plan de eerste versie van het jaarplan 2016-2017 niet later dan 1 april aan te leveren voor het inzien van zowel de gemeenschap als de FDC. Wij zijn op weg deze deadline te halen. De strategieontwikkeling 2016-2018 van WMF is ook onderweg, samen met een conceptuele versie waar men tot 18 maart op kan reageren. Gedurende de komende weken zullen we onze zoektocht naar onze Chief Technology Officer (CTO) hervatten en zullen we werken met de Talent and Culture team om te herinvesteren in onze cultuur. Wanneer er andere dingen hun kop opdoen zullen we samenwerken om deze prioriteit te geven.

Om dit te bereik hebben we jou hulp nodig. Ik wil van jullie horen wat jullie willen bereiken in deze tussentijdse periode. Dit bevat hoe we kunnen samenwerken om de organisatie en beweging voor te bereiden op het welkom heten van onze volgende Executive Director. De Foundation is voorbereid om actief de Board te ondersteunen in de zoektocht. Wij zullen daarbij ook goed met ze samenwerken om belangrijke informatie te delen en mogelijkheden om feedback te geven te creëren gedurende de gehele proces.

Een paar weken geleden bereikte we de 15de verjaardag van de beweging. Miljoenen mensen over de gehele wereld deelden hun liefde voor Wikimedia. Het was een viering om onze redenen waarom we dit alles doen en hoeveel plezier de beweging de mensen overal heeft gebracht. Dat is iets wat ik probeer aan te denken iedere dag.

Met vriendelijke groet,
Katherine