Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Conversation hours/pl

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Conversation hours and the translation is 50% complete.
Powszechne Zasady Postępowania

Komitet rewizyjny Wytycznych Egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania prosi o komentarze dotyczące poprawionego projektu Wytycznych Egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania (PZP).


Konsultacje te będą trwały od 8 września 2022 do 8 października 2022.


Komitet współpracował w celu zrewidowania projektu Wytycznych w oparciu o wkład zebrany podczas społecznościowego okresu dyskusji od maja do lipca, jak również głosowania społeczności, które zakończyło się w marcu 2022 roku.

Zmiany koncentrują się na następujących czterech obszarach:

  • Określenie rodzaju, celu i możliwości zastosowania szkolenia PZP;
  • Uproszczenie języka dla bardziej przystępnego tłumaczeniom i zrozumienia przez nie-ekspertów;
  • Zbadanie koncepcji afirmacji, w tym jej zalet i wad;
  • Zbadanie równowagi pomiędzy prywatnością oskarżyciela i oskarżonego.

Komitet prosi o komentarze i sugestie dotyczące tych zmian do 8 października 2022 r. Po tym terminie revisions committee przewiduje dalszą rewizję wytycznych w oparciu o wkład społeczności.

Znajdź zmienione Wytyczne na Meta, oraz na stronie porównawczej zmian (w niektórych językach).

Spotkania ze społecznością

Zespół Movement Strategy and Governance prowadzi dyskusje w formacie Conversation Hour.

Rozmowy trwają zazwyczaj od 60 do 120 minut i obejmują 5-10 minutowe wprowadzenie dotyczące celu rozmowy, po którym następuje otwarta dyskusja. Prosimy o wcześniejsze zapisanie się, aby móc dołączyć.

Proszę zapisać się przy użyciu czterech tyld. Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom. Link do spotkań zostanie przesłany użytkownikom na kilka dni przed rozpoczęciem spotkania. Spotkania nie będą nagrywane. Nie jest wymagane używanie funkcji audio/video, możliwe będzie angażowanie się za pomocą czatu, aby zachować prywatność.

Zespół facylitacyjny wspierający ten okres przeglądu ma nadzieję dotrzeć do dużej liczby społeczności. Jeśli nie widzisz, że w Twojej społeczności odbywa się rozmowa, zorganizuj ją. Facylitatorzy mogą pomóc w zorganizowaniu rozmów. Dyskusje będą podsumowywane i przedstawiane komitetowi redakcyjnemu co dwa tygodnie. Podsumowania będą publikowane here.

Uczestnicy

Participants from the Wikimedia Foundation may include:

Members of the Revisions Committee may also be in attendance.

Schedule

Session 1: Asia-Pacific

  • Date and time: Friday, September 16, 10:00 UTC (your local time)
  • Chinese and Japanese interpretation planned.
Add yourself

Session 2: Central Europe/Africa/Middle East

  • Date and time: Saturday, September 24, 15:00 UTC (your local time)
  • Arabic, French, and Russian interpretation planned.

Session 3: North America/Latin America/Western Europe

  • Date and time: Monday, October 3, 21:00 UTC (your local time)
  • Spanish and Portuguese interpretation planned.