This page is a translated version of the page Vision and the translation is 100% complete.

Vízia nadácie Wikimedia Foundation popisuje naše sny, nádeje a ambície; ide o najradikálnejšiu koncepciu našej organizácie a komunity — na 20, 50, 100 rokov dopredu. Oproti nej naše poslanie vyjadruje realistickejší popis statusu quo. Naše súčasné prehlásenie o vízii znie:

Predstavte si svet, v ktorom môže každý človek slobodne zdieľať všetky znalosti. To je náš záväzok.

Návrhy na zmenu vízie by mali byť predkladané na stránke Vision/Unstable a všetky návrhy budú skúmané prinajmenšom raz do roka.


Pozri aj stanovy, poslanie a naše hodnoty.