Opdater/Oppdater denne side/sida/sidan


Velkommen til Skanwiki, Nico! Bjarte 12:38, 12 Apr 2005 (UTC)

Your account will be renamed

edit

04:00, 18 March 2015 (UTC)

Renamed

edit

20:25, 21 April 2015 (UTC)