Thành viên:CKoerner (WMF)/Công việc/Thí điểm lần đầu Trình gợi ý hoàn chỉnh

This page is a translated version of the page User:CKoerner (WMF)/Work/Completion Suggester inital rollout and the translation is 100% complete.

Cập nhật công cụ tìm kiếm tự động hoàn chỉnh cho các wiki sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3

Chào các ban,

Please help translate to your language. Thank you!

Tình năng thử nghiệm "trình gợi ý hoàn chỉnh" được kích hoạt mặc định cho nhóm wiki đầu tiên vào thứ Năm, ngày 10 tháng 3. Lần thí điểm đầu tiên này bắt đầu ở một số wiki nhỏ để đảm bảo sự thay đổi được diễn ra trong trật tự. Các wiki còn lại sẽ được cập nhật công cụ này vào thứ Tư, ngày 16 tháng 3. Bản cập nhật mang đến ba cải tiến lớn trong việc tìm kiếm. Cải thiện thứ tự kết quả tìm kiếm, tự động đoán ra ý tìm kiếm trên cơ sở bỏ qua một số lỗi chính tả, và đưa ra lời gợi ý ít lỗi chính tả hơn.

Từ tháng 12 năm 2015 đến nay, đã có 19.000 biên tập viên chọn tham gia vào quá trình thử nghiệm tính năng "trình gợi ý hoàn chỉnh". Các cộng tác viên được khuyến khích dùng thử tính năng này trước khi ra mắt. Xin vui lòng chia sẻ bất kỳ bình luận nào về công cụ này trong trang thảo luận Trình gợi ý hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ của bạn.

Để tìm hiểu về công việc của phòng Khám phá và những cải tiến khác trong việc tìm kiếm, xin đọc qua blog Wikimedia. Cũng xin đọc thêm về CirrusSearch, một phần mở rộng MediaWiki dùng để tối đa hóa khả năng tìm kiếm wiki.