This page is a translated version of the page Vision and the translation is 100% complete.

Wa̱i a̱lyiat a̱ma̱bwoi Sotbeang Wukimedia hu ngwa̱i ndaat nzi̱t na, gbang a̱lyia̱ ma̱ng nkyang na nang zi̱ cat nyia̱ a̱ni; a̱di̱dam nzi̱t wu a̱ shi a̱ swak a̱ni tazwa sot-nta̱m ma̱ng sot-á̱niet nzi̱t ji — ndyia̱ 20, 50, 100 kyiak a̱fwun. Ku vwuon ma̱ng wa̱i a̱lyiat a̱nian hu, ku fa yet a̱tyentyang wa̱i a̱lyiat yong a̱fwun hu a̱ni. Wa̱i a̱lyiat a̱ma̱bwoi nzi̱t di̱ yong huni hwa yet:

Da̱ nyia̱ a̱di̱dam tazwa swanta hu nang kuzang a̱tyubishyi na maai sa̱u kuzang lyen ku myim a̱ni ma̱ng shim fwuo nggu hu. Si̱ a̱hwa hwa yet la̱p a̱nu nzi̱t hu.

Ku myim á̱ neap á̱di̱dam tazwa shai wa̱i a̱lyiat hu mi̱ Vision/Unstable a̱wot á̱ na kin nwuan a̱mgba̱m á̱di̱dam na kuzang a̱lyia̱.


Bu nwuan cám, a̱nian ma̱ng nkyangtswa.